Con theo cha đến tượng đài kỷ niệm

 Thắp nén nhang tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

 Nơi đây có bao người yên nghỉ

 Mộ không danh và mộ có cả danh.

 Trên đầu con trời thẳm cao xanh

 Phút giao hoà không gian yên ả

 Thổn thức trong con ùa vào sắc lá

 Chim ngừng ca, phút tĩnh lặng vô bờ...

 Con biết không! trận quyết chiến đâu ngờ

 Đạn xới, bom rơi, mịt mù khói lửa

 Trong trận chiến sục sôi bao trang lứa

 Quyết diệt thù thời tuổi trẻ như con.

 Dám gạt đi mọi vui thú xốn xang

 Bất chấp hy sinh để giữ yên đất mẹ

 Nếu không có những người như thế

 Người có tên và không tên trên bia mộ đá này.

 Thì cả con và bố hôm nay

 Đâu được ngắm tượng đài - non nước

 Con hãy nhớ làm người luôn tiến bước

Phận làm trai cho xứng chí trai

 Học đi con thế hệ của ngày mai

 Học nữa đi đường dài khổ luyện

 Học đi con! học mãi để làm người.

 

                                         Nguyễn Phương Đông

 


Các tin khác