Ngắm cảnh chân dung Bác sáng ngời

Long lanh đôi mắt, nụ cười tươi

Niềm tin đoàn kết toàn dân tộc

Gìn giữ non sông, đẹp giống nòi.

Tháng tám mùa thu tỏa nắng hồng

Nhớ ngày cách mạng đã thành công(*)

Giành quyền độc lập cho dân tộc

Lời Bác Tuyên ngôn, tỏa ấm lòng

Ngày hai tháng chín Bác đi xa

Cả nước đau buồn - tiễn biệt Cha!

Di chúc của Người cho hậu thế

Chúng con nhớ Bác, lệ mi nhòa!

Đất nước bây giờ đang dựng xây

Theo lời Di chúc mãi còn đây

Việt Nam đổi mới đang hòa nhập

Cùng cả năm châu, tay nắm tay!

(*) Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công trong cả nước.

Trần Quốc Luận


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục