(HBĐT) - Năm xưa dân, nước cảnh lầm than

Quân thù giày xéo cực dã man

Giết người, cướp của bao điêu đứng

Người chết, nhà tan, chồng tóc tang

Quân xâm lược uống máu hôi tanh

Toàn dân vùng dậy quyết đấu tranh

Mã tấu, tầm vông, cây súng kíp

Chiến đấu đến cùng, hỡi! Dân lành

Có Đảng, toàn dân vùng đứng lên

Ngoan cường chiến đấu cướp chính quyền

Cách mạng mùa thu giành độc lập

Nước Việt Nam dân chủ vững bền

Cờ đỏ sao vàng đã dương cao

Dấy lên đoàn kết... mọi phong trào

Nguyện đi theo con đường của Đảng

Giải phóng loài người thoát tù lao

Ngọn cờ Tổ quốc bay lưng trời

Phấp phới trên không đảo cuộc đời

Lẫy lừng trước gió nêu đường chính

Tự do, độc lập tươi sáng ngời.

Hoàng Hữu Phàn

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục