Một mỹ tục Bác Hồ khởi xướng
Tết trồng cây trên đất nước ta
Bác quan tâm môi trường sinh thái
Tự tay Người trồng những cây đa
Câu thơ vào trái tim người Việt
"Mùa xuân là Tết trồng cây
Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”
Tết trồng cây đã thành ngày hội
Bác Hồ với thiên nhiên gần gũi
"Trên có núi, dưới có sông
Có đất ta trồng, có bãi ta vui”
Người đã dạy từ thời kháng chiến
Nay nhớ Tết trồng cây của Bác
Mỗi người trồng, chăm sóc tốt tươi
Tết trồng cây lợi nhà, ích nước
Con cháu Người ra sức làm theo
Không lãng phí, không để rừng kiệt
Bác Hồ dạy bảo vệ rừng vàng
Nhân dân ta làm theo lời Bác
Mỗi xuân về mở hội Tết trồng cây.

TRẦN QUANG THẠCH

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục