Tháng Tư về! Đất nước lại hoàn ca.

Thanh phố Hòa Bình nô nức khắp gần xa.

Hăng hái thi đua đồng lòng yêu nước.

Đảng cùng dân nhịp bước tiên sa.

Sôi động khẩn trương, nhịp sống khai hoa.

Giải phóng miền Nam thống nhất sơn hà.

Mừng Đại hội Đảng mười ba.

Tiên phong đổi mới nước nhà vẻ vang.

Tháng Tư trọng đại huy hoàng.

Hòa Bình anh dũng khải hoàn hát ca

Khối dân tộc đoàn kết tỉnh ta.

Phát triển kinh tế nông - gia đa chiều.

An sinh xã hội vượt chỉ tiêu

Quốc phòng đảm bảo bình an dân giàu.

Hòa Bình sắc mới tươi màu.

Hội nhập phát triển nhịp cầu 4.0

Toàn dân chung một chữ đồng

Diệt giặc cô vy thắm hồng quân dân.

Các cấp ủy Đảng cùng dân

Chung vai sát cánh, tương thân sẻ bùi

Tháng Tư dấu ấn trong đời

Hòa Bình vẫy gọi đất trời hoàn ca.

Nguyễn Phương Đông

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục