• Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
  • Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020
Đầu tư - Xây dựng
Thành phố Hòa Bình: Nhân dân đóng góp gần 4 tỷ đồng làm đường giao thông
Cập nhật: Thứ tư, 26/12/2007 | 12:00:00 Sáng
(HBĐT) - Qua 4 năm thực hiện đề án cứng hóa đường giao thông nông thôn theo phương châm “ Nhà nước và nhân dân cùng làm”, thành phố Hòa Bình đã đầu tư 8.774, 5 triệu đồng làm 52, 66 km trên 691 tuyến đường.

 

Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 4.548 triệu đồng, ngân sách thành phố 2.111, 5 triệu đồng, nhân dân đóng góp 3.980 triệu đồng, quỹ phát triển giao thông của Bộ GT -VT 42, 4 triệu đồng, doanh nghiệp 91, 5 triệu đồng.

 

Năm 2007, thành phố làm được 6.316, 7 m đường bê tông xi măng. Như vậy đến nay, thành phố Hòa Bình đã hoàn thành 15.000 m đường giao thông theo đề án cứng hóa đường giao thông nông thôn.

                                                                                                    

                                    

                                                          Chung

Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIÊU ĐIỂM
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 21 - 35 °C

Nhiệt độ: 21 - 35°C

Nhiệt độ: 23 - 35 °C
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0106795470
Built by ICT Group