Thực hiện Quyết định số 438/QĐ-TU, ngày 24/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về việc thành lập Nhà khách tỉnh Hòa Bình. Nhà khách tỉnh Hòa Bình thông báo tuyển dụng lao động như sau:

I/ CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG:

Nhà khách tỉnh Hòa Bình xét tuyển 14 chỉ tiêu lao động bao gồm

1. Kế toán: 01 người. Trình độ đại học tài chính kế toán trở lên.

2. Văn thư thủ quỹ, kiêm kế hoạch kinh doanh: 01 người. Trình độ trung cấp kinh tế, tài chính kế toán trở lên.

3. Bảo vệ: 03 người ( Namgiới) Ưu tiên người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

4. Lễ tân: 03 người ( 01 nam, 02 nữ) Ưu tiên người tốt nghiệp ngành du lịch.

5. Buồng phòng: 05 người. Ưu tiên người tốt nghiệp ngành du lịch.

6. Thợ kỹ thuật điện nước: 01 người.

II/ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ:

1.      Thời gian: Theo giờ hành chính từ ngày 02/10/2017 đền hết ngày 06/10/2017.

2. Địa điểm: Tại Nhà khách tỉnh Hòa Bình, tầng 1 trụ sở Tỉnh ủy.

         Trên đây là thông báo tuyển dụng lao động của Nhà khách tỉnh Hòa Bình. Thông báo để các cá nhân quan tâm biết.

                                                                     

 

NHÀ KHÁCH TỈNH HÒA BÌNH

 

 

                     Phó giám đốc

                 Nguyễn Văn Bắc

 

 

Các tin khác


Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất (lần 3)

(HBĐT) - Công ty Cổ phần Tài chính Đấu giá Hòa Bình (gọi tắt là Công ty Đấu giá Hòa Bình), tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 1.794,8 m2 (10 lô) đất ở tại khu 13, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình chuyển giao như sau:

Thông báo thời gian tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất

(HBĐT) - Căn cứ Thông báo số 198/TB - ĐG ngày 23/02/2018 về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất; Căn cứ Thông báo số 280/TB - ĐG ngày 18/4/2018 về việc hoãn tổ chức phiên đấu giá ngày 18/4/2018;

Thông báo về việc hoãn tổ chức phiên đấu giá ngày 18 tháng 4 năm 2018

(HBĐT) - Căn cứ Thông báo số 198/TB – ĐG ngày 23/02/2018 về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất; Giấy mời số 271/GM-ĐG ngày 16/4/2018 về việc tham dự mở cuộc đấu giá quyền sử dụng đất;