CÔNG TY CP TÀI CHÍNH ĐẤU GIÁ HÒA BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                               


Số: 140/TB-ĐGHoà Bình, ngày  01 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Công ty Cổ phần Tài chính Đấu giá Hòa Bình (gọi tắt là Công ty Đấu giá Hòa Bình), tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình chuyển giao như sau:
1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:
1.1. Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Tài chính Đấu giá Hòa Bình;
1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
2. Tên, địa chỉ của tổ chức người có tài sản đấu giá:
2.1. Tên cơ quan: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình;
2.2. Địa chỉ trụ sở chính: Phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: Xe ô tô Toyota Landcruiser 06 chỗ ngồi; Biển kiểm soát: 28A-1016 đã qua sử dụng do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình thanh lý .
4. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 15/3/2018. Tại Công ty Cổ phần Tài chính Đấu giá Hòa Bình; Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
5. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 120.500.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu năm trăm nghìn đồng). 
Giá trên chưa bao gồm: Các loại thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác phải nộp (nếu có) do người mua được tài sản bán đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán.
6. Tiền đặt trước: 24.000.000 đồng (Hai mươi bốn triệu đồng).
Khoản tiền đặt trước được chuyển khoản theo thông tin tài khoản như sau:
- Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Tài chính đấu giá Hòa Bình.
- Số tài khoản: 45510000415557 mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hoà Bình.
7.  Tổ chức xem tài sản: 
7.1. Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Ngày 02/3/2018 đến ngày 05/3/2018 (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá Hòa Bình;
7.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 06/3/2018 đến ngày 07/3/2018 (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Cơ sở cai nghiện ma túy số II.
8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản.
8.1. Thời gian tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 01/3/2018 đến ngày 12/3/2018; Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá Hòa Bình (Trong giờ hành chính); Phí tham gia đấu giá: 200.000 đồng /hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng);
8.2. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 12/3/2018; 
8.3. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá;
- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp đầy đủ hồ sơ và làm theo hướng dẫn quy định tại quy chế của Công ty Đấu giá Hòa Bình.
9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: 
9.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.
9.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
10. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: (Trong giờ hành chính)
- Công ty Đấu giá Hòa Bình: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; Điện thoại: 02183 600607.
- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình: Phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Niêm yết tại:
 - Nơi trưng bày tài sản;
- Nơi tổ chức bán đấu giá;
- Trụ sở Công ty cổ phần tài chính đấu giá Hòa Bình;
- Báo chí;
- Lưu VT, HSĐG.
ĐẤU GIÁ VIÊN

 Phạm Quang Huy

Các tin khác


Thông cáo báo chí: Ra mắt dự án Zen Village

Hoà Bình, ngày 23/10/2018 – Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp xin thông báo về sự kiện ra mắt dự án ZenVillage với những nội dung chính như sau:

Thông báo mời tham gia xét chọn thầu thiết kế, may áo đồng phục

(HBĐT) - Ban quản lý chương trình ChildFund huyện Kim Bôi thông báo xét chọn nhà thầu thiết kế, in, may áo đồng phục cho các cầu thủ tại 10 xã dự án ChildFund Pass It Back huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục