CÔNG TY CP TÀI CHÍNH ĐẤU GIÁ HÒA BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 180/TB-ĐG

Hoà Bình, ngày 14 tháng 3 năm 2018

GIA HẠN THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN


Căn cứ Thông báo số 140/TB-ĐG ngày 01/3/2018 về việc bán đấu giá tài sản Công ty Cổ phần Tài chính Đấu giá Hòa Bình gia hạn thông báo như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:

1.1. Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Tài chính Đấu giá Hòa Bình;

1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức người có tài sản đấu giá:

2.1. Tên cơ quan: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình;

2.2. Địa chỉ trụ sở chính: Phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: Xe ô tô Toyota Landcruiser 06 chỗ ngồi; Biển kiểm soát: 28A-1016 đã qua sử dụng do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình thanh lý .

4. Gia hạ thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 19/3/2018. Tại Công ty Cổ phần Tài chính Đấu giá Hòa Bình; Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

5. Gia hạn thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giátài sản.

5.1. Gia hạn thời gian tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 14/3/2018 đến ngày 16/3/2018; Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá Hòa Bình (Trong giờ hành chính); Phí tham gia đấu giá: 200.000 đồng /hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng);

5.2. Gia hạn thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 14/3/2018 đến ngày 16/3/2018;

6. Các nội dung khác liên quan đến tài sản bán đấu giá thực hiện theo thông báo số 140/TB-BĐG ngày 01/3/2018 của Công ty Cổ phần Tài chính Đấu giá Hòa Bình

7. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Công ty Đấu giá Hòa Bình: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; Điện thoại: 02183 600607.

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình: Phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

 

Niêm yết tại:

- Nơi trưng bày tài sản;

- Nơi tổ chức bán đấu giá;

- Trụ sở Công ty cổ phần tài chính đấu giá Hòa Bình;

- Báo chí;

- Lưu VT, HSĐG.

 

ĐẤU GIÁ VIÊN

Phạm Quang Huy

 


Các tin khác


Thông cáo báo chí: Ra mắt dự án Zen Village

Hoà Bình, ngày 23/10/2018 – Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp xin thông báo về sự kiện ra mắt dự án ZenVillage với những nội dung chính như sau:

Thông báo mời tham gia xét chọn thầu thiết kế, may áo đồng phục

(HBĐT) - Ban quản lý chương trình ChildFund huyện Kim Bôi thông báo xét chọn nhà thầu thiết kế, in, may áo đồng phục cho các cầu thủ tại 10 xã dự án ChildFund Pass It Back huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục