(HBĐT) - Hồ Hòa Bình có tiềm năng phát triển thành Khu du lịch (KDL) quốc gia, với diện tích mặt nước trên 8.000 ha, khí hậu trong lành, hệ động thực vật đa dạng, phong phú, có nhiều đảo lớn nhỏ, cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn. Gắn liền với hồ là công trình Nhà máy thủy điện Hòa Bình, các điểm du lịch tâm linh, đặc biệt là giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc sinh sống trong vùng hồ Hòa Bình đang được bảo tồn, lưu giữ và phát triển… Ngày 01/8/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1528/QĐ-TTg, phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển KDL quốc gia hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2030.


Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-TU, ngày 21/8/2007 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2007 - 2010, định hướng đến năm 2015, KDL hồ Hòa Bình đã đạt những kết quả quan trọng. Đến nay có trên 200 tàu, thuyền vận chuyển khách tham quan du lịch; thu hút hơn 400 lao động trong lĩnh vực dịch vụ du lịch. Lượng khách tham quan du lịch ngày càng tăng, năm 2016 đón 492 nghìn lượt khách, thu nhập du lịch đạt khoảng 80 tỷ đồng. Hiện nay một số nhà đầu tư đang tìm hiểu, nghiên cứu và triển khai các dự án du lịch với nhiều sản phẩm chất lượng đa dạng, phong phú.


Hồ Hòa Bình có vẻ đẹp sơn thủy hữu tình đang được tỉnh ta tập trung nguồn lực đầu tư phát triển thành Khu du lịch quốc gia. 

Tuy nhiên, theo đánh gia của BTV Tỉnh ủy, trong thời gian qua, việc phát triển KDL hồ Hòa chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, còn mang tính tự phát, manh mún, nhỏ lẻ; hạ tầng du lịch yếu kém, chưa đồng bộ; cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch chất lượng thấp; thiếu khu vui chơi giải trí mặt nước, chưa có các khu nghỉ dưỡng chất lượng cao; công tác xúc tiến quảng bá du lịch chưa được quan tâm đúng mức; vai trò của cộng đồng trong phát triển du lịch chưa được phát huy; đóng góp của du lịch vào phát triển KT - XH thấp…

Để khắc phục hạn chế, yếu kém, phát triển KDL hồ Hòa Bình thành KDL quốc gia, ngày 22/6/2017, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TU về phát triển KDL hồ Hòa Bình thành KDL quốc gia.

Nghị quyết đề ra mục tiêu chung:Đến năm 2020, xây dựng KDL bước đầu đáp ứng các điều kiện trở thành KDL quốc gia. Phấn đấu đến năm 2025 cơ bản đạt các điều kiện trở thành KDL quốc gia. Đến năm 2030, trở thành KDL quốc gia, có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, phong phú, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hoá các dân tộc; trở thành trung tâm du lịch lớn nhất của tỉnh Hòa Bình, là 1 trong 12 KDL trọng tâm của vùng Trungdu miền núi Bắc Bộ với sản phẩm du lịch đặc trưng là du lịch tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa Mường gắn với hệ sinh thái lòng hồ Hòa Bình.

Nhằm đạt mục tiêu đề ra, BTV Tỉnh ủy đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển du lịch; Tăng cường công tác QLNN về du lịch; Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất, kỹ thuật du lịch; Xây dựng chính sách hỗ trợ, thu hút đầu tư phát triển du lịch; Xây dựng sản phẩm du lịch; Đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch; Quảng bá, xúc tiến du lịch; Bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch; Hợp tác, liên kết phát triển du lịch; Đảm bảo QP-AN và an toàn cho khách du lịch.

Với quan điểm là tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển KDL hồ Hòa Bình thành KDL quốc gia. Nâng cao trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền và toàn xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư phát triển, phát huy vai trò động lực của doanh nghiệp và cộng đồng dân cư. Tập trung khai thác tiềm năng lợi thế mặt nước, hệ sinh thái, gắn với văn hóa dân tộc Mường; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc vùng hồ Hòa Bình. Hình thành các tuyến du lịch, chuỗi sản phẩm du lịch liên hoàn, khắc phục tính thời vụ hiện tại… BTV Tỉnh ủy đặc biệt coi trọng chỉ đạo việc thực hiện các giải pháp về: Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch, đáp ứng điều kiện của KDL quốc gia. Đầu tư từ NSNNcác dự án ưu tiên xây dựng hạ tầng theo quy hoạch phát triển KDL quốc gia hồ Hòa Bình đã được phê duyệt.

Tranh thủ các nguồn lực, tạo điều kiện thúc đẩy thực hiện quy hoạch chung xây dựng KDL quốc gia hồ Hòa Bình; điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng; thực hiện lập các đồ án quy hoạch phân khu trong KDL làm cơ sở đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật và thu hút đầu tư xây dựng cơ sở dịch vụ du lịch.

Tăng cường hợp tác công – tư, tạo điều kiện huy động các nguồn lực trong xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật các khu nghỉ dưỡng sinh thái, khách sạn, khu vui chơi giải trí chất lượng cao, tại vùng lõi của KDL. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư các dự án xây dựng các khu dịch vụ du lịch phức hợp, các trung tâm mua sắm, giải trí chất lượng cao...

Ban hành cơ chế, chính sách đặc thù nhằm huy động tối đa các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển, hỗ trợ các nhà đầu tư chiến lược phát triển sản phẩm du lịch độc đáo, chất lượng cao tại KDL. Đẩy mạnh CCHC, quy trình thủ tục, rút ngắn thời gian thẩm định, cấp phép, phê duyệt dự án; tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, hoạt động kinh doanh du lịch.

 

Xây dựng cơ chế hỗ trợ về thuế, tiền sử dụng đất, GPMB cho các dự án đầu tư phát triển du lịch; tạo quỹ đất sạch tại một số khu vực trọng điểm trong KDL để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, ưu tiên các dự án du lịch có dịch vụ chất lượng cao, thân thiện với môi trường.

Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ công tác quản lý bảo vệ tài nguyên và phát triển du lịch bền vững; cơ chế hỗ trợ phát triển loại hình du lịch cộng đồng (homestay), đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, phát triển nghề nuôi trồng thủy sản trên vùng hồ.

Phát triển các sản phẩm dịch vụ du lịch có chất lượng cao, phù hợp với đặc điểm của KDL. Tập trung xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, độc đáo, hấp dẫn. Xây dựng và phát triển nghề nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông, lâm nghiệp phục vụ khách du lịch. Xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa, chú trọng khai thác bản sắc văn hóa, ẩm thực đặc trưng các dân tộc thiểu số. Xây dựng, lựa chọn những mẫu hàng lưu niệm mang đặc trưng riêng của Khu du lịch để sản xuất sản phẩm quà tặng…

Tăng cường phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường,đặc biệt là bảo vệ nguồn nước sạch trên hồ. Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch sử dụng các nguồn năng lượng sạch, áp dụng tiến bộ KHCN vào việc xử lý chất thải; đặc biệt ưu tiên sử dụng công nghệ sinh học, năng lượng mặt trời... để đảm bảo vệ sinh môi trường trên hồ.

Thực hiện các biện pháp, chế tài xử phạt nghiêm những hành vi vi phạm gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái, cảnh quan trên hồ Hòa Bình…


                                                                                           Thu HiềnCác tin khác


Du lịch cộng đồng - điểm hẹn lý tưởng

(HBĐT) - Tháng 10/2017, tại huyện Mai Châu tổ chức thành công Liên hoan làng du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc mở rộng đã khẳng định và đánh dấu bước phát triển mới của du lịch cộng đồng tỉnh ta. Đồng thời là cơ hội để quảng bá hình ảnh các điểm du lịch cộng đồng nổi tiếng. Đến thăm quan các làng du lịch cộng đồng, du khách sẽ được khám phá nền văn hóa độc đáo giàu bản sắc các dân tộc Mường, Thái, Mông, Dao...

Lên Ngọc Sơn xem đào phai

(HBĐT) - Cái rét thôi thúc chúng tôi trở lại mảnh đất Ngọc Sơn (Lạc Sơn). Đến với xã Ngọc Sơn năm nay, chợ trung tâm của 3 xã vùng cao đang được nâng cấp, những con đường bê tông nối dài hơn và đâu đâu cũng nghe tiếng cười giòn tan xua đi giá lạnh. Lần này, tôi đến vì những cánh đào phai mà bà con ở đây chăm sóc. Chúng đẹp như những con người thật thà, mến khách nơi đây.

Nét xuân làng nghề

(HBĐT) - Một ngày cuối năm Đinh Dậu, chúng tôi về thăm làng nghề chế tác gỗ lũa, đá cảnh xã Lâm Sơn (Lương Sơn). Làng nghề nằm bên QL 6, đi từ xa đã nhìn thấy sản phầm phẩm gỗ lũa, đá cảnh trưng bày hai bên đường. Dưới ánh nắng hanh vàng, mỗi tác phẩm như được dát thêm lớp áo mới tươi sáng, tràn đầy sức sống.

Lên miền cao gió núi Đại Lý - Vân Nam

(HBĐT) - Từ Côn Minh ngược lên thành phố cổ Đại Lý (tỉnh Vân Nam) - một địa danh phía Tây Nam Trung Quốc vào đúng buổi trưa nắng rực rỡ. Nơi miền cao cách mặt nước biển 2.000 m, nắng giữa một ngày đông vàng ruộm như rót mật xuống thung lũng thành phố. ùa vào mắt là những hàng cây hạnh ngân, liễu vàng rực như dát vàng, hòa màu tím đỏ của hoa Đào Đông trải dài dọc những con phố cổ. Cỏ cây, hoa lá như reo ca, chào đón. Không tòa nhà nào vượt quá 3 tầng, mái ngói cong vút màu nâu, rêu phong cổ kính; trộn lẫn màu trắng của những bức tường mang đậm màu sắc yêu thích của dân tộc Bạch nơi đây.

Khám phá Quốc đảo Sư tử

(HBĐT) - Những ngày này, cũng như trên đất nước Việt Nam và một số quốc gia ở châu á, người dân Singapore hối hả hoàn tất mọi việc nơi công sở, hoạt động buôn bán, kinh doanh và không quên dành thời gian dọn dẹp, trang trí nhà cửa với quan niệm sạch sẽ luôn mang lại những điều may mắn trong năm mới. Nói vậy cũng có nghĩa đất nước Singapore đang tất bật, háo hức đón Tết Nguyên đán - tiễn năm Đinh Dậu, đón năm Mậu Tuất.

Về Hải Dương thăm An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương

(HBĐT) - Mảnh đất Kinh Môn hội tụ muôn hình sông, thế núi với những sử thoại bi hùng, những địa danh gắn liền với tên tuổi của nhiều danh nhân nước Việt đã đi vào huyền thoại. Ngoài cảnh quan thiên tạo kỳ thú, di tích quốc gia đặc biệt - quần thể danh lam thắng cảnh An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương còn được biết đến với những giá trị hiếm có về lịch sử, văn hóa, là niềm tự hào của tỉnh Hải Dương, mảnh đất xứ Đông văn hiến.