(HBĐT) - Vừa qua, cử tri thành phố Hòa Bình có hỏi: Sau tiến trình sáp nhập xóm, tổ dân phố, việc cấp kinh phí cho khu dân cư và đội văn nghệ các khu dân cư được quy định như thế nào? Giữ nguyên hay tăng lên 2 lần (trên cơ sở gộp 2 xóm, khu dân cư).

Vấn đề cử tri hỏi, UBND tỉnh có ý kiến như sau: Kết luận số 165-KL/TU ngày 14/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình "về việc sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình”, tại gạch đầu dòng thứ 3, mục 2, có nêu: "… Giữ nguyên tổng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các đội văn nghệ quần chúng xóm, tổ dân phố sau khi sáp nhập trong thời kỳ ổn định ngân sách Nhà nước từ nay đến hết năm 2020, sau đó thực hiện điều chỉnh mức hỗ trợ để phù hợp với thực tiễn…”. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính triển khai hướng dẫn UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện và UBND cấp xã giữ nguyên tổng mức hỗ trợ hoạt động đối với các đội văn nghệ quần chúng sau sáp nhập. Theo đó, ngày 7/6/2018, Sở Tài chính đã ban hành Công văn số 1265 "Hướng dẫn kinh phí hoạt động cho đội văn nghệ quần chúng xóm, bản, tổ dân phố” gửi tới các huyện, thành phố.

Đối với các nội dung khác thì thực hiện khi sáp nhập giảm tương ứng (kinh phí toàn dân thực hiện đời sống văn hoá ở khu dân cư, hỗ trợ hoạt động cho 5 tổ chức, phụ cấp cán bộ không chuyên trách xóm, bản, tổ, dân phố...).

                                                                                    L.N (TH)


Các tin khác

Không có hình ảnh

Trả lời kiến nghị của cử tri về việc sắp xếp các tổ chức hội giảm sự cồng kềnh về bộ máy

Cử tri huyện Lạc Sơn đề nghị: Cấp có thẩm quyền xem xét, sáp nhập các tổ chức hội ( theo hướng sát nhập các ngành) để giảm bớt sự cồng kềnh của bộ máy.

Bộ Y tế đề nghị cử tri người dân kiên quyết không đưa tiền, quà biếu cho cán bộ y tế trong quá trình khám chữa bệnh

(HBĐT) - Cử tri Hòa Bình kiến nghị: Ngành Y tế cần có chế tài xử lý mạnh hơn nhằm chấn chỉnh lại y đức của đội ngũ y, bác sỹ. Tình trạng người bệnh phải lót tay bác sỹ vẫn thường xuyên diễn ra, gây tâm lý bức xúc cho người dân.

Bộ Lao động- Thương binh& Xã hội trả lời kiến nghị của cử tri về phương thức hỗ trợ hộ nghèo

(HBĐT) - Cử tri Hòa Bình phản ảnh, kiến nghị: Việc bình xét hộ nghèo theo tiêu chí mới (đa chiều) còn nhiều bất cập trong quá trình triển khai thực hiện. Việc hỗ trợ trực tiếp các nhu yếu phẩm, điện sinh hoạt như hiện nay là không phù hợp. Đề nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ vốn vay ưu đãi để giúp các hộ này thoát nghèo bền vững, tránh tình trạng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước.

Quy định nội dung người lao động được kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Hoa (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết trong thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở lao động, những nội dung nào người lao động được kiểm tra, giám sát?

Tiêu chí quản lý rừng bền vững

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Dũng (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết tiêu chí quản lý rừng bền vững được quy định như thế nào?

Hơn 37 nghìn lượt lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề

(HBĐT) - Vừa qua, cử tri thành phố Hòa bình đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng xây dựng đề án hỗ trợ dạy nghề cho nhân dân ở những nơi bị thu hồi đất nông nghiệp trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.