(HBĐT) - Vừa qua, cử tri thành phố Hòa Bình có hỏi: Sau tiến trình sáp nhập xóm, tổ dân phố, việc cấp kinh phí cho khu dân cư và đội văn nghệ các khu dân cư được quy định như thế nào? Giữ nguyên hay tăng lên 2 lần (trên cơ sở gộp 2 xóm, khu dân cư).

Vấn đề cử tri hỏi, UBND tỉnh có ý kiến như sau: Kết luận số 165-KL/TU ngày 14/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình "về việc sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình”, tại gạch đầu dòng thứ 3, mục 2, có nêu: "… Giữ nguyên tổng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các đội văn nghệ quần chúng xóm, tổ dân phố sau khi sáp nhập trong thời kỳ ổn định ngân sách Nhà nước từ nay đến hết năm 2020, sau đó thực hiện điều chỉnh mức hỗ trợ để phù hợp với thực tiễn…”. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính triển khai hướng dẫn UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện và UBND cấp xã giữ nguyên tổng mức hỗ trợ hoạt động đối với các đội văn nghệ quần chúng sau sáp nhập. Theo đó, ngày 7/6/2018, Sở Tài chính đã ban hành Công văn số 1265 "Hướng dẫn kinh phí hoạt động cho đội văn nghệ quần chúng xóm, bản, tổ dân phố” gửi tới các huyện, thành phố.

Đối với các nội dung khác thì thực hiện khi sáp nhập giảm tương ứng (kinh phí toàn dân thực hiện đời sống văn hoá ở khu dân cư, hỗ trợ hoạt động cho 5 tổ chức, phụ cấp cán bộ không chuyên trách xóm, bản, tổ, dân phố...).

                                                                                    L.N (TH)


Các tin khác


Di chúc bằng văn bản có giá trị như di chúc được công chứng hoặc chứng thực

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Lan (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định các loại văn bản di chúc nào có giá trị như di chúc được công chứng hoặc chứng thực? Trả lời:

Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Hải (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết các hoạt động nào trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi phải được cấp giấy phép?

Quyền của các bên tham gia liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

(HBĐT) - Ông Đinh Văn Huy (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết các bên tham gia liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp có những quyền gì?

Giải đáp pháp luật: Các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Minh (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết trước hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như thế nào?

Giải đáp pháp luật: Thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựng của cá nhân

(HBĐT) - Ông Trần Văn Toàn (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân bị thu hồi trong những trường hợp nào?