(HBĐT) -Vừa qua, cử tri huyện Lạc Thủy đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Điện lực Hòa Bình quan tâm đầu tư nâng cấp các trạm biến áp để phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Vấn đề cử tri nêu, UBND tỉnh trả lời như sau:

Để đảm bảo chất lượng và nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 827, ngày 7/6/2018 đề nghị Tổng công ty Điện lực miền Bắc tiếp tục quan tâm bố trí nguồn vốn đầu tư hoàn thiện hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo "Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh” đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trước mắt tập trung đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống lưới điện không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, các máy biến áp đang vận hành quá tải, các tuyến đường dây hạ áp dài không đảm bảo điện áp danh định và xóa các điểm bán tổng.

Để đảm bảo cung cấp điện ổn định trên địa bàn huyện Lạc Thủy, năm 2018, Công ty Điện lực Hòa Bình đã triển khai xây dựng mới 2,695 km đường dây trung áp, 2 trạm biến áp với tổng công suất là 280 kVA và 0,115 km đường dây hạ áp trên địa bàn xã An Bình và xã An Lạc, hoàn thành đóng điện ngày 3/11/2018; đã báo cáo và được Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 tại Quyết định số 2975/QĐ-EVNNPC ngày 9/10/2018 và giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 tại Quyết định số 3005/QĐ-EVNNPC ngày 11/10/2018. Theo đó, trên địa bàn huyện Lạc Thủy đầu tư xây dựng mới 2,55 km đường dây trung áp, 7 trạm biến áp với tổng công suất 1.100 kVA, 0,9 km đường dây hạ áp và nâng công suất 7 trạm biến áp, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/3/2019.

Ngoài ra, Điện lực Lạc Thủy đang xây dựng, trình Công ty Điện lực Hòa Bình phê duyệt phương án nâng công suất 2 trạm biến áp (trạm biến áp Đội 7, nông trường Thanh Hà và trạm biến áp Đội 1, nông trường Sông Bôi), dự kiến hoàn thành trong quý II/2019.

                                                                                   LN (TH)


Các tin khác


Giải đáp pháp luật: Quyền của tổ chức cộng đồng trong quản lý bảo vệ nguồn lợi thủ sản

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Thịnh (Mai Châu) hỏi:Đề nghị cho biết tổ chức cộng đồng có quyền gì trong công tác quản lý bảo vệ nguồn lượi thủy sản?

Việc xem xét thu hồi giấy phép đầu tư một số dự án ở huyện Lương Sơn đang được tiến hành

(HBĐT) -Vừa qua, cử tri huyện Lương Sơn đề nghị: UBND tỉnh xem xét thu hồi giấy phép đầu tư các dự án: Trường nghề Sông Đà; trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang; mỏ đá Hà Sơn; mỏ đá Phan Côn - Hồng Hà xã Hòa Sơn được UBND tỉnh phê duyệt đã lâu nhưng đến nay không triển khai, thực hiện.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng

(HBĐT) -Vừa qua, cử tri huyện Tân Lạc đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách hợp lý để hỗ trợ gia đình chính sách, người có công để đảm bảo mức sống trung bình. Có chính sách ưu tiên khi tuyển dụng con, em các gia đình chính sách vào công tác tại các cơ quan, đơn vị.