(HBĐT) -Vừa qua, cử tri huyện Lạc Thủy đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Điện lực Hòa Bình quan tâm đầu tư nâng cấp các trạm biến áp để phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Vấn đề cử tri nêu, UBND tỉnh trả lời như sau:

Để đảm bảo chất lượng và nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 827, ngày 7/6/2018 đề nghị Tổng công ty Điện lực miền Bắc tiếp tục quan tâm bố trí nguồn vốn đầu tư hoàn thiện hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo "Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh” đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trước mắt tập trung đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống lưới điện không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, các máy biến áp đang vận hành quá tải, các tuyến đường dây hạ áp dài không đảm bảo điện áp danh định và xóa các điểm bán tổng.

Để đảm bảo cung cấp điện ổn định trên địa bàn huyện Lạc Thủy, năm 2018, Công ty Điện lực Hòa Bình đã triển khai xây dựng mới 2,695 km đường dây trung áp, 2 trạm biến áp với tổng công suất là 280 kVA và 0,115 km đường dây hạ áp trên địa bàn xã An Bình và xã An Lạc, hoàn thành đóng điện ngày 3/11/2018; đã báo cáo và được Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 tại Quyết định số 2975/QĐ-EVNNPC ngày 9/10/2018 và giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 tại Quyết định số 3005/QĐ-EVNNPC ngày 11/10/2018. Theo đó, trên địa bàn huyện Lạc Thủy đầu tư xây dựng mới 2,55 km đường dây trung áp, 7 trạm biến áp với tổng công suất 1.100 kVA, 0,9 km đường dây hạ áp và nâng công suất 7 trạm biến áp, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/3/2019.

Ngoài ra, Điện lực Lạc Thủy đang xây dựng, trình Công ty Điện lực Hòa Bình phê duyệt phương án nâng công suất 2 trạm biến áp (trạm biến áp Đội 7, nông trường Thanh Hà và trạm biến áp Đội 1, nông trường Sông Bôi), dự kiến hoàn thành trong quý II/2019.

                                                                                   LN (TH)


Các tin khác


Quy định về quyền của tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Minh (Cao Phong) hỏi: Đề nghị cho biết, theo quy định pháp luật, người nuôi trồng thủy sản có những quyền gì?

Quy định những tình huống nguy hiểm về an ninh mạng

(HBĐT) - Bạn Nguyễn Văn Tài (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định những tình huống nào được xác định là nguy hiểm về an ninh mạng?

Quy định đối tượng được giao rừng đặc dụng không thu tiền sử dụng rừng

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Thông (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết Nhà nước giao rừng đặc dụng không thu tiền sử dụng rừng cho các đối tượng nào?

Giải đáp pháp luật: Quy định về đối tượng luân chuyển cán bộ

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Lan (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết việc luân chuyển cán bộ, chức danh luân chuyển được quy định như thế nào?

Giải đáp pháp luật: Quy định các loại dịch vụ môi trường rừng

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Toán (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định dịch vụ môi trường rừng gồm những gì?

Giải đáp pháp luật: Quy định nội dung quản lý Nhà nước về phòng thủ dân sự

(HBĐT) - Ông Bùi Xuân Tiến (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết công tác quản lý Nhà nước về phòng thủ dân sự gồm những nội dung gì?