(HBĐT) -Vừa qua, cử tri huyện Tân Lạc đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách hợp lý để hỗ trợ gia đình chính sách, người có công để đảm bảo mức sống trung bình. Có chính sách ưu tiên khi tuyển dụng con, em các gia đình chính sách vào công tác tại các cơ quan, đơn vị.

Vấn đề cử tri nêu, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn”, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách, chế độ và vận động toàn dân chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công cũng như quan tâm giải quyết có hiệu quả những tồn đọng về chính sách sau chiến tranh, giúp thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng ổn định cuộc sống. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sỹ, chăm sóc người có công và phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa”; đồng thời ban hành nhiều chính sách ưu đãi về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con em gia đình chính sách. Theo đó, việc thực hiện chính sách ưu đãi đã được quan tâm đầy đủ, kịp thời với các chế độ: trợ cấp thường xuyên, trợ cấp một lần và ưu đãi khác như: Hỗ trợ xây dựng nhà ở, cấp thẻ bảo hiểm y tế, điều dưỡng sức khoẻ, miễn giảm học phí, tặng sổ tiết kiệm...

* Về hỗ trợ gia đình chính sách, người có công để tăng mức thu nhập lên trên mức sống trung bình.
Toàn tỉnh hiện có 97% hộ người có công có mức sống bằng và cao hơn mức trung bình của người dân trên cùng địa bàn cư trú, còn khoảng 390 hộ người có công còn có mức sống dưới trung bình, trong đó những hộ còn khó khăn chủ yếu do các nguyên nhân: Thiếu lao động, thiếu vốn và điều kiện sản xuất, hộ gia đình có đông nhân khẩu ăn theo chiếm tới trên 80%.

Tại Kế hoạch số 119, ngày 30/11/2017 của Tỉnh uỷ đã đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 không còn hộ gia đình người có công thuộc diện hộ nghèo, trong đó một giải pháp quan trọng là bố trí tăng ngân sách Nhà nước kết hợp với đẩy mạnh huy động, đa dạng hoá các nguồn lực xã hội đối với công tác người có công để hỗ trợ cải thiện nhà ở, xây dựng, cải tạo, nâng cấp các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công. Mặt khác, tiếp tục phát huy 5 chương trình tình nghĩa, phát động ủng hộ Quỹ Đền ơn, đáp nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa, tặng vườn cây tình nghĩa, sổ tiết kiệm tình nghĩa và chăm sóc bố, mẹ liệt sỹ già yếu, cô đơn, con liệt sỹ mồ côi, người bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học thế hệ thứ 3 của người tham gia kháng chiến.

Năm 2018, ngân sách Nhà nước đã bố trí 139.860 triệu đồng để hỗ trợ cải thiện nhà ở cho 5.447 hộ gia đình, trong đó hỗ trợ xây mới 40 triệu đồng/hộ, hỗ trợ sửa chữa, cải tạo 20 triệu đồng/hộ. Ngoài ra, nguồn Quỹ Đền ơn, đáp nghĩa các cấp và nguồn xã hội hoá từ ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa cho 50 nhà trị giá trên 1,1 tỷ đồng, tặng gần 200 sổ tiết kiệm tình nghĩa, trị giá trên 300 triệu đồng.

* Về chính sách tuyển dụng con, em các gia đình chính sách để giải quyết việc làm.
Hầu hết các đối tượng người có công và thân nhân (con đẻ, con nuôi hợp pháp) nếu tham gia trong các kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức đều được ưu tiên cộng điểm để xét tuyển tuyển theo đúng quy định của pháp luật. Như vậy, việc thực hiện chế độ, chính sách với người có công, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm đúng mức.
                                                                                              L.N (TH

Các tin khác


Quy định về quyền của tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Minh (Cao Phong) hỏi: Đề nghị cho biết, theo quy định pháp luật, người nuôi trồng thủy sản có những quyền gì?

Quy định những tình huống nguy hiểm về an ninh mạng

(HBĐT) - Bạn Nguyễn Văn Tài (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định những tình huống nào được xác định là nguy hiểm về an ninh mạng?

Quy định đối tượng được giao rừng đặc dụng không thu tiền sử dụng rừng

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Thông (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết Nhà nước giao rừng đặc dụng không thu tiền sử dụng rừng cho các đối tượng nào?

Giải đáp pháp luật: Quy định về đối tượng luân chuyển cán bộ

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Lan (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết việc luân chuyển cán bộ, chức danh luân chuyển được quy định như thế nào?

Giải đáp pháp luật: Quy định các loại dịch vụ môi trường rừng

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Toán (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định dịch vụ môi trường rừng gồm những gì?

Giải đáp pháp luật: Quy định nội dung quản lý Nhà nước về phòng thủ dân sự

(HBĐT) - Ông Bùi Xuân Tiến (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết công tác quản lý Nhà nước về phòng thủ dân sự gồm những nội dung gì?