(HBĐT) -Vừa qua, cử tri huyện Lương Sơn đề nghị: UBND tỉnh xem xét thu hồi giấy phép đầu tư các dự án: Trường nghề Sông Đà; trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang; mỏ đá Hà Sơn; mỏ đá Phan Côn - Hồng Hà xã Hòa Sơn được UBND tỉnh phê duyệt đã lâu nhưng đến nay không triển khai, thực hiện.

Vấn đề cử tri nêu, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

* Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe tại xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình do trường Cao đẳng Nghề Sông Đà là chủ đầu tư được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 25121000176, ngày 7/12/2009. Do chủ đầu tư không thực hiện dự án theo cam kết, ngày 17/10/2012, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1442 chấm dứt hoạt động của dự án.

* Về dự án trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang tại xã Hòa Sơn:

UBND tỉnh đã quyết định thu hồi 8,25 ha đất để xây dựng trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang do phải di chuyển để xây dựng khu tái định cư dự án sân gôn Long Sơn, xã Lâm Sơn tại Quyết định số 116, ngày 16/1/2007.

Tại Điều 2 quyết định trên, UBND tỉnh giao UBND huyện Lương Sơn tổ chức việc bồi thường giải phóng mặt bằng; trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định. Tuy nhiên đến nay, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, chi trả tiền bồi thường tài sản, đất đai cho người có đất thu hồi chưa được thực hiện. Do đó UBND tỉnh giao UBND huyện Lương Sơn làm việc với trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định. Trường hợp trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang không tiếp tục thực hiện các thủ tục về đất đai, yêu cầu UBND huyện Lương Sơn đề xuất UBND tỉnh xem xét thu hồi đất nêu trên.

* Về dự án mỏ đá Hà Sơn tại xã Hòa Sơn do Công ty Cổ phần Hà Sơn làm chủ đầu tư:

Dự án sử dụng 9,01 ha đất, được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư và cho thuê đất trả tiền hàng năm tại Quyết định số 1605, ngày 28/9/2010. UBND tỉnh đã đồng ý thu hồi giấy chứng nhận đầu tư tại Công văn số 413, ngày 13/4/2017, theo đó UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đầu tư theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thủ tục thu hồi đất theo quy định và báo cáo UBND tỉnh.

Căn cứ Khoản 14, Điều 2, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, ngày 6/1/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, quy định:

- Chủ đầu tư được tiếp tục sử dụng đất 24 tháng kể từ ngày dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật về đầu tư;

- Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động theo quy định, chủ đầu tư được thực hiện bán tài sản hợp pháp gắn liền với đất cho nhà đầu tư khác theo quy định của pháp luật. Nhà nước thu hồi đất của người bán tài sản gắn liền với đất thuê để cho người mua tài sản thuê;

- Khi hết thời hạn 24 tháng được gia hạn tiến độ sử dụng đất mà chủ đầu tư không thực hiện được việc bán tài sản hợp pháp của mình gắn liền với đất cho nhà đầu tư khác thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

Như vậy, việc thu hồi đất của dự án sẽ thực hiện sau 24 tháng kể từ ngày dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật về đầu tư.

* Dự án mỏ đá Phan Côn - Hồng Hà tại xã Hòa Sơn do Công ty Cổ phần Falcon Hồng Hà làm chủ đầu tư

Dự án sử dụng 11,73 ha đất, được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản số 44, ngày 27/4/2011, cho thuê đất trả tiền hàng năm tại Quyết định số 1539, ngày 29/8/2011. Sau khi được thuê đất, do tình hình tài chính thế giới khủng hoảng đã tác động trực tiếp đến các thành phần kinh tế trong nước, việc cho vay tín dụng bị thắt chặt, làm suy giảm nguồn vốn các dự án đầu tư, trong đó có dự án trên. Đến ngày 20/4/2018, nhà đầu tư đã thực hiện nghĩa vụ nộp đủ số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định. Hiện nay, nhà đầu tư đang triển khai hoạt động trở lại như bóc tầng phủ lớp đất mặt, xây dựng hạ tầng mỏ và thực hiện các thủ tục liên quan để xin cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, khai thác đá theo giấy phép khai thác khoáng sản của UBND tỉnh.

                                                                                      L.N (TH)


Các tin khác


Mức hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hoa (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết người lao động (NLĐ) được hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp (BNN) như thế nào?

Quy định lưu giữ tài liệu đánh giá chất lượng cán bộ, công chức

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thanh (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết việc lưu giữ tài liệu đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) được quy định như thế nào?

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về quản lý quốc tịch

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Đức (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết hành vi vi phạm quy định về quản lý quốc tịch bị xử phạt như thế nào?

Quy định thời hạn bảo vệ bí mật Nhà nước

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Đạt (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết thời hạn bảo vệ bí mật Nhà nước (BMNN) được quy định như thế nào?

Quy định về đấu tranh bảo vệ an ninh mạng

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Hòa (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết quy định của pháp luật về đấu tranh bảo vệ an ninh mạng (ANM)?

Các hành vi bị nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục

(HBDDT) - Bà Nguyễn Thị Liên (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết những hành vi nào bị nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục? Trả lời: Điều 22, Luật Giáo dục năm 2019 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục gồm:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục