(HBĐT) - Cử tri huyện Mai Châu kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn xem xét, bố trí kinh phí xây dựng thêm bể nước sạch cho các xóm trên địa bàn huyện (xóm Thung Mài, xã Hang Kia). Hiện nay, công trình nước sạch không đủ phục vụ nhu cầu của nhân dân.


UBND tỉnh trả lời: Việc đầu tư các nguồn vốn để xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa các công trình nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh hàng năm đều được UBND tỉnh quyết định đầu tư. Do đó, yêu cầu UBND huyện Mai Châu rà soát, lập danh mục và dự trù kinh phí các công trình cấp nước sinh hoạt cần xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa trên địa bàn huyện (đặc biệt cần nêu rõ nguyên nhân thiếu nước của xóm Thung Mài, xã Hang Kia, vì xóm Thung Mài đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 11 bể chứa nước mưa, trong đó có 6 bể 8 m3, 5 bể 10 m3 tại Quyết định số 1941/QĐ-UB ngày 29/9/2004 của UBND tỉnh) để đưa vào kế hoạch hàng năm theo Luật Đầu tư công, trình UBND tỉnh làm căn cứ giao các sở, ngành xem xét bố trí kinh phí hàng năm theo quy định.


P.V (TH)


Các tin khác


Nguồn vốn hoạt động của Quỹ hợp tác xã

(HBĐT) - Ông Lê Văn Hưng (Tân Lạc) hỏi:  Đề nghị cho biết nguồn vốn hoạt động của Quỹ hợp tác xã (HTX) được hình thành từ những nguồn nào?

Các lĩnh vực khuyến khích đầu tư cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Vĩnh (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết Nhà nước khuyến khích đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy (PC&CC) trong những lĩnh vực nào?

Địa điểm không được đăng ký thường trú mới

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Hải (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định những địa điểm nào không được đăng ký thường trú mới?

Hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trong ứng phó thiên tai

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Hải (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trong ứng phó thiên tai được quy định như thế nào?

Trách nhiệm của cá nhân trong phòng cháy, chữa cháy

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Loan (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết cá nhân có trách nhiệm như thế nào trong phòng cháy và chữa cháy (PC&CC)?

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên

(HBĐT) - Ông Lê Bình (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN) đối với công ty TNHH MTV cần những giấy tờ gì?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục