Năm 2013, huyện Lạc Thuỷ đặt chỉ tiêu nâng tỷ lệ lao động đào tạo nghề lên trên 20%. Ảnh: Giờ học nghề may công nghiệp của lao động nông thôn tại Trung tâm dạy nghề huyện.

Năm 2013, huyện Lạc Thuỷ đặt chỉ tiêu nâng tỷ lệ lao động đào tạo nghề lên trên 20%. Ảnh: Giờ học nghề may công nghiệp của lao động nông thôn tại Trung tâm dạy nghề huyện.

(HBĐT) - Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, UBND huyện Lạc Thuỷ giao cho các ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc các xã thực hiện nội dung của Bộ tiêu chí quốc gia về NTM.

 

Tuyên truyền mục đích, nội dung, tư tưởng chỉ đạo, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng NTM, phổ biến các nội dung quy hoạch, kế hoạch về xây dựng NTM, vận động để mọi tầng lớp nhân dân hiểu và cả hệ thống chính trị tham gia. Tổ chức hội diễn văn nghệ tuyên truyền, xây dựng các băng rôn, khẩu  hiệu xây dựng NTM. Từ đó ý thức của đa số cán bộ, đảng viên, nhân dân được nâng lên rõ rệt và hưởng ứng thực hiện chương trình.

 

Xác định xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu là nền tảng để thực hiện NTM, huyện đã chủ động lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn huyện như chương trình kiên cố hoá đường GTNT, kiên cố hoá trường lớp học, Chương trình 135... để thực hiện các hạng mục xây dựng cơ sở hạ tầng nằm trong danh mục đề án xây dựng NTM. Trong 2 năm 2011-2012, toàn huyện đầu tư 124 công trình, dự án được triển khai bằng nhiều nguồn vốn, trong đó, có 58 công trình xây dựng mới và 66 công trình chuyển tiếp. Tổng huy động nguồn lực trong 2 năm 1.034 tỉ đồng, trong đó, nguồn NSNN 463 tỉ đồng, doanh nghiệp, tín dụng và nhân dân đóng góp 571 tỉ đồng. Huyện cũng đẩy mạnh thu hút đầu tư với 25 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 1.300 tỉ đồng. Ngoài ra, với nguồn vốn đầu tư phát triển từ chương trình NTM 1.950 triệu đồng, huyện đã đầu tư xây dựng 4 công trình đường GTNT, 3 công trình kiên cố hoá kênh mương nội đồng cho 3 xã điểm của tỉnh và huyện. Đến nay, toàn huyện có 100% xã đã hoàn thành quy hoạch xây dựng NTM, 4 xã có trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND đạt chuẩn (xã Đồng Tâm, Cố Nghĩa, Phú Lão, Hưng Thi); 93,3% số xã có đường nhựa hoặc đường bê tông đến trung tâm xã; 37,3% đường trục thôn (tăng 4% so với năm 2011), 20,34% đường ngõ xóm (tăng 3,43% so với năm 2011), 2,77% đường nội đồng được cứng hóa; 38,2% công trình thủy lợi đạt yêu cầu (tăng 3,37% so với năm 2011), 17,37% kênh mương được cứng hóa (tăng 0,9% so với năm 2011), đảm bảo tưới cho trên 59% diện tích và phục vụ nước sinh hoạt cho nhân dân; 100% số xã có điện lưới quốc gia, 99% số hộ được sử dụng điện (tăng 0,3% so với năm 2011), có 6 xã đạt tiêu chí về điện, 523 phòng học kiên cố, chiếm 78,2%, 15/39 trường đạt chuẩn, chiếm 38,4%, 1/13 xã đạt chuẩn về trường học (xã Phú Lão 3 trường đạt chuẩn), 1 xã có nhà văn hóa khu trung tâm (xã An Bình), 111/124 thôn có nhà văn hóa, chiếm 88,7%; 4 chợ nông thôn đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ Xây dựng, 13 xã có điểm bưu chính viễn thông, 49,19% số thôn có điểm internet đến thôn, 3/13 xã đạt chuẩn về nhà ở, chiếm 23,1%. 11/13 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, chiếm 84%; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới 21,4%; tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo còn thấp, đạt 15%; cơ cấu lao động nông nghiệp còn cao, chiếm 73,8%. Qua đánh giá thực trạng nông thôn, đến nay có 2 xã đạt 10 tiêu chí, 2 xã đạt 9 tiêu chí, 1 xã đạt 7 tiêu chí, 5 xã đạt 6 tiêu chí, 1 xã đạt 5 tiêu chí, 2 xã đạt 4 tiêu chí. So với năm 2011 có 11/13 xã đã hoàn thành thêm tiêu chí.

 

Đánh giá về kết quả 2 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện, ông Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND huyện cho rằng, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung từ huyện đến cơ sở; cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể xác định nhiệm vụ thường xuyên trong quá trình tổ chức thực hiện. Bước đầu tạo nên sự đồng thuận của nhân dân trong việc thực hiện xây dựng NTM đã tạo phong trào thi đua xây dựng NTM, nhân dân tin tưởng và tích cực hưởng ứng tham gia phong trào, vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư nông thôn đã được nâng lên. Hiện trạng nông thôn từng bước thay đổi, cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân dần được cải thiện; an ninh, TTATXH được giữ vững.

 

Năm 2013, tổng nguồn vốn dự kiến đầu tư xây dựng chương trình NTM 273.936 triệu đồng, trong đó, vốn đầu tư phát triển 266.885 triệu đồng, vốn sự nghiệp kinh tế 7.051 triệu đồng. Huyện đề ra mục tiêu đối với các xã cần giữ vững các tiêu chí đã đạt được, hoàn thiện 2-3 tiêu chí. Huy động nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án, lựa chọn các hạng mục ưu tiên đầu tư để tổ chức thực hiện việc đầu tư phát triển và hỗ trợ sản xuất. Đẩy mạnh triển khai CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” gắn với xây dựng NTM trên phạm vi toàn huyện, làm rõ vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của các đối tượng tham gia thực hiện chương trình.

 

 

                                                                          Đinh Thắng

 

 

Các tin khác


Kỳ lạ những đám mây dạ quang trên bầu trời đêm

Mây dạ quang là một hiện tượng khá hiếm gặp, được nhìn thấy trong các khoảng thời gian tranh tối tranh sáng kéo dài. Gần đây nhất, ngày 22-6, nhà thiên văn học kiêm nhiếp ảnh gia Ollie Taylor đã chụp được hình ảnh mây dạ quang trên Nhà thờ Knowlton ở Dorset, Vương quốc Anh.

Chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ

(HBĐT) - Ngày 6/7, UBND tỉnh ban hành Công điện số 04/CĐ-UBND về việc chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ. Nội dung như sau:

Lợi ích từ Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường

(HBĐT) - Trong những năm qua, các hoạt động khuyến công, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường (BVMT) được Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp (KC&TVPTCN) - Sở Công Thương nỗ lực thực hiện. Các đề án, dự án không chỉ triển khai, hỗ trợ kịp thời, đem lại hiệu quả thiết thực cho các doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn tỉnh, mà thông qua các dự án, đặc biệt là qua các hoạt động tuyên truyền tích cực, đa dạng, nhận thức của người dân được nâng cao, có ý thức hơn về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, BVMT.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh đạt giải ba trong Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (2018 – 2019)

(HBĐT) - Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa phối hợp tổ chức tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (2018-2019).

Lợi ích từ Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường

(HBĐT) - Trong những năm qua, các hoạt động khuyến công, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường (BVMT) được Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp (KC&TVPTCN) - Sở Công Thương nỗ lực thực hiện. Các đề án, dự án không chỉ triển khai, hỗ trợ kịp thời, đem lại hiệu quả thiết thực cho các doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn tỉnh, mà thông qua các dự án, đặc biệt là qua các hoạt động tuyên truyền tích cực, đa dạng, nhận thức của người dân được nâng cao, có ý thức hơn về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, BVMT.

 Xã Hợp Tiến giữ cho rừng mãi xanh

(HBĐT) - Theo Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14, xã Hợp Tiến (Kim Bôi) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Hợp Đồng và Thượng Tiến. Xã nằm trong vùng lõi của Khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Thượng Tiến. Vì vậy, công tác bảo vệ, phát triển rừng (BV, PTR) được cấp ủy, chính quyền xác định là nhiệm vụ then chốt, cần thực hiện nghiêm túc. Từ khi sáp nhập đến nay, địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp để giữ rừng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục