Thẩm quyền quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại

1. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định:

a) Xử lý tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, tài sản khác gắn liền với đất có nguyên giá trên sổ sách kế toán từ 200 triệu đồng trở lên /1 đơn vị tài sản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

b) Xe ô tô và phương tiện vận tải khác trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

c) Tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên /1 đơn vị tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

2. Giám đốc Sở Tài chính quyết định:

a) Xử lý tài sản công là nhà thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, tài sản khác gắn liền với đất có nguyên giá trên sổ sách kế toán dưới 200 triệu đồng /1 đơn vị tài sản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

b) Các tài sản khác có nguyên giá trên sổ sách kế toán từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng /1 đơn vị tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

3. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quyết định xử lý tài sản công có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng /1 đơn vị tài sản (trừ trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này) trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

4. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố quyết định xử lý tài sản công có nguyên giá theo sổ sách kế toán dưới 100 triệu đồng /1 đơn vị tài sản (trừ trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 điều này) trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại của đơn vị mình được giao quản lý, sử dụng.

(Còn nữa)

                                                                      PBĐ-TL (TH)

 


Các tin khác


Quy định về đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí

(HBĐT) - Ngày 6/5/2019, Bộ TT&TT ban hành Thông tư 03/2019/TT-BTTTT về đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí.

Các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông do uống rượu, bia

(HBĐT) - Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 560/TTg-CN ngày 10/5/2019 về khẩn trương thực hiện các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông (TNGT) do uống rượu, bia.

Bộ GD&ĐT yêu cầu hoàn thiện mọi mặt cho kỳ thi THPT quốc gia 2019

(HBĐT) - Ngày 24/4/2019, Bộ GD&ĐT ban hành Công văn số 1736/BGDĐT-QLCL về tăng cường chỉ đạo tổ chức kỳ thi THPT quốc gia.

Tuyển thẳng vào đại học với vận động viên hoàn thành thi đấu giải quốc tế

(HBĐT) - Đây là quy định tại Nghị định số 36/2019/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật Thể dục, Thể thao sửa đổi.

Cách xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trường THPT

(HBĐT) - Đây là nội dung tại Thông tư số 08/2019/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục