(HBĐT) - Ngày 22/4, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 918/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) giai đoạn 2020-2025.


Chương trình hỗ trợ pháp lý cho DNNVV giai đoạn 2020-2025 giúp các doanh nghiệp phòng chống rủi ro pháp lý. Ảnh: Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Lâm Bình (TP Hòa Bình) tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương.

Chương trình được thực hiện với mục tiêu triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật, thói quen tuân thủ pháp luật của DN; giúp DNNVV trên địa bàn tỉnh kinh doanh có hiệu quả, phòng chống các rủi ro pháp lý, tăng cường năng lực cạnh tranh, góp phần nâng cao công tác quản lý Nhà nước bằng pháp luật đối với DN. Đảm bảo tính chủ động, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV.

Theo đó, chương trình được triển khai thực hiện hàng năm, do Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố, tập trung vào 7 nội dung chính, gồm: cung cấp thông tin pháp lý cho DNNVV; xây dựng, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm phát luật trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; xây dựng, cập nhật dữ liệu về bản án, quyết định của toà án, phán quyết của trọng tài thương mại, quyết định xử lý vụ việc canh tranh, quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến DN; tọa đàm, đối thoại và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho DNNVV, người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho DN; giải đáp pháp luật cho DNNVV; tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng chính sách về hỗ trợ pháp lý cho DNNVV trên địa bàn tỉnh.

Kinh phí thực hiện chương trình được giao dự toán trong ngân sách hàng năm của tỉnh theo quy định. Đồng thời, huy động sự đóng góp, tài trợ, hỗ trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài, phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm chung về tổ chức thực hiện chương trình; theo dõi, đánh giá việc triển khai chương trình. Sở KH-ĐT chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan có liên quan tổng hợp nội dung hỗ trợ trong khuôn khổ các chính sách cho DNNVV. Sở Tài chính hàng năm phối hợp với Sở Tư pháp trình UBND tỉnh cấp kinh phí, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nội dung trong chương trình.

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh hướng dẫn, điều chỉnh cho phù hợp.

Đ.T (T.H)

Các tin khác


Điểm mới về mức phạt vi phạm hành chính thuế, hóa đơn từ ngày 5/12/2020

(HBĐT) - Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 4818/TCT-PC ngày 12/11/2020 giới thiệu điểm mới Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn (có hiệu lực từ ngày 5/12/2020).

Tiêu chí xác định xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025

(HBĐT) - Ngày 12/11/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025.

Xử lý nghiêm các ngân hàng "ép" khách mua bảo hiểm khi vay vốn

(HBĐT) - Ngày 30/10/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn số 7928/NHNN-TTGSNH về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đại lý bảo hiểm.

Quy định về khoanh nợ thuế theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP

(HBĐT) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý thuế. Theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, tùy từng trường hợp cụ thể, cơ quan thuế sẽ ra quyết định khoanh nợ, hay chấm dứt hiệu lực của quyết định khoanh nợ.

Hướng dẫn thông báo việc thành lập pháp nhân thuộc quỹ xã hội

(HBĐT) - Ngày 13/10/2020, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 04/2020/TT-BNV hướng dẫn Nghị định số 93/2019/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện (sau đây gọi chung là quỹ).

Năm trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

(HBDDT) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) về thuế, hóa đơn. Theo đó, không ra quyết định xử phạt VPHC về thuế, hóa đơn trong các trường hợp sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục