(HBĐT) - Ngày 22/4, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 918/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) giai đoạn 2020-2025.


Chương trình hỗ trợ pháp lý cho DNNVV giai đoạn 2020-2025 giúp các doanh nghiệp phòng chống rủi ro pháp lý. Ảnh: Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Lâm Bình (TP Hòa Bình) tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương.

Chương trình được thực hiện với mục tiêu triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật, thói quen tuân thủ pháp luật của DN; giúp DNNVV trên địa bàn tỉnh kinh doanh có hiệu quả, phòng chống các rủi ro pháp lý, tăng cường năng lực cạnh tranh, góp phần nâng cao công tác quản lý Nhà nước bằng pháp luật đối với DN. Đảm bảo tính chủ động, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV.

Theo đó, chương trình được triển khai thực hiện hàng năm, do Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố, tập trung vào 7 nội dung chính, gồm: cung cấp thông tin pháp lý cho DNNVV; xây dựng, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm phát luật trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; xây dựng, cập nhật dữ liệu về bản án, quyết định của toà án, phán quyết của trọng tài thương mại, quyết định xử lý vụ việc canh tranh, quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến DN; tọa đàm, đối thoại và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho DNNVV, người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho DN; giải đáp pháp luật cho DNNVV; tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng chính sách về hỗ trợ pháp lý cho DNNVV trên địa bàn tỉnh.

Kinh phí thực hiện chương trình được giao dự toán trong ngân sách hàng năm của tỉnh theo quy định. Đồng thời, huy động sự đóng góp, tài trợ, hỗ trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài, phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm chung về tổ chức thực hiện chương trình; theo dõi, đánh giá việc triển khai chương trình. Sở KH-ĐT chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan có liên quan tổng hợp nội dung hỗ trợ trong khuôn khổ các chính sách cho DNNVV. Sở Tài chính hàng năm phối hợp với Sở Tư pháp trình UBND tỉnh cấp kinh phí, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nội dung trong chương trình.

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh hướng dẫn, điều chỉnh cho phù hợp.

Đ.T (T.H)

Các tin khác

Không có hình ảnh

Phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

(HBĐT) - Ngày 15/5, Tỉnh ủy ban hành Công văn số 767-CV/TU về việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Từ ngày 23/4/2020, các tòa án lên lịch xét xử kể cả thứ Bảy, Chủ nhật

(HBĐT) - TAND tối cao ban hành Công văn số 141A/ TANDTC-VP về việc phòng, chống dịch Covid-19.

Huyện Kim Bôi: 91,6% cán bộ, đảng viên đăng ký học tập làm theo lời Bác  chuyên đề năm 2020

(HBĐT) - BTV Huyện ủy Kim Bôi đã ban hành Kế hoạch 258-KH/HU, ngày 3/2/2020 về học tập chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường

(HBĐT) - Thông tư số 22/2020/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 26/5/2020.

Bổ sung ứng dụng lập giấy đề nghị gia hạn nộp thuế điện tử

(HBĐT) - Để tạo thuận lợi cho người nộp thuế, Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.3.8, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Khuyến nghị không sử dụng phần mềm họp trực tuyến Zoom để tổ chức dạy và học

(HBĐT) - Ngày 23/4, Sở GD&ĐT đã có Công văn số 894/SGD&ĐT-CTTT về việc "cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin từ phần mềm họp trực tuyến Zoom”.  

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục