(HBĐT) - Để việc giải quyết chế độ trợ cấp tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) cho người lao động (NLĐ) hiệu quả, vừa qua, BHXH tỉnh ban hành Công văn số 714 đề nghị các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động lưu ý:


Khi xảy ra TNLĐ, người sử dụng lao động có trách nhiệm khai báo ngay với cơ quan quản lý Nhà nước về lao động cấp tỉnh, nơi xảy ra TNLĐ theo quy định. Thành lập đoàn điều tra TNLĐ cấp cơ sở, để tiến hành điều tra TNLĐ đối với trường hợp bị thương nhẹ, hoặc 1 người bị thương nặng, thuộc thẩm quyền quản lý của mình. Thời hạn điều tra TNLĐ được tính từ thời điểm nhận tin báo TNLĐ, đến khi công bố biên bản điều tra TNLĐ không quá 4 ngày làm việc đối với TNLĐ nhẹ; không quá 7 ngày làm việc đối với TNLĐ nặng 1 người; không quá 20 ngày làm việc với TNLĐ nặng, làm từ 2 người trở lên bị thương; không quá 30 ngày đối với TNLĐ gây chết người; không quá 60 ngày đối với TNLĐ cần phải giám định kỹ thuật, hoặc giám định pháp y. Trường hợp vụ TNLĐ có dấu hiệu phạm tội, thì thời hạn điều tra được tính từ khi đoàn điều tra TNLĐ nhận được đầy đủ hồ sơ, đồ vật, phương tiện có liên quan đến vụ TNLĐ từ cơ quan cảnh sát điều tra. 

Về hồ sơ vụ TNLĐ cần lập gồm: biên bản khám nghiệm hiện trường; sơ đồ, ảnh hiện trường; ảnh nạn nhân; biên bản khám nghiệm tử thi, hoặc khám nghiệm thương tích; biên bản giám định kỹ thuật, giám định pháp y (nếu có); biên bản lấy lời khai của nạn nhân, người biết sự việc hoặc có liên quan đến vụ TNLĐ; giấy chứng thương, giấy ra viện của cơ sở y tế điều trị. 

Về hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ trợ cấp TNLĐ gồm: sổ BHXH; giấy ra viện, hoặc trích lục bệnh án sau khi đã điều trị TNLĐ; biên bản xác định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa; văn bản đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ theo mẫu của BHXH Việt Nam.

NLĐ sau khi điều trị ổn định vết thương, thu thập và nộp các giấy tờ đã nêu. Người sử dụng lao động tiếp nhận các giấy tờ do NLĐ nộp, giới thiệu cho NLĐ thực hiện giám định mức suy giảm khả năng lao động, thiết lập hồ sơ đề nghị giải quyết hỗ trợ TNLĐ. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hưởng chế độ TNLĐ, chuyển cho cơ quan BHXH để xem xét, giải quyết. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan BHXH có trách nhiệm thực hiện giải quyết chế độ cho NLĐ. Trường hợp hồ sơ thiếu thủ tục, hoặc chưa đủ căn cứ pháp lý cần làm rõ thì tiến hành xác minh, hoặc hướng dẫn bổ sung hoàn thiện hồ sơ (1 lần), hoặc đề nghị cơ quan quản lý Nhà nước về lao động (Sở LĐ-TB&XH) thực hiện điều tra lại vụ TNLĐ. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện, cơ sở pháp lý, thì có văn bản trả hồ sơ, nêu rõ lý do chuyển trả.                                                                       
     

 TH (TH)

Các tin khác


Điểm mới về mức phạt vi phạm hành chính thuế, hóa đơn từ ngày 5/12/2020

(HBĐT) - Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 4818/TCT-PC ngày 12/11/2020 giới thiệu điểm mới Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn (có hiệu lực từ ngày 5/12/2020).

Tiêu chí xác định xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025

(HBĐT) - Ngày 12/11/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025.

Xử lý nghiêm các ngân hàng "ép" khách mua bảo hiểm khi vay vốn

(HBĐT) - Ngày 30/10/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn số 7928/NHNN-TTGSNH về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đại lý bảo hiểm.

Quy định về khoanh nợ thuế theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP

(HBĐT) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý thuế. Theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, tùy từng trường hợp cụ thể, cơ quan thuế sẽ ra quyết định khoanh nợ, hay chấm dứt hiệu lực của quyết định khoanh nợ.

Hướng dẫn thông báo việc thành lập pháp nhân thuộc quỹ xã hội

(HBĐT) - Ngày 13/10/2020, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 04/2020/TT-BNV hướng dẫn Nghị định số 93/2019/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện (sau đây gọi chung là quỹ).

Năm trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

(HBDDT) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) về thuế, hóa đơn. Theo đó, không ra quyết định xử phạt VPHC về thuế, hóa đơn trong các trường hợp sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục