(HBĐT) - BTV Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 20/6/2022 về xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ (CBT), cán bộ nữ (CBN), cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.


Tỉnh tạo điều kiện cho học sinh trường  PT DTNT THPT tỉnh học tập trong môi trường tốt, chất lượng.

Nghị quyết nêu: Những năm qua, thực hiện Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước đã có sự chuyển biến tích cực. Đặc biệt, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, sử dụng CBT, CBN, cán bộ là người DTTS giữ các vị trí lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp được quan tâm. Đến nay, khối đơn vị sở, ban, ngành và tương đương cấp tỉnh, trong tập thể lãnh đạo có: 28/48 đơn vị có cán bộ là nữ (chiếm 58,3%), 4/48 đơn vị có CBT dưới 40 tuổi (chiếm 8,3%), 34/48 đơn vị có cán bộ là người DTTS (chiếm 70,8%). Tỷ lệ CBN tham gia trong các cấp và các đơn vị lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở được nâng cao. Nhiều CBN đang giữ vị trí người đứng đầu tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Đội ngũ CBT, CBN, cán bộ là người DTTS cơ bản bảo đảm số lượng, cơ cấu. Chất lượng, hiệu quả công tác ngày càng nâng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong tình hình mới. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CBT, CBN, cán bộ là người DTTS còn một số hạn chế, yếu kém. Do một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử đối với CBT, CBN. Đội ngũ CBT, CBN đa số giữ cấp phó. Tỷ lệ cán bộ BTV cấp ủy quản lý số lượng còn hạn chế.

Để khắc phục hạn chế trên và xây dựng nguồn cán bộ dồi dào, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong tình hình mới, nghị quyết đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 nâng tỷ lệ cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý, cụ thể: CBT đạt từ 10% trở lên; CBN đạt từ 20% trở lên, cán bộ là người DTTS đạt từ 52% trở lên. Nâng tỷ lệ cán bộ diện BTV Huyện ủy, Thành ủy quản lý, cụ thể: CBT đạt từ 27% trở lên, CBN đạt từ 22% trở lên, cán bộ là người DTTS đạt 65% trở lên. Nâng tỷ lên cán bộ do cơ quan, đơn vị quản lý (không thuộc 2 mục trên), cụ thể: CBT đạt từ 15% trở lên, CBN đạt từ 27% trở lên, cán bộ là người DTTS đạt từ 20% trở lên.

Để đạt được mục tiêu trên, BTV Tỉnh ủy chỉ rõ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng về công tác CBT, CBN, cán bộ là người DTTS. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác cán bộ. Các cấp ủy, tổ chức Đảng rà soát, đánh giá thực trạng chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý của cán bộ để đề xuất với BTV Tỉnh ủy những cán bộ có triển vọng, năng lực, phẩm chất để cấp ủy các cấp xem xét trong việc quy hoạch, tạo nguồn. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tạo môi trường công tác thuận lợi cho đội ngũ cán bộ. Xây dựng chính sách khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, đột phá vì mục tiêu chung. Phát hiện, tuyển chọn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ đảm bảo công bằng, minh bạch, hài hòa và cân đối về cơ cấu cán bộ, cơ cấu ngành, cơ cấu lĩnh vực. Đánh giá cán bộ hàng năm để có cơ sở xây dựng kế hoạch những năm tiếp theo. Bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp để cán bộ có cơ hội tiếp cận, tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh, phát huy và nâng cao năng lực công tác. Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo; thu hút, phát hiện nhân tài, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao…

P.V (TH)


Các tin khác


Thời điểm xe ô tô kinh doanh vận tải phải lắp đặt thiết bị camera

(HBĐT) - Thời điểm xe ô tô kinh doanh vận tải (KDVT) phải lắp đặt thiết bị camera là nội dung quy định tại Nghị định số 47/2022/NĐ-CP, ngày 19/7/2022 sửa đổi Nghị định số 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện KDVT bằng xe ô tô.

Rút tiết kiệm trước thời hạn vẫn hưởng lãi cao

(HBĐT) - Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 04/2022/TT-NHNN quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2022.

Hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 40 triệu đồng xây nhà

(HBĐT) - Thông tư số 01/2022/TT-BXD hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, có hiệu lực từ ngày 15/8.

Quy định về chấm dứt hiệu lực mã số thuế

(HBĐT) - Theo khoản 1 và khoản 2, Điều 39 - Luật Quản lý thuế năm 2019 quy định các trường hợp chấm dứt hiệu lực mã số thuế cụ thể như sau:

Thu phí điện tử không dừng trên tất cả các tuyến cao tốc

(HBĐT) - Từ ngày 1/8, Bộ Giao thông vận tải và các địa phương sẽ phải triển khai thu phí hoàn toàn tự động (ETC) đối với tất cả tuyến cao tốc. Nếu tài xế không dán thẻ tham gia dịch vụ ETC mà đi vào cao tốc sẽ bị xử phạt theo quy định.

Chống thất thu thuế trong chuyển nhượng bất động sản

(HBĐT) - Ngày 26/7/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1281/UBND-KTTH về chống thất thu thuế trong chuyển nhượng bất động sản (CNBĐS).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục