Ứng cử viên Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Tôi rất vinh dự được Trung ương giới thiệu về ứng cử đại biểu Quốc hội tại tỉnh Hòa Bình. Với trách nhiệm được phân công và kinh nghiệm hoạt động qua 5 nhiệm kỳ Quốc hội, tôi xin báo cáo với cử tri dự kiến Chương trình hành động của mình nếu được tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ khóa XV, như sau:

Thứ nhất: Là đại biểu của tỉnh Hòa Bình, tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng để phản ánh đầy đủ với Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan có liên quan. Tham gia có trách nhiệm các hoạt động của Quốc hội, nhất là hoạt động xây dựng luật pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, những vấn đề liên quan mật thiết đến cuộc sống của người dân, đặc biệt, quan tâm đến chính sách người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người có hoàn cảnh khó khăn, đến phát triển nông nghiệp, nông dân,  xây dựng nông thôn mới và vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện KT-XH khó khăn, góp phần để đảm bảo Quốc hội là cơ quan đại diện cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Tôi sẽ quan tâm đến các chính sách hỗ trợ cho phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, các chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách đầu tư cho miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn 30a, các xã 135… trong đó có tỉnh Hòa Bình để tiếp tục phát triển, nâng cao cuộc sống của Nhân dân, đặc biệt là các vấn đề GD&ĐT, chăm sóc sức khỏe, nâng cao thu nhập… 

Tôi xin hứa sẽ phấn đấu, nỗ lực không ngừng góp phần cho phát triển đất nước, trong đó có tỉnh Hòa Bình.

Thứ hai: Với trách nhiệm được Đảng phân công là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, là cơ quan tham mưu cho Đảng công tác tổ chức, cán bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cùng với trách nhiệm là Đại biểu Quốc hội - đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở địa phương và của Nhân dân cả nước - tôi sẽ giữ mối liên hệ với Nhân dân cả nước và tỉnh Hòa Bình, thường xuyên báo cáo kết quả hoạt động của Quốc hội, thông tin kịp thời chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước cho Nhân dân, góp phần tăng cường sự đồng thuận, niềm tin của Nhân dân đối Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị.

Xin chúc tỉnh Hòa Bình, các huyện Cao Phong, Kim Bôi, Lạc Sơn, Lạc Thủy và Yên Thủy sẽ tiếp tục phát triển, đến năm 2025 đạt mức trung bình của cả nước, đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển, thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ và đến năm 2050 trở thành tỉnh phát triển của cả nước.

Ứng cử viên Đặng Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình


Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi là ĐBQH khóa XV, tôi xin hứa sẽ đem hết năng lực, tâm huyết để thực hiện tốt vai trò của người đại biểu của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Tôi cam kết sẽ thực hiện Chương trình hành động như sau:

Thứ nhất: Là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân, tôi sẽ chủ động, tận dụng mọi cơ hội để tiếp xúc với cử tri, nhất là cử tri nơi bầu ra mình để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, thay mặt Nhân dân nói lên tiếng nói tại diễn đàn Quốc hội, đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ các vấn đề mà cử tri quan tâm, mong chờ.

Thứ hai: Về công tác xây dựng pháp luật, tôi sẽ tích cực nghiên cứu, đề xuất tập trung sửa đổi, xây dựng mới các đạo luật có liên quan chặt chẽ đến đời sống Nhân dân, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bình đẳng giới, quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng. Là đại biểu nữ, người dân tộc thiểu số (DTTS) tôi sẽ tiếp tục quan tâm đến cơ chế, chính sách đối với phụ nữ là người DTTS; chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, xa, khó khăn.

Thứ ba: Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức. Thường xuyên nghiên cứu, học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm trên các lĩnh vực để từng bước củng cố, nâng cao kỹ năng hoạt động, năng lực thực hiện vai trò, chức năng, trách nhiệm, quyền hạn của ĐBQH. Phát huy tốt khả năng, sở trường, kinh nghiệm công tác; luôn năng động, sáng tạo, nói đi đôi với làm và làm có hiệu quả để hoàn thành tốt chức trách của người đại biểu Nhân dân. Tham dự đầy đủ và chấp hành nghiêm nội quy, quy chế hoạt động các kỳ họp của Quốc hội.

Thứ tư: Chủ động đề xuất với Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh về chương trình giám sát tối cao của Quốc hội, Đoàn ĐBQH, gắn với trách nhiệm giám sát của MTTQ. Trong đó, tập trung giám sát việc thực hiện những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước mà cử tri quan tâm như: Các chương trình phát triển KT-XH đối với miền núi, vùng đồng bào DTTS; các chính sách lớn về dân tộc, y tế, văn hóa, giáo dục, việc làm cho người lao động; bình đẳng giới, phòng chống tội phạm, tham nhũng, lãng phí…

Thứ năm: Tham gia tích cực trong việc nghiên cứu đóng góp vào việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Tôi sẽ dành nhiều thời gian tìm hiểu thực tế, khảo sát, cùng với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể CT-XH nghiên cứu, đề xuất những chính sách phù hợp, phát huy những tiềm năng, thế mạnh của địa phương nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN. Với trách nhiệm được giao, tôi sẽ lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ các cấp trong tỉnh thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động như:  "Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”; "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tiếp tục cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

 Ứng cử viên Bùi Thu Nga, giáo viên Trường Phổ thông DTNT THCS&THPT huyện Kim BôiLà một người con của Hòa Bình, tôi luôn mong muốn quê hương mình ngày càng phát triển hơn nữa về mọi mặt, người dân có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Vì vậy, nếu tôi được cử tri tín nhiệm chọn bầu tôi là đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tôi xin hứa sẽ làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu Nhân dân, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và Nhân dân. Lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để đề xuất đối với các cấp chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và Nhân dân mong đợi trên các lĩnh vực như: Công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng hệ thống chính sách xã hội, các chính sách trực tiếp liên quan đến việc chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân... thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp.

Hai là: Là ứng viên nữ người dân tộc, tôi rất quan tâm đến vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em như Luật Phòng chống bạo lực gia đình, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vấn đề bình đẳng giới. Đặc biệt, công tác trong ngành Giáo dục, tôi sẽ nghiên cứu,tìm hiểu và lắng nghe nắm bắt ý kiến của cử tri của cử tri và Nhân dân để đề xuất, đóng góp ý kiến về chế độ, chính sách, giải pháp để giải  quyết nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Ba là: Không ngừng tu dưỡng đạo đức của bản thân, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thật sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân.

Bốn là: Để làm tròn trách nhiệm của một người giáo viên và nghĩa vụ công dân đối với cử tri và Nhân dân - những người đã tin tưởng, tín nhiệm, tôi sẽ phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất; không ngừng nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Gương mẫu và vận động Nhân dân, gia đình nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

Ứng cử viên Bùi Văn Quyết, giáo viên Trường TH&THCS xã Phú Lương (Lạc Sơn)Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi là đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi nguyện sẽ tận tâm, tận lực thực hiện tốt các công việc trọng tâm sau đây: 

Thứ nhất: Tôi sẽ làm tốt vai trò là "chiếc cầu nối” giữa Nhân dân với Quốc hội, phản ánh trung thành ý kiến, nguyện vọng của cử tri với Quốc hội; tham gia đầy đủ các kỳ họp của Quốc hội. Thường xuyên gắn bó với địa phương, nắm bắt các vấn đề bức xúc về đời sống, KT - XH của địa phương; gần gũi và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri; tích cực đề xuất các cấp, ngành trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri kịp thời, đầy đủ theo luật định.  

Thứ hai: Là một giáo viên công tác tại trường vùng 135, cũng là một người con sinh ra và lớn lên ở xã khó khăn nhất của huyện nghèo tỉnh Hòa Bình, tôi nhận thấy vấn đề trường lớp, giáo viên, học sinh luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm và cũng đang trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 29- NQ/TW về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Song bên cạnh đó, còn một số vấn đề mà cử tri trăn trở, mong mỏi như: Các chế độ đãi ngộ cho giáo viên, học sinh nghèo chưa có điều kiện học tập; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn thiếu, còn lạc hậu chưa phù hợp, nhiều trường chưa có nhà ở công vụ cho giáo viên, chưa có phòng học bộ môn, chưa có phòng y tế học đường, chưa có hệ thống nước sạch, công trình vệ sinh, nhất là miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Vì vậy, đây là vấn đề tôi sẽ luôn quan tâm, kiến nghị và theo đuổi. Bởi giáo dục phải thực sự là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển.

Thứ ba: Tôi sẽ thường xuyên học tập nâng cao trình độ mọi mặt và kiến thức về KT - XH để đề xuất, kiến nghị với Quốc hội. Tạo điều kiện, dành nhiều nguồn vốn thúc đẩy phát triển KT - XH nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, trường học, công tác xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho người thất nghiệp, đặc biệt chăm lo giúp đỡ gia đình chính sách, người nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần từng bước rút ngắn khoảng cách phát triển giữa miền núi và miền xuôi, trong đó có Hòa Bình.

Tôi rất mong được sự tín nhiệm, sự giúp đỡ chân tình ủng hộ tôi trở thành ĐBQH khóa XV. Tôi hứa quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ người đại biểu của Nhân dân, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri, góp phần nhỏ bé vào công cuộc xây dựng Đất nước ngày càng phát triển với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 Ứng cử viên Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa BìnhNếu được cử tri và Nhân dân tín nhiệm, bầu vào Quốc hội khóa XV, tôi xin báo cáo chương trình hành động như sau:

Một là: Tiếp tục phát huy kinh nghiệm của ĐBQH đã được tham gia trong khóa XIII, tôi sẽ tham gia đầy đủ các các phiên họp của Quốc hội, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của của cử tri, Nhân dân để phản ánh đầy đủ, trung thực với Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cử tri với Quốc hội.

Hai là: Tích cực cùng Đoàn ĐBQH tỉnh trong kiểm tra, giám sát thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật, các nghị quyết của Quốc hội, văn bản dưới luật, nắm tình hình địa phương, trên cơ sở đó kiến nghị, đề xuất với Quốc hội những giải pháp, chính sách phù hợp. Đặc biệt là các chính sách, chiến lược phát triển kinh tế; chủ trương nhằm thu hút và tạo điều kiện để phát triển doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp được tiếp cận thuận lợi, dễ dàng hơn.

Ba là: Không ngừng học tập, nâng cao trình độ năng lực, tập trung trí tuệ, nghiên cứu đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Những chính sách về phát triển kinh tế, đặc biệt với những địa bàn vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn; các chính sách nhằm thực hiện có hiệu quả nghị quyết về phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 nhằm phát huy tối đa mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế của vùng; huy động và thu hút đầu tư phát triển hài hoà giữa ba yếu tố cơ bản của phát triển bền vững là phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ mội trường. Chú trọng chăm lo đời sống cho người nghèo, gia đình chính sách.

Bốn là: Chủ động nắm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là trách nhiệm của doanh nghiệp trong tham gia thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chủ động tham mưu cho lãnh đạo tỉnh chủ trương, chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thu hút, hỗ trợ doanh nghiệp dễ dàng, thuận lợi tiếp cận đầu tư tại những địa bàn khó khăn, vùng sâu, xa. Là cầu nối nói lên tiếng nói của doanh nghiệp tại các diễn đàn, kỳ họp. Tìm tòi để đa dạng cách thức tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Chính phủ, của tỉnh.

Năm là: Tôi sẽ quan tâm nhiều hơn đến nhận thức về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Đó chính là trách nhiệm với người tiêu dùng, với khách hàng; trách nhiệm với người lao động; trách nhiệm với cộng đồng dân cư nơi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh; tích cực tham gia các hoạt động xã hội - từ thiện.

Các tin khác


Huyện Tân Lạc triển khai công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm

(HBĐT) - Ngày 13/7, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Huyện uỷ Tân Lạc tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đảng bộ xã Mông Hóa chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Đảng bộ xã Mông Hóa (TP Hòa Bình) có 19 chi bộ với 627 đảng viên, gồm 13 chi bộ khu dân cư, 4 chi bộ trường học, 1 chi bộ công an và 1 chi bộ trạm y tế. Từ việc quan tâm thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) đã góp phần quan trọng nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Đảng viên Bùi Văn C. có vi phạm pháp luật bị truy nã, tổ chức Đảng (TCĐ) B đã làm báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật, tổ chức họp để thông qua báo cáo và ban hành quyết định thi hành kỷ luật Đảng mà không thực hiện việc bỏ phiếu. Vậy, việc thi hành kỷ luật Đảng của TCĐ B có đúng không?

Làm tốt cung cấp thông tin sau các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra các cấp

(HBĐT) - Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã phối hợp thực hiện đăng tải thông tin sau các kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy; các quyết định kỷ luật đối với tổ chức Đảng (TCĐ), đảng viên (ĐV) theo Công văn số 358-CT/TU, ngày 17/4/2018 của BTV Tỉnh ủy. Qua đó góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ (CB), ĐV; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng TCĐ thực sự trong sạch, vững mạnh.

Tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - "Thời gian qua, việc phối hợp tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng giữa Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy, các Đảng bộ và các cơ quan báo chí ngày càng chặt chẽ. Chất lượng, hiệu quả tuyên truyền được nâng lên rõ rệt đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) về vai trò, vị trí, ý nghĩa công tác KTGS của Đảng, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh" - đồng chí Đinh Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khẳng định.

Huyện Lương Sơn: Kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong toàn Đảng bộ huyện Lương Sơn đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ triển khai toàn diện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), tập trung vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như công tác cán bộ, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, ngân sách… Qua đó kết luận rõ ràng, khách quan, chính xác, xử lý nghiêm minh việc tổ chức Đảng (TCĐ), đảng viên (ĐV) vi phạm, giúp TCĐ, ĐV nhận thức rõ vi phạm, khuyết điểm để sửa chữa khắc phục, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của TCĐ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục