(HBĐT) - Nhiều năm nay, chi bộ Phòng Nghiệp vụ III - Đảng bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy luôn quan tâm tới công tác xây dựng Đảng, đổi mới, nâng cao hiệu quả sinh hoạt chi bộ, thực hiện nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn.


Phòng Nghiệp vụ III, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy bàn giải pháp triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021.

Chi bộ Phòng Nghiệp vụ III có 9 đảng viên, trong đó, 1 đồng chí là Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; 1 đồng chí đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phụ trách chuyên môn; 1 đồng chí Ủy viên UBKT Tỉnh ủy, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Nghiệp vụ; 1 đồng chí Phó Bí thư chi bộ và 5 đảng viên. Đây là điều kiện hết sức thuận lợi để phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo toàn diện của TCĐ thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Ngay sau Đại hội chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2022, chi bộ kịp thời ban hành quy chế làm việc, quyết định phân công nhiệm vụ cho đảng viên; chương trình hành động; chương trình kiểm tra, giám sát (KTGS) toàn khóa và hàng năm. Để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, chi bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo quy định của Điều lệ Đảng, nội dung sinh hoạt chuyên đề tập trung vào những lĩnh vực chuyên môn mà chi bộ, đảng viên còn có những vấn đề khó khăn, vướng mắc, chưa thống nhất về nhận thức, hành động. Trong sinh hoạt chi bộ thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần phê bình, tự phê bình trong sinh hoạt Đảng; hàng tháng kiểm điểm sự lãnh đạo của chi bộ, việc chấp hành nhiệm vụ đảng viên đều gắn với 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để cảnh báo, ngăn chặn những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Chi bộ phổ biến đầy đủ đến cán bộ, đảng viên tình hình thời sự trong nước, trong tỉnh. Đặc biệt là tình hình về công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng; phổ biến các văn bản của T.Ư, của tỉnh, của ngành đến đảng viên chi bộ. Theo đó, đảng viên có nhận thức sâu sắc về quan điểm, chủ trương, đường lối, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm túc Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật lao động, kỷ luật phát ngôn, quy định về lề lối làm việc của cơ quan; không ngừng nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với các giải pháp cụ thể, chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ ngày càng hiệu quả. Trong đó, lãnh đạo chuyên môn tham mưu giúp UBKT Tỉnh ủy, Tỉnh ủy xây dựng chương trình KTGS toàn khóa, hàng năm; Quy định số 06-QĐ/TU, ngày 25/5/2021 về giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Quy định số 07-QĐ/TU, ngày 22/6/2021 về chế độ báo cáo, theo dõi, KTGS việc thực hiện các kết luận kiểm toán, thanh tra, KTGS và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS theo quy định Điều 30, Điều lệ Đảng; quán triệt, triển khai hướng dẫn thực hiện Quy định số 22... Đồng thời, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ KTGS của UBKTTỉnh ủy.

Đồng chí Bùi Văn Khuyên, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Nghiệp vụ III cho biết: 9 tháng năm 2021, tập thể Phòng Nghiệp vụ III đã hoàn thành đạt chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ; kịp thời giúp UBKT Tỉnh ủy tham mưu BTV Tỉnh ủy thực hiện các nhiệm vụ được giao, chủ động, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác do Thường trực UBKT Tỉnh ủy giao.


Chung Lê


Các tin khác


Trao đổi nghiệp vụ nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Hỏi: Qua kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy A kết luận đồng chí Bùi Văn T., Ủy viên BTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã B có khuyết điểm vi phạm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao trước đây (nhiệm kỳ 2015 - 2020 là Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện A). Vậy, việc kiểm điểm đồng chí Bùi Văn T. nên thực hiện ở tổ chức Đảng (TCĐ) nào?

Huyện Đà Bắc: Chuyển biến trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Đà Bắc đã tham mưu cho cấp ủy triển khai toàn diện các kế hoạch kiểm tra, giám sát (KTGS) có chất lượng, đáp ứng yêu cầu. Qua đó góp phần nâng cao năng lực tổ chức Đảng (TCĐ), cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thông tin kỳ họp thứ 11 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mai Châu

(HBĐT) - Ngày 11/11/2021, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mai Châu họp kỳ thứ 11. Tại kỳ họp, UBKT Huyện ủy đã xem xét, quyết định một số nội dung sau:

Quy định số 37-QĐ/TW góp phần đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng

(HBĐT) - LTS: Ngày 25/10/2021, thay mặt Ban Chấp hành (BCH) T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm (QĐ 37). Quy định này kế thừa, bổ sung, phát triển các quy định trước đây, do đó được kỳ vọng góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức, tạo thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng. Phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Đinh Văn Hùng, TUV, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy xung quanh nội dung này. Sau đây là nội dung:

Công tác giám sát thường xuyên ngăn chặn kịp thời sai phạm

(HBĐT) - Trong những năm qua, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp của Đảng bộ tỉnh luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng, trong đó thực hiện đúng phương châm "kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”,"giám sát phải mở rộng”, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, gắn với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Công tác giám sát thường xuyên là một biện pháp quan trọng, là hoạt động ban đầu giúp UBKT các cấp lựa chọn đối tượng, nội dung, phương pháp tiến hành công tác KTGS đối với các tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp quản lý đảm bảo chất lượng, hiệu quả.           

Xã Ngọc Lương: Đơn vị dẫn đầu công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Năm 2020, Đảng bộ xã Ngọc Lương (Yên Thủy) là đơn vị dẫn đầu công tác kiểm tra giám sát (KTGS) của Đảng. Phát huy thành tích đó, công tác KTGS năm 2021 được Đảng bộ xã tập trung triển khai hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục