(HBĐT) - Ngay từ đầu năm, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Kim Bôi đã chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2021, trọng tâm là KTGS đảng viên và tổ chức Đảng (TCĐ) cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm (DHVP); chất lượng các cuộc kiểm tra được nâng lên, góp phần ngăn ngừa vi phạm của TCĐ, đảng viên. Đồng thời tham mưu giúp cấp ủy các cấp giải quyết, xử lý kịp thời vụ việc đảng viên vi phạm, giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại thuộc thẩm quyền - đồng chí Bạch Duy An, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy cho biết.

 


Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kim Bôi triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát những tháng cuối năm 2021.

9 tháng năm 2021, cấp ủy các cấp kiểm tra 12 TCĐ, 16 đảng viên; giám sát 14 TCĐ, 15 đảng viên. Nội dung KTGS việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; triển khai thực hiện và chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của TCĐ các cấp… Qua KTGS, các TCĐ, đảng viên thực hiện tốt nội dung được KTGS, không có TCĐ, đảng viên phải chuyển sang kiểm tra khi có DHVP. UBKT các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy thi hành kỷ luật 2 TCĐ, trong đó BTV Huyện ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 1 TCĐ (BTV Đảng ủy xã Vĩnh Tiến); Đảng ủy xã Vĩnh Tiến kỷ luật bằng hình thức khiển trách 1 TCĐ (chi ủy chi bộ xóm Đồng Ngoài); cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 14 đảng viên liên quan đến nội dung vi phạm chính sách pháp luật, quản lý, sử dụng đất đai, sinh con thứ 3…

Trong 9 tháng, thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra đảng viên về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao 19 trường hợp; kiểm tra cách cấp qua phản ánh đơn thư của công dân 1 trường hợp. Qua kiểm tra có 3 đảng viên phải xem xét, thi hành kỷ luật. Thực hiện kiểm tra khi có DHVP 14 TCĐ, nội dung về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, thực hiện quy chế làm việc; chương trình làm việc của cấp ủy, việc chấp hành các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng; công tác quản lý, sử dụng đất đai; có 1 trường hợp phải xem xét thi hành kỷ luật. 

Bên cạnh đó, UBKT Huyện ủy thực hiện nghiêm túc kiểm tra TCĐ cấp dưới thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng theo đúng quy định. Thông qua KTGS theo Điều lệ Đảng, UBKT đã xem xét thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ 6 đảng viên vi phạm pháp luật (đánh bạc) thuộc Đảng bộ thị trấn Bo; thi hành kỷ luật 2 đảng viên thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý bằng hình thức khiển trách (Bí thư Đảng ủy và Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tiến) do vi phạm thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao...

UBKT các cấp đã xác định rõ nhiệm vụ, chủ động xây dựng được chương trình, kế hoạch KTGS trong năm và triển khai thực hiện cơ bản, đầy đủ các nội dung chương trình, kế hoạch công tác KTGS đã đề ra theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, chú trọng công tác tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn về công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng.

Những tháng cuối năm, UBKT Huyện ủy chủ động tham mưu cấp ủy hoàn thành chương trình KTGS năm 2021 của cấp ủy và UBKT các cấp đề ra đảm bảo chất lượng, số lượng. Tập trung vào kiểm tra TCĐ cấp dưới và đảng viên khi có DHVP, đối tượng kiểm tra chủ yếu là cấp ủy viên các cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý, cán bộ giữ những cương vị chủ chốt. Chủ động tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ KTGS theo Điều 30, Điều lệ Đảng và thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp ủy giao. Tham mưu giúp cấp ủy kịp thời giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng (nếu có) đảm bảo đúng thời gian, thẩm quyển, quy trình, thủ tục quy định của Đảng. Thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý và TCĐ cấp dưới về thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nghị quyết của cấp ủy theo quy định của T.Ư. Phối hợp các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy để tham mưu giúp cấp ủy về lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xây dựng Đảng. Triển khai, thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa UBKT với các cơ quan có liên quan để làm tốt công tác KTGS trong Đảng bộ huyện.

 L.C

Các tin khác


Trao đổi nghiệp vụ nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Hỏi: Qua kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy A kết luận đồng chí Bùi Văn T., Ủy viên BTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã B có khuyết điểm vi phạm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao trước đây (nhiệm kỳ 2015 - 2020 là Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện A). Vậy, việc kiểm điểm đồng chí Bùi Văn T. nên thực hiện ở tổ chức Đảng (TCĐ) nào?

Huyện Đà Bắc: Chuyển biến trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Đà Bắc đã tham mưu cho cấp ủy triển khai toàn diện các kế hoạch kiểm tra, giám sát (KTGS) có chất lượng, đáp ứng yêu cầu. Qua đó góp phần nâng cao năng lực tổ chức Đảng (TCĐ), cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thông tin kỳ họp thứ 11 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mai Châu

(HBĐT) - Ngày 11/11/2021, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mai Châu họp kỳ thứ 11. Tại kỳ họp, UBKT Huyện ủy đã xem xét, quyết định một số nội dung sau:

Quy định số 37-QĐ/TW góp phần đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng

(HBĐT) - LTS: Ngày 25/10/2021, thay mặt Ban Chấp hành (BCH) T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm (QĐ 37). Quy định này kế thừa, bổ sung, phát triển các quy định trước đây, do đó được kỳ vọng góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức, tạo thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng. Phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Đinh Văn Hùng, TUV, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy xung quanh nội dung này. Sau đây là nội dung:

Công tác giám sát thường xuyên ngăn chặn kịp thời sai phạm

(HBĐT) - Trong những năm qua, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp của Đảng bộ tỉnh luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng, trong đó thực hiện đúng phương châm "kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”,"giám sát phải mở rộng”, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, gắn với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Công tác giám sát thường xuyên là một biện pháp quan trọng, là hoạt động ban đầu giúp UBKT các cấp lựa chọn đối tượng, nội dung, phương pháp tiến hành công tác KTGS đối với các tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp quản lý đảm bảo chất lượng, hiệu quả.           

Xã Ngọc Lương: Đơn vị dẫn đầu công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Năm 2020, Đảng bộ xã Ngọc Lương (Yên Thủy) là đơn vị dẫn đầu công tác kiểm tra giám sát (KTGS) của Đảng. Phát huy thành tích đó, công tác KTGS năm 2021 được Đảng bộ xã tập trung triển khai hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục