(HBĐT) - Những năm qua, Đảng ủy xã Đa Phúc (Yên Thủy) thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên (ĐV), thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.


Thường trực Đảng ủy xã Đa Phúc (Yên Thủy) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát những tháng đầu năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Bí thư Đảng ủy xã Đa Phúc cho biết: Đảng bộ xã đã quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo về công tác KTGS của Đảng, xây dựng, thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch công tác, triển khai các cuộc KTGS đảm bảo yêu cầu tiến độ, chất lượng.

Đảng bộ xã có gần 380 ĐV, sinh hoạt ở 13 chi bộ. Đảng ủy xã chú trọng kiện toàn, ổn định bộ máy cấp ủy và UBKT Đảng ủy, tổ chức quán triệt nghiêm túc các văn bản của cấp trên về công tác KTGS của Đảng, xây dựng, triển khai các kế hoạch, chương trình KTGS của Đảng theo quy định, hàng năm đều hoàn thành các kế hoạch đề ra với chất lượng KTGS ngày càng được nâng lên. Theo đó, đã tổ chức quán triệt, triển khai Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về kỷ luật TCĐ, ĐV vi phạm; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư về những điều ĐV không được làm; Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 của UBKT T.Ư hướng dẫn thực hiện quy định về những điều ĐV không được làm; các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Tỉnh ủy và cấp ủy cấp trên về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW... Qua đó tiếp tục nâng cao nhận thức, hành động của cán bộ, ĐV về tầm quan trọng của công tác KTGS, công tác xây dựng Đảng; thực hiện tốt chương trình KTGS đề ra từ đầu năm.

Năm 2022, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đã tổ chức 23 cuộc KTGS. Trong đó, Đảng ủy tổ chức 8 cuộc KTGS gồm: Kiểm tra chi bộ trường tiểu học, chi bộ công an, đồng chí Bí thư chi bộ xóm Nhuội, Phó Bí thư chi bộ xóm Nhang; giám sát chi bộ xóm Bèo, xóm Sào, Phó Bí thư chi bộ xóm Bèo, xóm Sào. Nội dung tập trung vào triển khai nghị quyết Đảng bộ các cấp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác xây dựng nông thôn mới... UBKT Đảng ủy KTGS 15 cuộc, trong đó kiểm tra 6 chi bộ, giám sát chi bộ xóm Ráng, xóm Heo và 2 đảng viên (có 1 cấp ủy viên cùng cấp). Nội dung KTGS về công tác thu chi đảng phí; việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Chỉ thị số 05; công tác quản lý ĐV, quản lý đất đai... Thông qua KTGS, cấp ủy, UBKT đã chỉ đạo chi bộ xóm Sào thi hành kỷ luật 1 ĐV bằng hình thức cảnh cáo do vi phạm tệ nạn xã hội; triển khai quyết định của UBKT Huyện ủy về khai trừ 2 ĐV tại chi bộ trường tiểu học, chi bộ xóm Nhang do vi phạm pháp luật.

Cùng với việc thực hiện nghiêm túc công tác KTGS của Đảng, Đảng ủy xã Đa Phúc thực hiện tốt các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phân công nhiệm vụ cụ thể các đồng chí cấp uỷ viên phụ trách chi bộ thôn, xóm, thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại cán bộ, ĐV. Thời gian qua, hầu hết cán bộ, ĐV phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, thực sự là những hạt nhân quan trọng đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.

Năm 2022, Đảng bộ xã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 18/18 chỉ tiêu nghị quyết. Các mặt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể có tiến bộ. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển ổn định, đời sống Nhân dân được cải thiện. Xã đã đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới, hộ nghèo còn 12,8%. Đảng uỷ xã tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng; triển khai hoàn thành nội dung, kế hoạch KTGS của năm, tăng cường KTGS cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện Đảng ủy quản lý trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Chung Lê


Các tin khác


Xã Thu Phong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Từ việc chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), Đảng bộ xã Thu Phong, huyện Cao Phong đã nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Hỏi: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bỏ phiếu biểu quyết thi hành kỷ luật đảng viên A là huyện uỷ viên. Kết quả bỏ phiếu quyết định hình thức kỷ luật không có hình thức kỷ luật nào quá bán, kể cả cộng dồn phiếu. Trường hợp này xử lý thế nào cho đúng quy định?

Đảng bộ huyện Tân Lạc chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Tân Lạc thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.

Khai trừ khỏi Đảng nguyên công chức địa chính - xây dựng xã An Bình, huyện Lạc Thủy 

Ngày 11/3/2024, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Lạc Thuỷ đã họp kỳ thứ 31. Tại kỳ họp này, UBKT Huyện uỷ Lạc Thuỷ đã xem xét, kết luận những nội dung sau:

Chuyển biến trong công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh

"Những năm gần đây, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), hoàn thành kế hoạch, số lượng, chất lượng các cuộc KTGS được nâng lên rõ rệt, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ)", đồng chí Nguyễn Đức Cường, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh khẳng định.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Hỏi: Đảng viên A là lãnh đạo cơ quan cấp tỉnh, đang trong thời gian chấp hành hình thức kỷ luật khiển trách thì đến thời gian bổ nhiệm lại, vậy đảng viên A có được bổ nhiệm lại không?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục