(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong toàn Đảng bộ huyện Lương Sơn đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ triển khai toàn diện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), tập trung vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như công tác cán bộ, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, ngân sách… Qua đó kết luận rõ ràng, khách quan, chính xác, xử lý nghiêm minh việc tổ chức Đảng (TCĐ), đảng viên (ĐV) vi phạm, giúp TCĐ, ĐV nhận thức rõ vi phạm, khuyết điểm để sửa chữa khắc phục, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của TCĐ.

Đảng bộ huyện Yên Thủy chú trọng xây dựng Đảng vững mạnh

(HBĐT) - Những năm qua, Đảng bộ huyện Yên Thuỷ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) nghiêm túc việc thực hiện các nghị quyết của T.Ư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng, xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Đảng viên A vi phạm về mặt chính quyền bị kỷ luật hành chính, tổ chức Đảng B sử dụng kết luận, quyết định kỷ luật hành chính để xem xét kỷ luật Đảng đối với đảng viên A về nội dung vi phạm đó. Vậy, việc tổ chức Đảng B sử dụng kết luận, quyết định kỷ luật hành chính để xem xét kỷ luật Đảng đối với đảng viên A có đúng theo quy định của Đảng không?

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Nhiều năm nay, Đảng bộ tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 5 (khóa X) về "Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) của Đảng"… Đặc biệt, lần đầu tiên Tỉnh uỷ ban ngành nghị quyết chuyên đề về công tác KT, GS. Đó là ngày 28/12/2016, Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU và Đề án số 378-ĐA/TU về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KT, GS của Đảng bộ tỉnh.

Kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030

(HBĐT) - Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 về Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030. Báo Hoà Bình trân trọng giới thiệu toàn văn kết luận:

Thị trấn Mãn Đức tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị, gồm xã Mãn Đức, Quy Hậu và thị trấn Mường Khến. Đảng bộ xã có hơn 1.000 đảng viên, có cán bộ, công chức ở cơ quan, đơn vị và ở khu vực nông thôn, nhận thức không đồng đều. Chính vì vậy, để thực hiện các nghị quyết của Đảng có hiệu quả, công tác tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng nói riêng là nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ thị trấn.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Đảng viên B. là đảng ủy viên, Phó Bí thư chi bộ phòng T, Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện X có vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống. Chi bộ phòng T đã báo cáo cấp ủy cấp trên và xem xét xử lý kỷ luật đối với đảng viên B. bằng hình thức kỷ luật khiển trách. Vậy, chi bộ phòng T xử lý kỷ luật Đảng đối với đồng chí B. như vậy đúng thẩm quyền hay không?

Huyện Cao Phong chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp huyện Cao Phong đã tham mưu giúp cấp ủy tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng, hoàn thành có chất lượng các chương trình KTGS đề ra, qua đó góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Huyện Lạc Sơn: Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - "Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát (KTGS) được nâng lên, đảm bảo quy trình, nguyên tắc, thủ tục, xác định rõ nội dung, đối tượng, phương pháp tiến hành; kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, xử lý kịp thời các vi phạm. Nhờ đó có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa vi phạm trong tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Huyện Mai Châu: Hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Những năm qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) hai cấp huyện Mai Châu đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát (KTGS), góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; tạo sự đoàn kết trong Đảng bộ, đồng thuận trong Nhân dân.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - HỎI: Đảng viên Nguyễn Văn A. vi phạm pháp luật bị truy tố và bị áp dụng biện pháp tạm giam thì thời hạn đình chỉ sinh hoạt Đảng theo quy định là bao nhiêu ngày?

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét trách nhiệm một số tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ việc tại Công ty Việt Á

Từ ngày 28 - 31/3/2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 13. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh: Thi hành kỷ luật 2 tổ chức Đảng và 9 đảng viên

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh (đã tiến hành các kỳ họp tháng 3/2021, đã xem xét, đề nghị và  kết luận một số nội dung sau:

Huyện Yên Thủy: Kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm trong thực hiện Điều lệ Đảng

(HBĐT) - "Năm 2021, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy xã Yên Trị đã tiến hành kiểm tra đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã thực hiện quy định của Huyện ủy về "dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong đảng bộ”, và nghị quyết của Đảng ủy xã về phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí ủy viên BTV, Uỷ viên BCH Đảng bộ xã khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thành ủy Hòa Bình: Kiểm tra, giám sát phòng ngừa sai phạm

(HBĐT) - Nhiều năm qua, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật của Đảng luôn được Ban Thường vụ Thành ủy Hòa Bình quan tâm, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, ngăn ngừa sai phạm tại cơ sở.

Phường Quỳnh Lâm: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng vững mạnh

(HBĐT) - Nhiều năm nay, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) phường Quỳnh Lâm (TP Hòa Bình) đã tham mưu cho Đảng ủy triển khai toàn diện, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng, qua đó góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Đồng chí X. là cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý, sinh hoạt tại chi bộ, có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, chi bộ đã họp xem xét và quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách nhưng không báo cáo lên tổ chức Đảng cấp trên quản lý đồng chí X. Việc không báo cáo lên tổ chức Đảng cấp trên của chi bộ là đúng hay sai?

Đảng ủy Công an tỉnh: Triển khai nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy đã tham mưu giúp Đảng ủy Công an tỉnh quán triệt, triển khai hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng, góp phần quan trọng xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm ANCT - TTATXH, phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh.

Thị trấn Vụ Bản: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

(HBĐT) - Năm 2021, Đảng bộ thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) tiếp tục được đánh giá, bình xét là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Để có được kết quả đó, Đảng bộ thị trấn đã nỗ lực thực hiện hiệu quả, toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát (KTGS).

Chi bộ Phòng Nghiệp vụ III: Thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

(HBĐT) - Trong năm 2021, chi bộ Phòng Nghiệp vụ III (Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy) đã thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ, đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề theo quy định của Điều lệ Đảng, nội dung sinh hoạt chuyên đề được tập trung vào những lĩnh vực chuyên môn mà cán bộ, đảng viên còn đang vướng mắc, chưa thống nhất về nhận thức, thực hiện. Trong sinh hoạt chi bộ thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Đảng.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Lương Sơn cho biết: Việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU và Quyết định số 387-QĐ/TU đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng của Đảng bộ huyện Lương Sơn. Các chương trình, kế hoạch KTGS được thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như công tác cán bộ, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, ngân sách… Qua đó đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp.

Phường Hữu Nghị: Duy trì nền nếp công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Đồng chí Nguyễn Văn Hoan, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) cho biết: Xác định công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng là một trong những nội dung quan trọng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cấp ủy, UBKT Đảng ủy phường đã xây dựng, triển khai thực hiện nghiêm túc, duy trì có nền nếp chương trình, kế hoạch KTGS theo đúng quy định và đạt được hiệu quả cao.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Đảng viên Nguyễn Văn A. tố cáo chi bộ H và đồng chí Bí thư chi bộ trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của chi bộ. Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy xã B đã tiến hành quy trình giải quyết tố cáo, mời người tố cáo (NTC) đến thông báo kết quả giải quyết tố cáo bằng hình thức trực tiếp. Tuy nhiên, sau khi được thông báo kết quả giải quyết tố cáo của UBKT Đảng ủy xã, NTC đề nghị cung cấp văn bản thông báo kết quả giải quyết tố cáo, vậy yêu cầu của NTC có đúng theo quy định không?

Phường Hữu Nghị: Duy trì nền nếp công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Đồng chí Nguyễn Văn Hoan, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) cho biết: Xác định công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng là một trong những nội dung quan trọng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cấp ủy, UBKT Đảng ủy phường đã xây dựng, triển khai thực hiện nghiêm túc, duy trì có nền nếp chương trình, kế hoạch KTGS theo đúng quy định và đạt được hiệu quả cao.

Đảng bộ huyện Lương Sơn: Chú trọng kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm

(HBĐT) - Đảng bộ huyện Lương Sơn triển khai nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng, tập trung vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như công tác cán bộ, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, ngân sách…, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kỷ luật, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), cán bộ, đảng viên (ĐV), thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp.