Ngày 11/05/2020 5/12/2020 5/13/2020 5/14/2020 5/15/2020
Tmax H. gió Tốc
độ
Độ
ẩm
T.tiết Tmin Tmax H. gió Tốc
độ
T.tiết Tmin Tmax H. gió Tốc
độ
T.tiết Tmin Tmax T.tiết Tmin Tmax T.tiết
36 E 2 55 Mây thay đổi, ngày nắng nóng; chiều tối có mưa dông 24 32 ENE 1 Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng; chiều tối có mưa dông 23 33 S 1 Mây thay đổi, có mưa, mưa rào 24 35 Mây thay đổi, có mưa dông 24 37 Mây thay đổi, đêm không mưa; ngày nắng nóng gay gắt
36 E 2 60 Mây thay đổi, ngày nắng nóng; chiều tối có mưa dông 24 32 E 2 Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng; chiều tối có mưa dông 23 33 SSE 2 Mây thay đổi, có mưa, mưa rào 24 35 Mây thay đổi, có mưa dông 24 37 Mây thay đổi, đêm không mưa; ngày nắng nóng gay gắt
36 SSE 2 65 Mây thay đổi, ngày nắng nóng; chiều tối có mưa dông 24 32 SE 2 Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng; chiều tối có mưa dông 23 33 SSE 2 Mây thay đổi, có mưa, mưa rào 24 35 Mây thay đổi, có mưa dông 24 37 Mây thay đổi, đêm không mưa; ngày nắng nóng gay gắt
37 SSE 3 60 Mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt 24 32 ESE 3 Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng; chiều tối có mưa dông 23 33 SSE 3 Mây thay đổi, có mưa, mưa rào 24 35 Mây thay đổi, có mưa dông 24 37 Mây thay đổi, đêm không mưa; ngày nắng nóng gay gắt
37 SSE 2 55 Mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt 24 32 ESE 2 Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng; chiều tối có mưa dông 23 33 SSE 2 Mây thay đổi, có mưa, mưa rào 24 35 Mây thay đổi, có mưa dông 24 37 Mây thay đổi, đêm không mưa; ngày nắng nóng gay gắt
37 SSE 2 60 Mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt 24 32 ESE 3 Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng; chiều tối có mưa dông 23 33 SSE 3 Mây thay đổi, có mưa, mưa rào 24 35 Mây thay đổi, có mưa dông 24 37 Mây thay đổi, đêm không mưa; ngày nắng nóng gay gắt
36 SE 2 60 Mây thay đổi, ngày nắng nóng; chiều tối có mưa dông 24 32 E 2 Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng; chiều tối có mưa dông 23 33 SE 2 Mây thay đổi, có mưa, mưa rào 24 35 Mây thay đổi, có mưa dông 24 37 Mây thay đổi, đêm không mưa; ngày nắng nóng gay gắt
36 E 2 60 Mây thay đổi, ngày nắng nóng; chiều tối có mưa dông 24 32 E 2 Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng; chiều tối có mưa dông 23 33 SSE 2 Mây thay đổi, có mưa, mưa rào 24 35 Mây thay đổi, có mưa dông 24 37 Mây thay đổi, đêm không mưa; ngày nắng nóng gay gắt
36 ESE 2 65 Mây thay đổi, ngày nắng nóng; chiều tối có mưa dông 24 32 ESE 3 Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng; chiều tối có mưa dông 23 33 SSE 3 Mây thay đổi, có mưa, mưa rào 24 35 Mây thay đổi, có mưa dông 24 37 Mây thay đổi, đêm không mưa; ngày nắng nóng gay gắt
36 E 2 55 Mây thay đổi, ngày nắng nóng; chiều tối có mưa dông 24 32 ESE 2 Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng; chiều tối có mưa dông 23 33 SSE 2 Mây thay đổi, có mưa, mưa rào 24 35 Mây thay đổi, có mưa dông 24 37 Mây thay đổi, đêm không mưa; ngày nắng nóng gay gắt
37 SE 2 55 Mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt 24 32 SE 2 Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng; chiều tối có mưa dông 23 33 SSE 2 Mây thay đổi, có mưa, mưa rào 24 35 Mây thay đổi, có mưa dông 24 37 Mây thay đổi, đêm không mưa; ngày nắng nóng gay gắt

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục