Theo Baosonla.org.vn

Các tin khác


Tiểu sử tân Uỷ viên Bộ Chính trị Bùi Thị Minh Hoài

Ngày 16/5, tại Hội nghị Trung ương 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII, trong đó có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Tiểu sử tân Ủy viên Bộ Chính trị Đỗ Văn Chiến

Tại Hội nghị Trung ương 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII, trong đó có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tóm tắt tiểu sử Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng

Ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương

Tóm tắt tiểu sử Thường trực Ban Bí thư Lương Cường

Bộ Chính trị quyết định phân công Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tham gia Ban Bí thư và giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư.

Lịch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lịch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trong các ngày từ 5 đến 7/5, tại Điện Biên.

56 ngày đêm chấn động địa cầu

Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỳ tích của dân tộc Việt Nam trong cuộc Chiến tranh Đông Dương (1945 - 1954), làm thay đổi cục diện chiến tranh, buộc thực dân Pháp phải ký kết Hiệp định Giơnevơ chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. 70 năm qua, chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" đó còn nguyên giá trị đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ phát triển và hội nhập.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục