Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thiêng liêng và trọng trách lớn lao được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao cho Quân đội, mà trực tiếp là Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện nghi lễ chào cờ hằng ngày.

Từ khi mở cửa Lăng đến nay, lớp lớp cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng đã không ngừng chủ động, tích cực học hỏi, nghiên cứu, đổi mới, tiến hành nhiều nội dung, biện pháp nhằm phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa Công trình Lăng; luôn nỗ lực, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt, xây dựng nên truyền thống "Trung hiếu vẹn toàn, đoàn kết hiệp đồng, tự lực tự cường, chủ động sáng tạo”.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình kết tinh của "Lòng dân-ý Đảng”; của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế. Một công trình có giá trị lịch sử, văn hóa, chính trị to lớn; là nơi hội tụ tình cảm, niềm tin của nhân dân và bạn bè quốc tế; là địa chỉ đỏ để giáo dục tinh thần cách mạng, truyền thống yêu nước, uống nước nhớ nguồn của dân tộc; thể hiện niềm tin, quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nơi hun đúc chí khí cách mạng của các thế hệ người Việt Nam, nơi tỏa sáng ý thức tri ân, niềm hy vọng và tin tưởng ở tương lai tươi sáng của dân tộc.

Trong tình hình mới, để góp phần phát huy giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh các cán bộ, chiến sĩ quân đội cần phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng trong toàn quân, phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu tuyên truyền, giáo dục làm sâu sắc hơn, tỏa sáng hơn giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục khẳng định nhất quán chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng, soi sáng Đảng ta, làm cho Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh, là trí tuệ. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa nghệ thuật, hội thi, làm nổi bật vẻ đẹp nhân cách, đạo đức, trí tuệ Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó, đấu tranh kiên quyết, làm thất bại mọi âm mưu, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Tiếp tục quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đồng thời, phát huy ý nghĩa lịch sử chính trị, văn hóa Công trình Lăng trong giai đoạn mới, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng cần phát huy cao độ tinh thần chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng này. Ứng dụng những thành tựu khoa học, công nghệ hiện đại để tiếp tục hiện đại hóa hệ thống thiết bị kỹ thuật Công trình Lăng có hệ số dự phòng cao, phục vụ nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, chính trị tại khu vực Lăng, xem đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa; việc làm thường xuyên, nghiêm túc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhằm phát huy giá trị của Công trình Lăng; đồng thời, là biện pháp giáo dục thực tiễn sinh động để mỗi cán bộ, chiến sĩ bồi đắp thêm tình cảm, tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ trong công tác và trong cuộc sống. Vì vậy, Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng cần tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị cải tiến nội dung, hình thức giáo dục, tuyên truyền; đổi mới, nâng cao chất lượng nghi lễ để nơi đây trở thành điểm nhấn lịch sử, chính trị, văn hóa, thu hút đông đảo nhân dân và cán bộ, chiến sĩ tham quan.

Phát huy giá trị, ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Quân đội đối với Bác, mà còn thể hiện sự kiên định con đường Người đã lựa chọn vì mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Theo Nhandan.com.vn

Các tin khác


Khi “nền tảng gốc” bị đánh mất

Đánh mất "nền tảng gốc” là vấn đề được GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”.

Học Bác - ngời sáng thêm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Kết luận 01); 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới (Nghị quyết 847), Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu (BTTM)-Cơ quan Bộ Quốc phòng luôn chủ động, tích cực, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với nhiều biện pháp, cách làm hiệu quả.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Trong bối cảnh mới, mỗi công dân càng cần phải nâng cao ý thức "tự phản tỉnh” khi tham gia vào cộng đồng mạng. Cùng với tỉnh táo nhận diện mưu đồ thâm độc của các thế lực thù địch, cần phải phân biệt rõ các quan điểm sai trái với những ý kiến phản biện chính đáng, tâm huyết… Muốn vậy, hơn lúc nào hết, chúng ta phải xây dựng, củng cố và phát triển vững mạnh "thế trận lòng dân” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

Nhận diện những nguy cơ tiềm ẩn "cách mạng màu" đối với Việt Nam hiện nay

(HBĐT) - "Cách mạng màu" đang trở thành nguy cơ đối với các nước xã hội chủ nghĩa. Những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch với nước ta thời gian qua đang hiện hữu những biểu hiện manh nha màu sắc của "cách mạng màu". Âm mưu của các thế lực thù địch là tác động đến các lĩnh vực của đời sống, trực tiếp và gián tiếp đến chính trị, kinh tế, văn hoá ở nước ta... Mục tiêu của chúng là kích động, gây mất trật tự xã hội, gây bất ổn, xung đột, tạo điểm nóng ở một số nơi và thổi nóng các mâu thuẫn trong một bộ phận quần chúng nhân dân…

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, dân tộc. Trong đó trí tuệ nhân tạo (AI) được xem là một trong những công nghệ cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; nhiều quốc gia đã ghi nhận những ảnh hưởng to lớn của AI trong mọi mặt đời sống xã hội. Ở nước ta, một số sản phẩm của AI được phát triển trong thời gian gần đây đã mang đến nhiều thách thức cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đích đến là hạnh phúc của nhân dân

"Kết quả và thành công của Đại hội là rất quan trọng, tuy nhiên đó cũng mới chỉ là bước mở đầu. Còn làm được hay không, mai kia có biến Nghị quyết thành hiện thực sinh động hay không; có làm ra của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân hay không, đấy mới là thành công thực tế của đại hội”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục