(HBĐT) - Cuối tháng 5 vừa qua, chúng tôi về xã Hương Nhượng (Lạc Sơn). Xã đã hoàn thành việc kiểm điểm kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tập trung triển khai các nội dung, giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng Đảng, phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2023. Trong đó có một nội dung quan trọng về công tác chính trị tư tưởng là triển khai đợt học tập, sinh hoạt chính trị tư tưởng về tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tỉnh táo, nhạy bén trong cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch

Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời đến nay luôn coi công tác lý luận là bộ phận quan trọng, là nhân tố hàng đầu cấu thành hoạt động lãnh đạo của Đảng.

Phê phán luận điệu xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam

Với âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước ta, lợi dụng internet và mạng xã hội, thời gian qua, một số cá nhân, tổ chức phản động đã "mượn gió bẻ măng”, lộng ngôn xuyên tạc, phủ nhận thành quả đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Huyện Đà Bắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

(HBĐT) - Hiện nay, việc tuyên truyền, chống phá của thế lực thù địch, phản động chủ yếu được thực hiện trên các phương tiện truyền thông, internet, blog, mạng xã hội. Chúng lập ra nhiều trang web mạo danh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, người có sức ảnh hưởng lớn… để trích dẫn, bình luận, xuyên tạc, hạ uy tín, làm mất niềm tin của quần chúng nhân dân với Đảng, Nhà nước. Đồng thời, đưa lên internet và mạng xã hội những mặt trái của xã hội, khai thác thông tin tiêu cực, không chính thống, chưa rõ ràng. Nếu người dân không tự trang bị cho mình khả năng "phòng vệ trước thông tin xấu, độc” sẽ rất dễ bị dẫn dắt, hướng lái dư luận theo chiều hướng tiêu cực, làm cho người đọc mơ hồ, mất cảnh giác, tạo nên sự hoài nghi, phản kháng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, từ đó chuyển hóa dần sang tư tưởng sai trái, phản động, thù địch. Trước thực tế đó, huyện Đà Bắc đã triển khai nhiều giải pháp để tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

Khi “nền tảng gốc” bị đánh mất

Đánh mất "nền tảng gốc” là vấn đề được GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”.

Học Bác - ngời sáng thêm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Kết luận 01); 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới (Nghị quyết 847), Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu (BTTM)-Cơ quan Bộ Quốc phòng luôn chủ động, tích cực, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với nhiều biện pháp, cách làm hiệu quả.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Trong bối cảnh mới, mỗi công dân càng cần phải nâng cao ý thức "tự phản tỉnh” khi tham gia vào cộng đồng mạng. Cùng với tỉnh táo nhận diện mưu đồ thâm độc của các thế lực thù địch, cần phải phân biệt rõ các quan điểm sai trái với những ý kiến phản biện chính đáng, tâm huyết… Muốn vậy, hơn lúc nào hết, chúng ta phải xây dựng, củng cố và phát triển vững mạnh "thế trận lòng dân” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

Nhận diện những nguy cơ tiềm ẩn "cách mạng màu" đối với Việt Nam hiện nay

(HBĐT) - "Cách mạng màu" đang trở thành nguy cơ đối với các nước xã hội chủ nghĩa. Những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch với nước ta thời gian qua đang hiện hữu những biểu hiện manh nha màu sắc của "cách mạng màu". Âm mưu của các thế lực thù địch là tác động đến các lĩnh vực của đời sống, trực tiếp và gián tiếp đến chính trị, kinh tế, văn hoá ở nước ta... Mục tiêu của chúng là kích động, gây mất trật tự xã hội, gây bất ổn, xung đột, tạo điểm nóng ở một số nơi và thổi nóng các mâu thuẫn trong một bộ phận quần chúng nhân dân…

Nơi hội tụ tình cảm, niềm tin của nhân dân và bạn bè quốc tế

Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thiêng liêng và trọng trách lớn lao được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao cho Quân đội, mà trực tiếp là Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, dân tộc. Trong đó trí tuệ nhân tạo (AI) được xem là một trong những công nghệ cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; nhiều quốc gia đã ghi nhận những ảnh hưởng to lớn của AI trong mọi mặt đời sống xã hội. Ở nước ta, một số sản phẩm của AI được phát triển trong thời gian gần đây đã mang đến nhiều thách thức cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đích đến là hạnh phúc của nhân dân

"Kết quả và thành công của Đại hội là rất quan trọng, tuy nhiên đó cũng mới chỉ là bước mở đầu. Còn làm được hay không, mai kia có biến Nghị quyết thành hiện thực sinh động hay không; có làm ra của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân hay không, đấy mới là thành công thực tế của đại hội”.

Thị trấn Chi Nê lan toả việc học và làm theo Bác

(HBĐT) - Thời gian qua, Đảng bộ thị trấn Chi Nê (Lạc Thuỷ) đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhờ đó, việc học và làm theo Bác được thực hiện nghiêm túc, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi tập thể, cá nhân, khích lệ cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai thay mặt Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận số 54-KL/TW về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 3/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Nghĩ về chữ đức, chữ tài của người cán bộ

Mỗi khi nói về cán bộ, bao giờ Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng coi trọng cả đức và tài, trong đó đức phải là gốc. Theo Người, cán bộ mà không có đạo đức cách mạng thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Đã hơn nửa thế kỷ, những lời căn dặn ấy ngày càng thấy thấm thía, nhất là trong xây dựng đội ngũ cán bộ hiện nay.

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - cẩm nang quý về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(HBĐT) - Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) được xuất bản và ra mắt bạn đọc đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 10 năm thành lập BCĐ T.Ư về PCTN, TC. Ngay khi ra mắt bạn đọc, cuốn sách đã tạo được tiếng vang và sự hưởng ứng rất lớn trong cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), Nhân dân cả nước. Trên địa bàn tỉnh, Tỉnh ủy đã xác định tầm quan trọng và khẩn trương chỉ đạo triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng về nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư.

Một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng Đảng về tư tưởng trong thời kỳ mới

Sứ mệnh lịch sử của Đảng ta trong thời kỳ phát triển mới của đất nước được Đại hội XIII xác định: Lãnh đạo khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Xã luận:
Tinh thần chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 là động lực để xây dựng quê hương giàu đẹp

(HBĐT) - Những ngày tháng Tư lịch sử, toàn Đảng, toàn quân và Nhân dân ta hướng tới kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), 137 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 và càng thấm thía câu nói của Bác Hồ tại đền Hùng năm 1953 "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước…”

Thúc đẩy phong trào "Nói và Làm" trong giai đoạn mới

Không chỉ có giá trị trong những ngày đầu tiên của sự nghiệp Đổi mới, "Những việc cần làm ngay” của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh còn mang sức sống thời đại, góp phần định hướng và động viên cán bộ, đảng viên, quân dân cả nước trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, cũng như trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trách nhiệm thực thi công vụ - Không thể ''''ngồi im là an toàn''''

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương.

30 tác phẩm đoạt giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”

Hội đồng Chung khảo Cuộc thi viết "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ hai, năm 2022-2023 đã lựa chọn 30 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, gồm: 3 giải Nhất, 6 giải Nhì, 9 giải Ba và 12 giải Khuyến khích.

Tiếp tục nghiên cứu, phát triển lý luận cách mạng khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để giải quyết những vấn đề thực tiễn ở Việt Nam

Đảng ta khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động và là vấn đề có tính nguyên tắc đối với cách mạng Việt Nam. Đây là bước phát triển về nhận thức và tư duy lý luận của Đảng ta trong công cuộc đổi mới, với quyết tâm xây dựng đất nước giàu mạnh theo con đường xã hội chủ nghĩa. Những thành tựu trong công cuộc đổi mới trong những năm qua thật đáng trân trọng và khích lệ, đồng thời cũng đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân phải tiếp tục nghiên cứu, phát triển lý luận cách mạng khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Giá trị của “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hôm nay

Đề cương về Văn hóa Việt Nam là văn kiện quan trọng, được coi là cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hóa, đã góp phần quan trọng vào việc hình thành, phát triển nền văn hóa Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh; trở thành ngọn cờ tập hợp, khơi dậy và phát huy các giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc chống tham nhũng

Bằng những lập luận chặt chẽ, logic, sâu sắc, chắt lọc, đúc kết từ thực tiễn phong phú, với tinh thần kiên định, vững vàng, bản lĩnh, trọng trách và tâm huyết người đứng đầu của Đảng, Tổng Bí thư đã lý giải một cách rất khoa học, nêu ra những kết quả nổi bật và những vấn đề căn bản trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề tự do báo chí ở Việt Nam

Một trong những âm mưu, thủ đoạn chống phá dai dẳng của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam là xuyên tạc, phủ nhận những nỗ lực, thành quả của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận cho công dân. Ý đồ này không ngoài mục đích hạ thấp sứ mệnh của báo chí cách mạng, phủ nhận khuynh hướng tính chính trị của báo chí cách mạng phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước và sâu xa hơn, hòng làm thay đổi thể chế chính trị - xã hội ở Việt Nam.

Tuyên truyền, đấu tranh phản bác thông tin sai trái của các thế lực thù địch

(HBĐT) - Năm 2022, Báo Hòa Bình đăng tải trên 200 tin, bài trong chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (BVNTTTCĐ). Đài PT-TH tỉnh thực hiện 20 chuyên đề phát thanh; 96 tin trong các chương trình về đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, BVNTTTCĐ; phát sóng 48 chuyên mục BVNTTTCĐ (4 số/tháng, thời lượng 15 phút/chuyên mục); thực hiện 24 chuyên đề truyền hình, hàng trăm tin, bài, phóng sự với các nội dung về gương người tốt - việc tốt… Các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò là mũi nhọn tiên phong trong việc tuyên truyền, đấu tranh phản bác thông tin sai trái của các thế lực thù địch.