Phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ, là cuộc đấu tranh quyết liệt, để từ đó ngăn chặn cái xấu, lan tỏa cái tốt trong hành trình xây dựng con người mới, xã hội mới - xã hội chủ nghĩa.

Sổ tay người giám sát: “Ông ký đại”

(HBĐT) - "Ông ký đại” là cụm từ Nhân dân gọi những người vì một lý do nào đó mà ký văn bản chưa được chuẩn bị, kiểm tra, soát xét kỹ lưỡng và đó là những văn bản lỗi, có thể là nội dung hoặc thể thức không phù hợp.

Để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh cho sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong thời kỳ mới

Trong sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thành tựu tư duy lý luận của Đảng ta về văn hóa về vị trí vai trò của văn hóa, về phương hướng mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ mới, được thể hiện tập trung trong Nghị quyết TW5 - Khóa VIII, và Nghị quyết TW9 - Khóa XI. Hai nghị quyết rất quan trọng và đặc sắc này có ý nghĩa như một cương lĩnh văn hóa của Đảng ta trong thời kỳ mới – Thời kỳ đổi mới toàn diện và đồng bộ đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tin giả, hiểm họa thật

Tin giả như một loại virus độc hại, nó xâm nhập, gây rối dư luận, gây rối lòng tin, thậm chí làm khủng hoảng niềm tin...

Kiên quyết, kiên trì xây dựng, chỉnh đốn Đảng

(HBĐT) - Không phải ngẫu nhiên mà BCH T.Ư Đảng trong 3 khóa gần đây đều chọn Hội nghị lần thứ tư để bàn và ban hành Nghị quyết, Kết luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đó là việc làm rất lôgic, có tính tiếp nối, hoàn thiện, khẳng định sự kiên quyết, kiên trì và đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; coi đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta.

Đoàn kết để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm

Đại đoàn kết toàn dân tộc - di sản vô giá, truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, tạo nên sức mạnh to lớn của dân tộc trong công cuộc dựng nước và giữ nước.

Tiếp xúc, đối thoại tạo đồng thuận trong Nhân dân

(HBĐT) - Những năm qua, nhiều cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy về tiếp xúc, đối thoại (TXĐT) giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Qua đó nắm bắt tâm tư, nguyên vọng, giải quyết kiến nghị chính đáng của Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN, trật tự an toàn xã hội.

Tạo sức mạnh trên mặt trận tư tưởng - lý luận đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, Hội thảo nhằm nâng cao chất lượng, tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các lực lượng trong cả hệ thống chính trị, tạo sức mạnh trên mặt trận tư tưởng - lý luận đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Vạch mặt âm mưu lật sử, xuyên tạc về Cách mạng Tháng Mười Nga

Ngày 7-11-1917, Cách mạng Tháng Mười Nga do V.I.Lenin và Đảng Bolshevik lãnh đạo đã giành thắng lợi, lập nên nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới.

Đường sắt Cát Linh-Hà Đông: Âm mưu sau lời kêu gọi “tẩy chay”

Thật lạ là trong khi đại đa số người dân rất mong tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông đi vào hoạt động để được đi lại nhanh chóng, thuận lợi, giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường, thì một số phần tử lại ra sức kêu gọi "tẩy chay”, vận động người dân không sử dụng tàu điện này với lý do: Đó là đường sắt "Tàu” (!); đó là công trình điển hình về tham nhũng và chậm tiến độ (!); ai đi tàu điện này là… không yêu nước (!)

Cần quan tâm chống tiêu cực ngay trong công tác xây dựng pháp luật

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, cần quan tâm chống tiêu cực ngay trong công tác xây dựng pháp luật, không để xảy ra lồng ghép "lợi ích nhóm", "lợi ích cục bộ"...

Trung ương ban hành quy định mới về 19 điều đảng viên không được làm

(HBĐT) - Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương (BCH T.Ư) Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm. Quy định này thay thế Quy định số 47-QĐ/TW (ngày 1/11/2011).

Làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”: Không bôi đen bức tranh kinh tế - xã hội

Kinh tế-xã hội đất nước đang gặp khó khăn nhất định do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Đó là một thực tế. Nhưng, chúng ta không thể chấp nhận một số người lợi dụng sự khó khăn do dịch bệnh mà bôi đen bức tranh kinh tế-xã hội, từ đó nói xấu Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Người “truyền lửa” phải thực sự có “lửa”

"Bệnh” ngại học tập, nghiên cứu lý luận chính trị là một trong những biểu hiện của suy thoái về tư tưởng chính trị, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” mà Trung ương đã chỉ ra. Đây cũng là một thách thức đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngại học lý luận chính trị, trong đó có những bất cập trong công tác giảng dạy hiện nay...

Huyện Yên Thủy: Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền

(HBĐT) - Từ năm 2019 đến nay, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện Yên Thủy và các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã phối hợp tổ chức 61 lớp bồi dưỡng cho 4.215 học viên là cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) cơ sở về nội dung học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng; các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua các lớp học, CB, ĐV và các tầng lớp Nhân dân từng bước nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối, những quyết sách của Đảng trên các lĩnh vực chính trị, KT-XH, QP- AN; góp phần ổn định an ninh chính trị, phát triển KT-XH trên địa bàn.

Đoàn kết, đồng lòng chiến thắng đại dịch

(HBĐT) - Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát động phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. Chiều dài lịch sử của dân tộc ta và qua 4 lần bùng phát dịch Covid-19, bài học kinh nghiệm đã chỉ ra: Đoàn kết, chung sức, đồng lòng, khi muôn triệu trái tim chung một ý chí sẽ là "vũ khí tối tân” chiến thắng mọi kẻ thù. Covid-19 là "giặc” vô hình nhưng vô cùng nguy hiểm và quan điểm "chống dịch như chống giặc”, huy động sự vào cuộc  của cả hệ thống chính trị và toàn dân đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhấn mạnh,  chỉ đạo xuyên suốt trong cuộc chiến đầy   cam go này.

Huyện Lạc Thủy: Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(HBĐT) - Xuất phát từ tầm quan trọng của việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (BVNTTTCĐ), thời gian qua, các cấp ủy Đảng trong toàn huyện Lạc Thuỷ đã chủ động tiến hành công tác nhận diện, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch một cách quyết liệt với tinh thần trách nhiệm cao, không lơ là, mất cảnh giác. Việc nhận diện, phản bác các quan điểm sai trái được lồng ghép vào việc dạy và học tập lý luận chính trị, thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ để đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên.

Kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961- 23/10/2021)
Giữ bí mật - yếu tố quyết định thành công của Đường Hồ Chí Minh trên biển

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam, để chi viện cho chiến trường miền Nam, cùng với con đường vận tải bộ vượt Trường Sơn, Trung ương Đảng, Bộ Quốc phòng còn tổ chức xây dựng thành công "Đường Hồ Chí Minh trên biển”. Để có những chuyến tàu thuyền vượt trùng khơi, vận chuyển hàng trăm nghìn tấn vật chất vào chiến trường thì công tác ngụy trang nghi binh, giữ bí mật là yếu tố sống còn, quyết định thành công.

Đường Hồ Chí Minh trên biển và bài học về xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển đã bảo đảm chi viện từ hậu phương miền Bắc vào chiến trường miền Nam, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của toàn dân tộc.

Bảo vệ “lõi vàng văn hóa Đảng”: Bài 5 - Đảng “đúng vai, thuộc bài”

"Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật” là một nguyên tắc hoạt động của Đảng, được Đại hội X của Đảng thông qua và đưa vào Điều lệ Đảng. Nguyên tắc này xác định địa vị pháp lý của Đảng cầm quyền và phương thức hoạt động của Đảng trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở nước ta hiện nay; thể hiện sinh động cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ"; đề phòng và khắc phục tình trạng "bao biện làm thay" hoặc buông lỏng lãnh đạo...

Đấu tranh ngăn chặn, phản bác thông tin sai trái của các thế lực thù địch

(HBĐT) - Tháng 5/2021, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Tư, xã Ngọc Lương (Yên Thủy) về tội "làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”.

Bảo vệ "lõi vàng văn hóa Đảng": Bài 4 - Chữa “bệnh” xa dân

Gắn bó mật thiết với nhân dân là phẩm chất cốt lõi thể hiện bản chất, sức sống của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Ý dân là ý trời. Làm đúng ý nguyện của dân thì ắt thành. Làm trái ý nguyện của dân thì ắt bại”(1).

Bảo vệ “lõi vàng văn hóa Đảng”: Bài 3 - Đoàn kết - sức mạnh vô địch của Đảng

Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc và của Đảng ta. Các nhà kinh điển của Chủ nghĩa Mác-Lênin nhấn mạnh: Đoàn kết là yêu cầu chiến lược để đảng cộng sản thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình. Đoàn kết là sức đề kháng để Đảng phòng ngừa các nguy cơ bè phái, cục bộ, "lợi ích nhóm”, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình”...

Bảo vệ “lõi vàng văn hóa Đảng”: Bài 2 - Tự phê bình và phê bình - "vũ khí" sắc bén

Nguyên tắc tự phê bình và phê bình (TPB&PB) được đưa vào Điều lệ Đảng từ Đại hội II của Đảng năm 1951.

Bảo vệ “lõi vàng văn hóa Đảng”: Bài 1 - “Pháp bảo” của đội tiên phong

Đảng ta là đạo đức, là văn minh. Lịch sử Đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng. Làm thế nào để Đảng cầm quyền nhưng không bị tha hóa là niềm trăn trở của mọi đảng viên chân chính.