(HBĐT) - Tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) của Tỉnh ủy năm 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo: "Các cấp ủy, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực hiện tốt công tác KT, GS, thi hành kỷ luật Đảng theo chức năng, nhiệm vụ; đồng thời tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị cấp dưới thực hiện tốt công tác KT, GS khắc phục ngay tình trạng "trên nóng, dưới lạnh”.


Tình trạng "trên nóng, dưới lạnh” được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề cập đến đó là, trong thời gian qua, Tỉnh ủy đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm thể chế hoá các nghị quyết của T.Ư, Chính phủ và Quốc hội, tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN và công tác xây dựng Đảng; tổ chức nhiều đoàn công tác của BTV, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các ngành, địa phương để kiểm tra tình hình tổ chức triển khai nhiệm vụ, trên cơ sở đó ban hành nhiều quyết sách tập trung tháo gỡ khó khăn cho từng ngành, từng lĩnh vực, địa phương. Bên cạnh đó, Tỉnh uỷ, BTV Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo đổi mới lề lối công tác, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền nhằm tăng tính chủ động, linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cho từng cấp ủy, tổ chức Đảng và chính quyền các cấp. Nhờ đó, bức tranh KT-XH tỉnh đã có nhiều điểm sáng, như tốc độ tăng trưởng kinh tế, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tích cực; các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh dần được "đánh thức” nhờ môi trường, chính sách thu hút đầu tư được cải thiện; hệ thống chính trị, đơn vị hành chính cấp huyện, xã được cải tiến, sắp xếp một bước đảm bảo yêu cầu tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, việc tiếp nhận, tổ chức thực hiện chỉ đạo của cấp ủy cấp trên ở một số cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh còn hạn chế. Các biểu hiện rõ nhất là sự thiếu quyết tâm, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương của Tỉnh uỷ; đó là tính bảo thủ, trì trệ, thói quen tuỳ tiện, chậm đổi mới phương pháp, cách thức làm việc thiếu hiệu quả, thiếu chuyên nghiệp trong đội ngũ cán bộ, công chức; chậm trễ trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm trong giải quyết các thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp. 

Tình trạng "dưới lạnh” còn là các biểu hiện chậm khắc phục những yếu kém trong quản lý đất đai, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường; tình trạng yếu kém trong quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị; tình trạng lãng phí, tiêu cực trong quản lý, sử dụng tài sản công, tài chính công, đầu tư công đang làm nóng dư luận, gây bức xúc trong Nhân dân; là tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm tiếp công dân, chậm giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, dẫn đến công dân khiếu nại, tố cáo vượt cấp, làm phức tạp tình hình và là nhân tố gây bất ổn về ANTT, an toàn xã hội. 

Bàn về trách nhiệm. Về nguyên tắc, mỗi cán bộ, đảng viên đều phải chịu trách nhiệm cá nhân trước kỷ luật của Đảng, trước pháp luật của Nhà nước trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và đều bình đẳng trước pháp luật, kỷ luật của Đảng. Tuy nhiên, với vai trò lãnh đạo và thực hiện nguyên tắc "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, để tình trạng "trên nóng, dưới lạnh” xảy ra ở đơn vị, địa phương, cơ quan tổ chức nào trước hết là trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, quản lý những nơi đó, trong đó không thể không nói tới trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, tổ chức Nhà nước được giao quản lý, lãnh đạo nhưng chưa làm tròn trọng trách được giao.

Khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh” không phải là chuyện dễ dàng, điều này đòi hỏi sự chuyển động vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức Đảng luôn là nhân tố quyết định. Trước hết, mỗi cấp uỷ, tổ chức Đảng cần tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; đổi mới tác phong, lề lối làm việc, năng lực thể chế hoá sự lãnh đạo của cấp uỷ cấp trên. Phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. 
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KT, GS và kỷ luật của các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập trung phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm; kiên quyết xử lý vi phạm không có vùng cấm, không có ngoại lệ và không bỏ lọt hành vi vi phạm dù nhỏ nhất mà không bị xử lý. 

Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ, trong đó cần làm rõ cơ chế phát huy, giám sát, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, tổ chức Nhà nước và các đoàn thể gắn với việc đánh giá, phân loại chất lượng và kế hoạch luân chuyển điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức hàng năm. 
Phát huy vai trò giám sát của Nhân dân thông qua hoạt động của MTTQ và các đoàn thể Nhân dân, của các cơ quan dân cử địa phương và thông tin báo chí phản ánh những bất cập trong công tác lãnh đạo, quản lý, những hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, đảng viên. 

Trở lại ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh” thực chất là lập lại kỷ cương, kỷ luật trong tổ chức, hoạt động và điều hành của cấp ủy, tổ chức Đảng và của các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp, rộng hơn là của cả hệ thống chính trị trong toàn tỉnh. Vì vậy, dù khó khăn nhưng là việc không thể không làm, vì đó là giải pháp mang tính quyết định sự thành bại trong tổ chức thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội XIII của Đảng của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng.   


Nguyễn Tiến Sinh
(Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy)

Các tin khác


Nhìn lại năm 2021: Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong đại dịch

Có thể nói năm 2021 là quãng thời gian vô cùng đặc biệt đối với người dân Thành phố Hồ Chí Minh với dấu ấn không thể phai mờ về đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4, ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống người dân.

Phát huy trách nhiệm người đại biểu dân cử

(HBĐT) - Là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, trong năm qua, HĐND tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương. Qua đó, khẳng định vai trò, trách nhiệm người đại biểu dân cử.

135 năm thành lập tỉnh - những mốc son lịch sử

(HBĐT) - Tỉnh Hòa Bình được thành lập theo Nghị định của Kinh lược Bắc Kỳ ngày 22/6/1886 với tên gọi tỉnh Mường, gồm 4 phủ: Vàng An, Lương Sơn, Lạc Sơn, Chợ Bờ được tách ra từ phần đất có người Mường cư trú từ các tỉnh: Hưng Hoá, Sơn Tây, Hà Nội, Ninh Bình. Tỉnh lỵ đặt tại thị trấn Chợ Bờ.

Dấu ấn Việt Nam năng động và hiệu quả tại diễn đàn Liên hợp quốc

Đại diện LHQ đánh giá cao Việt Nam đã đảm đương xuất sắc vai trò ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021 với nhiều sáng kiến, đóng góp thiết thực cho các vấn đề toàn cầu.

Nét “chân quê” đâu rồi?

Chẳng phải ngẫu nhiên mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại dành thời gian đọc thơ Nguyễn Bính trong phát biểu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đó thực sự là thông điệp để mỗi cán bộ, đảng viên suy ngẫm, nhìn lại chính mình trong hoạt động thực tiễn.

Phòng, chống sự xuyên tạc, bảo vệ những giá trị truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam

Gần 8 thập kỷ xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và chiến thắng, Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam thực sự là một quân đội anh hùng, "nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”; được Đảng và nhân dân ta hết mực tin yêu, bạn bè ngưỡng mộ và ngay cả kẻ thù cũng phải nể phục.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục