Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

(HBĐT) - Ngày 18/1, TT HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 11 huyện, thành phố trong tỉnh để quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện Nghị quyết của QH; Chỉ thị của Tỉnh ủy; Kế hoạch của TT HĐND tỉnh tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Các đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Duy Sơn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh điều hành hội nghị. Tham dự tại Phòng họp trực tuyến (Văn phòng UBND tỉnh) có đại diện Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, MTTQ tỉnh, các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn.

 

Hội nghị đã quán triệt Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 28/12/2012 của Bộ Chính trị về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Chỉ thị số 15- CT/TU ngày 9/1/2013 của BTV Tỉnh ủy về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của QH tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Báo cáo thuyết minh về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Kế hoạch số 02/KH- HĐND ngày 10/1/2013 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Quyết định số 01/QĐ-TT HĐND ngày 10/1/2013 về việc thành lập BCĐ lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

 

Tại Kế hoạch số 02/KHHĐND của HĐND tỉnh được thông qua trong hội nghị đã nêu rõ: thời gian tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 bắt đầu từ ngày 2/1 đến hết ngày 31/3/2013. Từ ngày 2/1, công bố Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, lấy ý kiến nhân dân trên Báo Nhân dân và trang thông tin điện tử http://duthaoonline.quochoi.vn. Ngày 18/1 tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai Nghị quyết của Quốc hội tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Từ 20/1 - 30/1/2013, tổ chức một số hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Chậm nhất đến ngày 10/3/2013, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ tỉnh được gửi đến BCĐ tỉnh để tổng hợp. Chậm nhất đến ngày 25/3/2013, BCĐ tổ chức lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp năm 1992 báo cáo TT HĐND để hoàn thiện gửi ý kiến đóng góp của nhân dân đến Chính phủ, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

 

Bám sát vào nội dung trên, các đại biểu đã thảo luận đưa ra những ý kiến xác đáng để triển khai việc lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đạt được kết quả cao nhất.

 

Phát biểu kết luận hội nghị,  đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: để lãnh đạo quá trình sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 thành công, công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền giữ vai trò quan trọng, công tác tổ chức triển khai và thực hiện có ý nghĩa quyết định. Vì vậy, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Uỷ ban MTTQ của tỉnh cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ cụ thể: công tác tư tưởng, tuyên truyền, cần làm rõ nhận thức việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị. Cần tổ chức quán triệt đến mọi tổ chức, cán bộ, đảng viên về mục đích, quan điểm, định hướng trong việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo. Tạo mọi điều kiện cần thiết để các cơ quan, đơn vị tổ chức việc lấy ý kiến nhân dân. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi phát sinh, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong quá trình tổ chức lấy ý kiến. Xử lý kịp thời những hành động phát tán tài liệu xấu, mạo danh, nặc danh lợi dụng việc lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để xuyên tạc, công kích, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân. Phát huy ưu thế của lực lượng làm công tác tư tưởng như (Báo, Đài, Cổng thông tin điện tử), để tuyên truyền vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. BCĐ tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, chỉ đạo TT HĐND các huyện, thành phố tổ chức kỳ họp chuyên đề để lấy ý kiến của đại biểu HĐND, các ngành chức năng và các tầng lớp nhân dân về Dự thảo. Chỉ đạo việc tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến nhân dân trong phạm vi địa phương gửi Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 theo nội dung Kế hoạch số 02/KH- HĐND ngày 10/1/2013 của TT HĐND tỉnh. Sửa đổi Hiến pháp là công việc hệ trọng của đất nước, vì vậy, cần phát huy tinh thần yêu nước, quyền làm chủ của nhân dân, sự tham gia đóng góp bằng trí tuệ, tâm huyết của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân để Hiến pháp sửa đổi lần này thực sự là một bước tiến mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển bền vững của đất nước trong tình hình mới.

 

 

                                                                   Thuý Hằng

 

 

Các tin khác


Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(HBĐT) - Thực hiện Thông báo số 1340-TB/VPTU, ngày 18/1/2018 thông báo kết quả buổi làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh với các cơ quan báo chí trong tỉnh, ngày 12/3, Văn phòng Tỉnh ủy có công văn gửi các cơ quan báo chí thông tin của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới

(HBĐT) - Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy vừa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 21, ngày 20/1/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Ban hành đề án về đào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo diện BTV quản lý

(HBĐT) - Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVBCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy về việc cung cấp thông tin cho báo chí, ngày 7/3, Văn phòng Tỉnh ủy có Công văn số 2939-CV/VPTU gửi các cơ quan báo chí thông tin của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau:

Bà Bùi Thị Bình với những chia sẻ hữu ích cho phụ nữ tham gia bầu cử

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Bình, nguyên là Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, nữ lãnh đạo uy tín, thành công ở nhiều cương vị công tác trong và ngoài tỉnh - nguyên là Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội (từ năm 2002 - 2012) - nữ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) có nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm về vấn đề dân tộc, miền núi, đặc biệt là vấn đề về phụ nữ dân tộc... Hiện nay, bà đã nghỉ hưu và sinh sống tại Hà Nội nhưng bà vẫn luôn theo dõi thông tin, thời sự của tỉnh, tham gia CLB nữ lãnh đạo tỉnh và đặc biệt từ kinh nghiệm thực tế phong phú, bà đã có những ý kiến tâm huyết giúp cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh có kinh nghiệm, bài học quý trong bầu cử và các hoạt động công tác Hội.

Hỏi - đáp về bầu cử

(HBĐT) - Hỏi: Địa phương có thể thành lập thêm tổ chức trung gian ở xã, phường, thị trấn và các huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh để giúp Ban bầu cử tập hợp kết quả bầu cử được không?

Hỏi - đáp về bầu cử

(HBĐT) - Hỏi: Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở tỉnh, thành phố cho người ứng cử ĐBQH được tổ chức khi nào? Thành phần, nội dung và cách thức tiến hành?