Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

(HBĐT) - Ngày 18/1, TT HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 11 huyện, thành phố trong tỉnh để quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện Nghị quyết của QH; Chỉ thị của Tỉnh ủy; Kế hoạch của TT HĐND tỉnh tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Các đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Duy Sơn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh điều hành hội nghị. Tham dự tại Phòng họp trực tuyến (Văn phòng UBND tỉnh) có đại diện Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, MTTQ tỉnh, các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn.

 

Hội nghị đã quán triệt Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 28/12/2012 của Bộ Chính trị về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Chỉ thị số 15- CT/TU ngày 9/1/2013 của BTV Tỉnh ủy về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của QH tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Báo cáo thuyết minh về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Kế hoạch số 02/KH- HĐND ngày 10/1/2013 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Quyết định số 01/QĐ-TT HĐND ngày 10/1/2013 về việc thành lập BCĐ lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

 

Tại Kế hoạch số 02/KHHĐND của HĐND tỉnh được thông qua trong hội nghị đã nêu rõ: thời gian tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 bắt đầu từ ngày 2/1 đến hết ngày 31/3/2013. Từ ngày 2/1, công bố Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, lấy ý kiến nhân dân trên Báo Nhân dân và trang thông tin điện tử http://duthaoonline.quochoi.vn. Ngày 18/1 tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai Nghị quyết của Quốc hội tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Từ 20/1 - 30/1/2013, tổ chức một số hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Chậm nhất đến ngày 10/3/2013, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ tỉnh được gửi đến BCĐ tỉnh để tổng hợp. Chậm nhất đến ngày 25/3/2013, BCĐ tổ chức lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp năm 1992 báo cáo TT HĐND để hoàn thiện gửi ý kiến đóng góp của nhân dân đến Chính phủ, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

 

Bám sát vào nội dung trên, các đại biểu đã thảo luận đưa ra những ý kiến xác đáng để triển khai việc lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đạt được kết quả cao nhất.

 

Phát biểu kết luận hội nghị,  đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: để lãnh đạo quá trình sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 thành công, công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền giữ vai trò quan trọng, công tác tổ chức triển khai và thực hiện có ý nghĩa quyết định. Vì vậy, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Uỷ ban MTTQ của tỉnh cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ cụ thể: công tác tư tưởng, tuyên truyền, cần làm rõ nhận thức việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị. Cần tổ chức quán triệt đến mọi tổ chức, cán bộ, đảng viên về mục đích, quan điểm, định hướng trong việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo. Tạo mọi điều kiện cần thiết để các cơ quan, đơn vị tổ chức việc lấy ý kiến nhân dân. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi phát sinh, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong quá trình tổ chức lấy ý kiến. Xử lý kịp thời những hành động phát tán tài liệu xấu, mạo danh, nặc danh lợi dụng việc lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để xuyên tạc, công kích, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân. Phát huy ưu thế của lực lượng làm công tác tư tưởng như (Báo, Đài, Cổng thông tin điện tử), để tuyên truyền vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. BCĐ tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, chỉ đạo TT HĐND các huyện, thành phố tổ chức kỳ họp chuyên đề để lấy ý kiến của đại biểu HĐND, các ngành chức năng và các tầng lớp nhân dân về Dự thảo. Chỉ đạo việc tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến nhân dân trong phạm vi địa phương gửi Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 theo nội dung Kế hoạch số 02/KH- HĐND ngày 10/1/2013 của TT HĐND tỉnh. Sửa đổi Hiến pháp là công việc hệ trọng của đất nước, vì vậy, cần phát huy tinh thần yêu nước, quyền làm chủ của nhân dân, sự tham gia đóng góp bằng trí tuệ, tâm huyết của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân để Hiến pháp sửa đổi lần này thực sự là một bước tiến mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển bền vững của đất nước trong tình hình mới.

 

 

                                                                   Thuý Hằng

 

 

Các tin khác


Đến năm 2021, phấn đấu đạt khoảng 2,2% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội.

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của BCH T.Ư Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), ngày 25/10/2018, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI ban hành Chương trình hành động số 24-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy BCH T.Ư Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Theo đó, BCH Đảng bộ tỉnh xác định mục tiêu cho từng giai đoạn, cụ thể như sau:

Xử lý việc chậm tiến độ dự án cầu bắc qua suối Rộc, xã Kim Tiến (Kim Bôi)

(HBĐT) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ngày 23/10/2018, Văn phòng Tỉnh ủy đã có Công văn số 3926 - CV/VPTU giử Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về xử lý việc chậm tiến độ dự án cầu bắc qua suối Rộc, thuộc xóm Cháo, xã Kim Tiến, huyện Kim Bôi.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chi đoàn

(HBĐT) - Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chi đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, ngày 24/10/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 46-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chi đoàn. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ và giáo dục truyền thống cách mạng

(HBĐT) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình vừa ban hành Chỉ thị số 45-CT/TU về nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ và giáo dục truyền thống cách mạng.

Đảng bộ huyện Lạc Sơn, Lạc Thủy thi hành kỷ luật đảng viên

* Ngày 9/10/2018, BCH Đảng bộ huyện Lạc Thủy đã ban hành Quyết định số 395-QĐ/HU thi hành kỷ luật đối với đồng chí Dương Xuân Mạnh - Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Cố Nghĩa bằng hình thức Khiển trách do vi phạm Điểm c, Khoản 1, Điều 21 và Điểm c, Khoản 1, Điều 29, Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.