Ủy ban bầu cử xã Tú Sơn rà soát kiểm tra danh sách người ứng cử HDND xã nhiệm kỳ 2016-2021.

Ủy ban bầu cử xã Tú Sơn rà soát kiểm tra danh sách người ứng cử HDND xã nhiệm kỳ 2016-2021.

(HBĐT) - Với đặc thù là một xã đông dân cư, địa bàn rộng, đa dân tộc và trình độ dân trí không đồng đều, Tú Sơn ( Kim Bôi) được xem là một trong những địa bàn tương đối nhạy cảm về các vấn đề an ninh trật tự. Xác định công tác bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Tú Sơn đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức nhân dân để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 diễn ra thành công, thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

 

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử xã, HĐND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021 có 29 đại biểu. Sau hiệp thương lần thứ 2, số lượng ứng cử viên được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã là 58 đại biểu. Trong đó, đại biểu nữ chiếm 35%; đại biểu trẻ chiếm 15%; đại biểu ngoài Đảng chiếm 27%. Thời điểm hiện tại, MTTQ xã đang chỉ đạo các KDC thực hiện tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với các đại biểu ứng cử HĐND huyện và xã. Trong đó, 7/7 xóm có đại biểu ứng cử đã tiến hành xong hội nghị và đã có biên bản tổng hợp ý kiến nhận xét và biểu quyết tín nhiệm.

 

Đồng chí Bạch Quang Vinh, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã, Phó ban chỉ đạo bầu cử xã Tú Sơn cho biết: Tính đến thời điểm này các bước hiệp thương và tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú cơ bản diễn ra đúng trình tự, đảm bảo tính dân chủ và khách quan. Đặc biệt, hội nghị cử tri nơi cư trú thực sự đã trở thành một diễn đàn của người dân, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết đối với người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, cho thấy người dân đã thực sự quan tâm tới cuộc bầu cử.

 

Để làm được điều đó, ngay sau khi có văn bản hướng dẫn của tỉnh, huyện và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy xã, Ủy ban bầu cử xã đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền vận động về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó, trọng tâm là tuyên truyền để người dân ý thức được trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân có vai trò quyết định thành công của cuộc bầu cử từ quá trình hiệp thương giới thiệu đến các hội nghị cử tri và ngày bỏ phiếu bầu cử.

 

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, Ủy ban bầu cử xã đã chỉ đạo tiểu ban tuyên truyền quán triệt, triển khai các văn bản hướng dẫn về công tác bầu cử đặc biệt là Luật bầu cử đại biểu Quốc Hội và HĐND; Luật tổ chức chính quyền địa phương; hỏi đáp về công tác bầu cử, qua đó cung cấp thông tin một cách đầy đủ, chính xác cho người dân để họ hiểu và nâng cao nhận thức của mình về công tác bầu cử. Quá trình hiệp thương, MTTQ và các ngành, đoàn thể cũng đã tranh thủ sự ủng hộ của các già làng, trưởng bản, những người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền sao cho người dân hiểu và vận động những người có đủ đức đủ tài sẵn sàng ứng cử đại biểu HĐND, thay nhân dân nói lên tâm tư nguyện vọng của mình. Các văn bản hướng dẫn về bầu cử cũng được xã bàn giao cho các thôn, xóm để tổ chức tuyên truyền qua loa phát thanh xóm và trong các dịp sinh hoạt chi bộ, họp xóm, họp đoàn thể. Không dừng lại ở đó, Ủy ban bầu cử đã chỉ đạo các tiểu ban xuống cơ sở, nắm tình hình để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh. Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Bùi Văn Ly, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tú Sơn cho biết: Thực tế cán bộ Ban công tác mặt trận KDC có trình độ không đồng đều và cũng nhiều người mới chưa va chạm công tác bầu cử bao giờ nên không nắm rõ được cách làm, đặc biệt là trong việc ghi biên bản họp tại cơ sở. Chính vì vậy, MTTQ xã cùng các tổ chức thành viên thường xuyên kết nối, nắm tình hình tại KDC để kịp thời hỗ trợ.

 

Với việc tập trung của các cấp, các ngành, công tác chuẩn bị bầu cử được xã Tú Sơn thực hiện chặt chẽ, chu đáo sẽ tạo điều kiện cho nhân dân trên địa bàn thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho nhân dân tại các cơ quan dân cử, để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

 

                                                            

                                                                  Đinh Hòa

 

 

 

Các tin khác


Đến năm 2021, phấn đấu đạt khoảng 2,2% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội.

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của BCH T.Ư Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), ngày 25/10/2018, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI ban hành Chương trình hành động số 24-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy BCH T.Ư Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Theo đó, BCH Đảng bộ tỉnh xác định mục tiêu cho từng giai đoạn, cụ thể như sau:

Xử lý việc chậm tiến độ dự án cầu bắc qua suối Rộc, xã Kim Tiến (Kim Bôi)

(HBĐT) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ngày 23/10/2018, Văn phòng Tỉnh ủy đã có Công văn số 3926 - CV/VPTU giử Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về xử lý việc chậm tiến độ dự án cầu bắc qua suối Rộc, thuộc xóm Cháo, xã Kim Tiến, huyện Kim Bôi.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chi đoàn

(HBĐT) - Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chi đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, ngày 24/10/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 46-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chi đoàn. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ và giáo dục truyền thống cách mạng

(HBĐT) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình vừa ban hành Chỉ thị số 45-CT/TU về nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ và giáo dục truyền thống cách mạng.

Đảng bộ huyện Lạc Sơn, Lạc Thủy thi hành kỷ luật đảng viên

* Ngày 9/10/2018, BCH Đảng bộ huyện Lạc Thủy đã ban hành Quyết định số 395-QĐ/HU thi hành kỷ luật đối với đồng chí Dương Xuân Mạnh - Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Cố Nghĩa bằng hình thức Khiển trách do vi phạm Điểm c, Khoản 1, Điều 21 và Điểm c, Khoản 1, Điều 29, Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.