Ủy ban bầu cử xã Tú Sơn rà soát kiểm tra danh sách người ứng cử HDND xã nhiệm kỳ 2016-2021.

Ủy ban bầu cử xã Tú Sơn rà soát kiểm tra danh sách người ứng cử HDND xã nhiệm kỳ 2016-2021.

(HBĐT) - Với đặc thù là một xã đông dân cư, địa bàn rộng, đa dân tộc và trình độ dân trí không đồng đều, Tú Sơn ( Kim Bôi) được xem là một trong những địa bàn tương đối nhạy cảm về các vấn đề an ninh trật tự. Xác định công tác bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Tú Sơn đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức nhân dân để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 diễn ra thành công, thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

 

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử xã, HĐND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021 có 29 đại biểu. Sau hiệp thương lần thứ 2, số lượng ứng cử viên được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã là 58 đại biểu. Trong đó, đại biểu nữ chiếm 35%; đại biểu trẻ chiếm 15%; đại biểu ngoài Đảng chiếm 27%. Thời điểm hiện tại, MTTQ xã đang chỉ đạo các KDC thực hiện tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với các đại biểu ứng cử HĐND huyện và xã. Trong đó, 7/7 xóm có đại biểu ứng cử đã tiến hành xong hội nghị và đã có biên bản tổng hợp ý kiến nhận xét và biểu quyết tín nhiệm.

 

Đồng chí Bạch Quang Vinh, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã, Phó ban chỉ đạo bầu cử xã Tú Sơn cho biết: Tính đến thời điểm này các bước hiệp thương và tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú cơ bản diễn ra đúng trình tự, đảm bảo tính dân chủ và khách quan. Đặc biệt, hội nghị cử tri nơi cư trú thực sự đã trở thành một diễn đàn của người dân, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết đối với người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, cho thấy người dân đã thực sự quan tâm tới cuộc bầu cử.

 

Để làm được điều đó, ngay sau khi có văn bản hướng dẫn của tỉnh, huyện và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy xã, Ủy ban bầu cử xã đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền vận động về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó, trọng tâm là tuyên truyền để người dân ý thức được trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân có vai trò quyết định thành công của cuộc bầu cử từ quá trình hiệp thương giới thiệu đến các hội nghị cử tri và ngày bỏ phiếu bầu cử.

 

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, Ủy ban bầu cử xã đã chỉ đạo tiểu ban tuyên truyền quán triệt, triển khai các văn bản hướng dẫn về công tác bầu cử đặc biệt là Luật bầu cử đại biểu Quốc Hội và HĐND; Luật tổ chức chính quyền địa phương; hỏi đáp về công tác bầu cử, qua đó cung cấp thông tin một cách đầy đủ, chính xác cho người dân để họ hiểu và nâng cao nhận thức của mình về công tác bầu cử. Quá trình hiệp thương, MTTQ và các ngành, đoàn thể cũng đã tranh thủ sự ủng hộ của các già làng, trưởng bản, những người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền sao cho người dân hiểu và vận động những người có đủ đức đủ tài sẵn sàng ứng cử đại biểu HĐND, thay nhân dân nói lên tâm tư nguyện vọng của mình. Các văn bản hướng dẫn về bầu cử cũng được xã bàn giao cho các thôn, xóm để tổ chức tuyên truyền qua loa phát thanh xóm và trong các dịp sinh hoạt chi bộ, họp xóm, họp đoàn thể. Không dừng lại ở đó, Ủy ban bầu cử đã chỉ đạo các tiểu ban xuống cơ sở, nắm tình hình để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh. Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Bùi Văn Ly, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tú Sơn cho biết: Thực tế cán bộ Ban công tác mặt trận KDC có trình độ không đồng đều và cũng nhiều người mới chưa va chạm công tác bầu cử bao giờ nên không nắm rõ được cách làm, đặc biệt là trong việc ghi biên bản họp tại cơ sở. Chính vì vậy, MTTQ xã cùng các tổ chức thành viên thường xuyên kết nối, nắm tình hình tại KDC để kịp thời hỗ trợ.

 

Với việc tập trung của các cấp, các ngành, công tác chuẩn bị bầu cử được xã Tú Sơn thực hiện chặt chẽ, chu đáo sẽ tạo điều kiện cho nhân dân trên địa bàn thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho nhân dân tại các cơ quan dân cử, để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

 

                                                            

                                                                  Đinh Hòa

 

 

 

Các tin khác


Quy định chế độ báo cáo về công tác văn thư, lưu trữ

(HBĐT) - Ngày 22/8/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 22-QĐi/TU chế độ báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về công tác văn thư, lưu trữ.

Ban hành Quy định về xây dựng chương trình công tác trọng tâm

(HBĐT) - Ngày 17/8/2018, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Quy định số 21-QĐi/TU về xây dựng Chương trình trọng tâm công tác toàn khóa của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh và Chương trình trọng tâm công tác năm của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy (sau đây viết tắt là Chương trình trọng tâm công tác).

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền

(HBĐT) - Ngày 17/8/2018, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 43-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh

(HBĐT) - Ngày 9/8/2018, BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 42-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Ban hành Quy định về việc gửi, nhận văn bản điện tử của Tỉnh ủy

(HBĐT) - Ngày 1/8/2018, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Quy định số 20-QĐi/TU về việc gửi, nhận văn bản điện tử của Tỉnh ủy. Quy định gồm 4 chương (Quy định chung; văn bản của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; văn bản của các ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy, huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; tổ chức thực hiện) và 16 điều.