(HBĐT) - Dự án giảm nghèo giai đoạn 2 (2015-2018) góp phần quan trọng cải thiện hạ tầng quy mô nhỏ, hỗ trợ và tăng cường năng lực của chính quyền cơ sở cũng như hỗ trợ cải thiện các hoạt động sinh kế thông qua tác động đến các nhóm cùng sở thích, tạo những cơ hội mới cho người dân vùng hưởng lợi nâng cao nhận thức và năng lực sản xuất, tiếp cận thị trường, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.


Dự án giảm nghèo hỗ trợ người dân xã Đa Phúc (Yên Thủy) phát triển sản xuất nông nghiệp.

 

Dự án giảm nghèo giai đoạn 2 của tỉnh được điều chỉnh, bổ sung có tổng mức đầu tư trên 499,4 tỷ đồng, trong đó, vốn Ngân hàng Thế giới (WB) 455,9 tỷ đồng, vốn đối ứng 43,5 tỷ đồng, được triển khai trên địa bàn 374 thôn, bản thuộc 42 xã của các huyện: Tân Lạc, Mai Châu, Yên Thủy, Lạc Sơn và Đà Bắc. Dự án chia làm 4 hợp phần gồm phát triển kinh tế huyện; phát triển ngân sách xã; tăng cường năng lực truyền thông và quản lý giám sát và đánh giá.

Theo đánh giá của BQL dự án giảm nghèo tỉnh, đến nay, các hợp phần, tiểu hợp phần triển khai cơ bản đạt tiến độ đề ra. Riêng hợp phần kinh tế huyện đã thực hiện 49 gói thầu với tổng giá trị vốn WB 67,5 tỷ đồng được triển khai bảo đảm yêu cầu và phát huy hiệu quả cải thiện hạ tầng tại các địa phương. Cụ thể đã thực hiện 22 công trình giao thông với tổng chiều dài 18,7 km và khoảng 2.039 hộ dân hưởng lợi; 18 công trình thủy lợi góp phần ổn định nước tưới cho khoảng 2.203 ha đất canh tác 2 vụ và 3 công trình nước sinh hoạt được đầu tư cung cấp nước hợp vệ sinh cho 370 hộ hưởng lợi. Các công trình được đầu tư đã đáp ứng nhu cầu tưới tiêu giúp người dân có điều kiện tăng vụ, tăng năng suất cây trồng, nâng cao hiệu quả sản xuất. Các công trình nước sinh hoạt từng bước đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, góp phần cải thiện và nâng cao sức khỏe người dân.

Các tiểu dự án sinh kế được thực hiện theo nhóm đồng sở thích (CIG) thuộc hợp phần Dự án giảm nghèo đã tác động tích cực đến người dân vùng hưởng lợi. Dự án đã triển khai các hoạt động liên kết đối tác sản xuất, hỗ trợ người dân cải thiện về nhận thức, nâng cao năng lực sản xuất, tổ chức hoạt động theo nhóm, chủ động trong sản xuất, tiếp cận thị trường theo quy trình kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo điều kiện cho người dân có việc làm ổn định, tăng thêm thu nhập và giảm nghèo bền vững. Từ nguồn vốn ban đầu đã giúp người dân có nguồn lực tài chính để thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các hộ dân tham gia vào các nhóm CIG không chỉ được tạo việc làm, tiêu thụ sản phẩm trong gia đình mà còn đem bán sản phẩm làm ra. Sau khi bán, một phần tiền được sử dụng để tái đầu tư vào chu kỳ sản xuất tiếp theo làm tăng tính bền vững của các nhóm CIG ngay cả khi dự án kết thúc. Bên cạnh đó, người dân còn được trang bị những kiến thức, kỹ năng quản lý, tổ chức sản xuất hiệu quả hơn, chủ động lựa chọn các mô hình sinh kế, qua đó nâng cao vị trí của phụ nữ trong các nhóm hộ trong vùng dự án.

Bên cạnh đó, tiểu hợp phần đa dạng hóa các cơ hội liên kết thị trường và hỗ trợ sáng kiến kinh doanh cũng mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân vùng hưởng lợi. Từ khi triển khai đến nay, Dự án giảm nghèo tỉnh đã thực hiện được 11 hoạt động liên kết với nguồn vốn WB đầu tư gần 37 tỷ đồng, 3.291 hộ hưởng lợi từ tiểu hợp phần, chia thành 174 nhóm CIG. Trong đó, huyện Yên Thủy có 2 hoạt động là trồng và tiêu thụ cà gai leo, nuôi dê Bách Thảo. Huyện Đà Bắc 2 hoạt động là liên kết trồng chanh leo và nuôi cá lồng. Huyện Lạc Sơn 2 hoạt động liên kết trồng mía đường năm 2016 và 2017. Huyện Mai Châu liên kết trồng gấc. Huyện Tân Lạc trồng gấc, cà gai leo, giảo cổ lam và nuôi cá lồng. Các hoạt động liên kết đối tác sản xuất, tạo thành chuỗi khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản, nâng cao giá trị sản phẩm, tạo thu nhập bền vững cho các hộ dân. Người dân không chỉ được hỗ trợ về nguồn lực sản xuất mà được cải thiện về nhận thức, nâng cao năng lực sản xuất. Qua đó, người dân đã biết tổ chức hoạt động theo nhóm để chủ động trong sản xuất và tiếp cận thị trường, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

 

Hương Lan

 

Các tin khác


Tuổi trẻ Hòa Bình đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn vào cuộc sống

(HBĐT) - Những ngày cuối năm, tuổi trẻ khắp các địa phương trong tỉnh tích cực chuẩn bị những chương trình tình nguyện cuối năm, chung tay chăm lo Tết no ấm, an vui cho đồng bào vùng sâu, xa, khó khăn, đối tượng chính sách, trẻ em nghèo… Đồng chí Bùi Quốc Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn khẳng định: Đây là cách ĐV-TN đã và đang làm để biến Nghị quyết Đại hội Đoàn thanh niên tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI, thành những việc làm cụ thể, góp sức cho nhiệm kỳ mới với nhiều thành công.

Xã Tân Mỹ xây dựng nhà sàn góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

(HBĐT) - Năm 2016, xã Tân Mỹ là một trong 5 xã của huyện Lạc Sơn đã cán đích NTM. Để đạt được kết quả đó, một trong những yếu tố quan trọng là cấp ủy, chính quyền cùng người dân trong xã đã quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 03, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, xây dựng nhà sàn bê tông là việc là có ý nghĩa thiết thực trong giữ gìn bản sắc văn hóa và nâng cao hiệu quả công tác quán lý, bảo vệ rừng của người dân nơi đây.

Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên nông thôn ở huyện Lạc Sơn

(HBĐT) - Huyện Lạc Sơn có 51 Đoàn cơ sở với trên 6.200 đoàn viên. Lực lượng ĐV-TN nông thôn chiếm đa số. Phong trào ĐV-TN "Xung kích lao động sáng tạo, phát triển KT-XH”, "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được Huyện đoàn triển khai từ nhiều năm nay. Các phong trào đã góp phần phát huy sức trẻ, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của huyện. Từ năm 2016, cụm từ "khởi nghiệp” được nhắc đến và quan tâm nhiều hơn. Tuy nhiên, vấn đề khởi nghiệp trong ĐV-TN nông thôn cũng đang đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ.

Dấu ấn Nghị quyết tam nông ở huyện Lạc Sơn

(HBĐT) - Ngay sau khi BCH T.ư Đảng (khóa X) ban hành Nghị quyết số 26-NQ/T.ư về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Huyện ủy, UBND huyện, các ban, ngành, đoàn thể huyện Lạc Sơn đã đề ra chương trình hành động triển khai nghị quyết. Nghị quyết tam nông đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, có sức lan tỏa. Sau gần 10 năm nền kinh tế Lạc Sơn đã có những con số ấn tượng ở mọi lĩnh vực. Đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể.

Tân Mỹ, xây dựng nhà sàn góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa và nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng

(HBĐT) - Năm 2016, xã Tân Mỹ là một trong năm xã của huyện Lạc Sơn đã cán đích trong chương trình xây dựng NTM. Để đạt được kết quả đó, một trong những yếu tố quan trọng là cấp ủy, chính quyền cùng người dân trong xã đã quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 03 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và là theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, xây dựng nhà sàn bê tông là việc là có ý nghĩa thiết thực trong giữ gìn bản sắc văn hóa và nâng cao hiệu quá công tác quán lý, bảo vệ rừng của người dân nơi đây

Giảm nghèo bền vững trên vùng đất khó Yên Thủy

(HBĐT) - Đồng chí Đinh Văn Tiệp, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Yên Thuỷ cho biết: Những năm qua, huyện Yên Thủy đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở thực hiện kịp thời, hiệu quả Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn.