(HBĐT) - Dự án giảm nghèo giai đoạn 2 (2015-2018) góp phần quan trọng cải thiện hạ tầng quy mô nhỏ, hỗ trợ và tăng cường năng lực của chính quyền cơ sở cũng như hỗ trợ cải thiện các hoạt động sinh kế thông qua tác động đến các nhóm cùng sở thích, tạo những cơ hội mới cho người dân vùng hưởng lợi nâng cao nhận thức và năng lực sản xuất, tiếp cận thị trường, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.


Dự án giảm nghèo hỗ trợ người dân xã Đa Phúc (Yên Thủy) phát triển sản xuất nông nghiệp.

 

Dự án giảm nghèo giai đoạn 2 của tỉnh được điều chỉnh, bổ sung có tổng mức đầu tư trên 499,4 tỷ đồng, trong đó, vốn Ngân hàng Thế giới (WB) 455,9 tỷ đồng, vốn đối ứng 43,5 tỷ đồng, được triển khai trên địa bàn 374 thôn, bản thuộc 42 xã của các huyện: Tân Lạc, Mai Châu, Yên Thủy, Lạc Sơn và Đà Bắc. Dự án chia làm 4 hợp phần gồm phát triển kinh tế huyện; phát triển ngân sách xã; tăng cường năng lực truyền thông và quản lý giám sát và đánh giá.

Theo đánh giá của BQL dự án giảm nghèo tỉnh, đến nay, các hợp phần, tiểu hợp phần triển khai cơ bản đạt tiến độ đề ra. Riêng hợp phần kinh tế huyện đã thực hiện 49 gói thầu với tổng giá trị vốn WB 67,5 tỷ đồng được triển khai bảo đảm yêu cầu và phát huy hiệu quả cải thiện hạ tầng tại các địa phương. Cụ thể đã thực hiện 22 công trình giao thông với tổng chiều dài 18,7 km và khoảng 2.039 hộ dân hưởng lợi; 18 công trình thủy lợi góp phần ổn định nước tưới cho khoảng 2.203 ha đất canh tác 2 vụ và 3 công trình nước sinh hoạt được đầu tư cung cấp nước hợp vệ sinh cho 370 hộ hưởng lợi. Các công trình được đầu tư đã đáp ứng nhu cầu tưới tiêu giúp người dân có điều kiện tăng vụ, tăng năng suất cây trồng, nâng cao hiệu quả sản xuất. Các công trình nước sinh hoạt từng bước đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, góp phần cải thiện và nâng cao sức khỏe người dân.

Các tiểu dự án sinh kế được thực hiện theo nhóm đồng sở thích (CIG) thuộc hợp phần Dự án giảm nghèo đã tác động tích cực đến người dân vùng hưởng lợi. Dự án đã triển khai các hoạt động liên kết đối tác sản xuất, hỗ trợ người dân cải thiện về nhận thức, nâng cao năng lực sản xuất, tổ chức hoạt động theo nhóm, chủ động trong sản xuất, tiếp cận thị trường theo quy trình kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo điều kiện cho người dân có việc làm ổn định, tăng thêm thu nhập và giảm nghèo bền vững. Từ nguồn vốn ban đầu đã giúp người dân có nguồn lực tài chính để thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các hộ dân tham gia vào các nhóm CIG không chỉ được tạo việc làm, tiêu thụ sản phẩm trong gia đình mà còn đem bán sản phẩm làm ra. Sau khi bán, một phần tiền được sử dụng để tái đầu tư vào chu kỳ sản xuất tiếp theo làm tăng tính bền vững của các nhóm CIG ngay cả khi dự án kết thúc. Bên cạnh đó, người dân còn được trang bị những kiến thức, kỹ năng quản lý, tổ chức sản xuất hiệu quả hơn, chủ động lựa chọn các mô hình sinh kế, qua đó nâng cao vị trí của phụ nữ trong các nhóm hộ trong vùng dự án.

Bên cạnh đó, tiểu hợp phần đa dạng hóa các cơ hội liên kết thị trường và hỗ trợ sáng kiến kinh doanh cũng mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân vùng hưởng lợi. Từ khi triển khai đến nay, Dự án giảm nghèo tỉnh đã thực hiện được 11 hoạt động liên kết với nguồn vốn WB đầu tư gần 37 tỷ đồng, 3.291 hộ hưởng lợi từ tiểu hợp phần, chia thành 174 nhóm CIG. Trong đó, huyện Yên Thủy có 2 hoạt động là trồng và tiêu thụ cà gai leo, nuôi dê Bách Thảo. Huyện Đà Bắc 2 hoạt động là liên kết trồng chanh leo và nuôi cá lồng. Huyện Lạc Sơn 2 hoạt động liên kết trồng mía đường năm 2016 và 2017. Huyện Mai Châu liên kết trồng gấc. Huyện Tân Lạc trồng gấc, cà gai leo, giảo cổ lam và nuôi cá lồng. Các hoạt động liên kết đối tác sản xuất, tạo thành chuỗi khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản, nâng cao giá trị sản phẩm, tạo thu nhập bền vững cho các hộ dân. Người dân không chỉ được hỗ trợ về nguồn lực sản xuất mà được cải thiện về nhận thức, nâng cao năng lực sản xuất. Qua đó, người dân đã biết tổ chức hoạt động theo nhóm để chủ động trong sản xuất và tiếp cận thị trường, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

 

Hương Lan

 

Các tin khác


Huyện Kỳ Sơn - hiệu quả từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”

(HBĐT) - "Sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc được phát huy, nhân dân đồng thuận, đồng lòng, chung sức xây dựng cuộc sống mới; QP-AN luôn ổn định và giữ vững; kinh tế phát triển nhanh và bền vững, an sinh xã hội được đảm bảo; mối quan hệ gắn bó, mật thiết giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân ngày càng được củng cố”, đó là đánh giá của Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn Nguyễn Hữu Thiệp về những đóng góp quan trọng của phong trào thi đua "Dân vận khéo” trên địa bàn huyện những năm qua.

Tuổi trẻ xã Bắc Sơn học tập và làm theo lời Bác

(HBĐT) - Đồng chí Phạm Văn Đạt, Bí thư Đoàn xã Bắc Sơn (Kim Bôi) cho biết: Đoàn xã có 9 chi đoàn, gồm 7 chi đoàn khu dân cư và 2 chi đoàn nhà trường với 386 ĐV-TN, trong đó có 79 đồng chí thường xuyên tham gia sinh hoạt Đoàn. Đoàn xã đã tổ chức nhiều phong trào, việc làm thiết thực, thu hút đông đảo ĐV-TN tham gia như: Tháng Thanh niên, Chiến dịch hè tình nguyện, Chiến dịch tình nguyện mùa đông, Hành quân xanh...

Góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng

(HBĐT) - Đảng bộ huyện Lạc Thủy hiện có 48 tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng, trên 5 nghìn đảng viên. Trong đó có 15 Đảng bộ xã, thị trấn, 9 Đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp, LLVT và 24 chi bộ trực thuộc. Số chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở là 270. Trong đó, khối xã, thị trấn có 207 chi bộ, khối cơ quan có 63 chi bộ. Trong số 270 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở có 143 chi bộ thôn xóm, 23 chi bộ cơ quan xã, 42 chi bộ cơ quan hành chính, 58 chi bộ đơn vị sự nghiệp công lập, 7 chi bộ trong LLVT và 21 chi bộ trong doanh nghiệp Nhà nước.

Xã Mông Hóa nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

(HBĐT) - Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền cơ sở, thời gian qua, xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) chú trọng thực hiện công tác CCHC. Xã thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động công vụ, công khai trình tự, thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), các loại phí, lệ phí, đơn giản hóa các TTHC, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân khi đến giao dịch công việc.

Dấu ấn tuổi trẻ xã Do Nhân trong phong trào “Dân vận khéo”

(HBĐT) - "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, Đoàn Thanh niên xã Do Nhân (Tân Lạc) đã tích cực vận dụng vào thực tiễn. Nhờ đó, dù là việc khó thì tuổi trẻ xã cũng nỗ lực hoàn thành, ghi đậm dấu ấn xung kích trong các phong trào bề nổi cũng như góp phần thiết thực vào phát triển KT -XH ở xã nhà.

Phát triển Đảng trong thanh niên còn nhiều khó khăn

(HBĐT) - Thanh niên chỉ chiếm gần 30% dân số của tỉnh, nhưng trong tỷ lệ kết nạp đảng viên mới mỗi năm, lực lượng trẻ chiếm trên 70%. Điều này đã thể hiện rõ nỗ lực của tuổi trẻ để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Dẫu vậy, những năm gần đây, việc phát triển Đảng trong thanh niên, đặc biệt là ở khu vực nông thôn còn gặp nhiều khó khăn.