(HBĐT) - LTS: Ngày 27/6/2017, UBND tỉnh đã ban hành Đề án "Thí điểm sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình”. Đây là một chủ trương lớn cần sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị. Để làm rõ các vấn đề liên quan đến đề án, phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo triển khai, thực hiện Đề án "Thí điểm sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình” (gọi tắt là Đề án 1084).


PV: Xin đồng chí cho biết sự cần thiết của việc sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh?

Đồng chí Bùi Văn Cửu: Hiện nay, tỉnh Hòa Bình có 2.059 xóm, tổ dân phố, trong đó có 297 tổ dân phố và 1.762 xóm. Theo Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ về "tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố” thì xóm thuộc vùng miền núi phải có từ 100 hộ gia đình trở lên; tổ dân phổ phải có từ 150 hộ trở lên. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh hiện nay còn có 253/297 tổ dân phố có quy mô dưới 150 hộ (chiếm 85,19%). Có 1.164/1.762 xóm có quy mô dưới 100 hộ (chiếm 66,06%).

Thực tế cho thấy, xóm, tổ dân phố phần lớn được hình thành do lịch sử để lại, có quy mô quá nhỏ, không đồng đều, chưa đảm bảo các tiêu chí phân loại theo quy định hiện hành. Việc huy động tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, hạ tầng KT-XH, hệ thống phúc lợi công cộng rất khó khăn.


Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 1084 phát biểu chỉ đạo việc triển khai đề án điểm tại các huyện.

Xu hướng tăng dần về số lượng, kinh phí chi trả phụ cấp cho đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở xóm, tổ dân phố. Mỗi xóm hiện có 5 tổ chức đoàn thể được khoán hỗ trợ kinh phí hoạt động là 0,1 hệ số lương cơ sở/1 tổ chức/tháng. Tổng kinh phí chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách, khoán kinh phí hỗ trợ các tổ chức đoàn thể khoảng 150 tỷ đồng/năm.

Do đó, việc sáp nhập xóm, tổ dân phố là cần thiết, qua đó nhằm sắp xếp lại bộ máy xóm, tổ dân phố theo hướng tinh gọn, đảm bảo hoạt động ổn định và nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời giảm biên chế, giảm chi phí hành chính; nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ cán bộ. Huy động tập trung nguồn lực; nâng cao trình độ, trách nhiệm và tăng mức thu nhập cho đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động công tác ở cơ sở.

PV: Xin đồng chí cho biết đề án sẽ được triển khai qua các bước như thế nào?

Đồng chí Bùi Văn Cửu: Đây là một chủ trương lớn, cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Tuy nhiên, đề án sẽ có tác động lớn đến tổ chức, hoạt động và tâm lý cán bộ hệ thống chính trị ở cơ sở. Do đó, các bước thực hiện đề án cần được tổ chức thực hiện tuần tự, cẩn trọng. Trước tiên, UBND các cấp đã thống nhất với Thường trực cấp ủy, HĐND, UBMTTQ cùng cấp thành lập Ban chỉ đạo ở cấp mình.

UBND cấp xã sẽ có trách nhiệm thực hiện việc rà soát để xác định các xóm, tổ dân phố thỏa mãn điều kiện sáp nhập, báo cáo UBND cấp huyện. UBND cấp huyện tổng hợp, báo cáo BTV cấp ủy cùng cấp và báo cáo UBND tỉnh. Sau khi UBND tỉnh xem xét sẽ cho chủ trương, chỉ đạo cơ sở triển khai.

UBND cấp xã sẽ trực tiếp xây dựng và thực hiện đề án sáp nhập. Lưu ý trong quá trình sáp nhập, các cấp phải quan tâm tuyên truyền, phổ biến, làm rõ mục tiêu, yêu cầu, lợi ích của việc sáp nhập, nhất là phương án của đề án sáp nhập, từ đó vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân ủng hộ chủ trương thực hiện. Một nội dung quan trọng cần nghiêm túc thực hiện trong quá trình triển khai đề án đó là tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri.

Trước mắt, khi thực hiện thí điểm, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã rà soát toàn bộ xóm, tổ dân phố của địa phương. Mỗi huyện, thành phố chọn 2 đơn vị hành chính cấp xã để triển khai thực hiện làm điểm bắt đầu từ quý III/2017. Dự kiến, sau khi hoàn thành đề án sẽ giảm khoảng 209 xóm, tổ dân phố và kinh phí chi trả phụ cấp giảm 15 tỷ đồng/năm.

PV: Thưa đồng chí, việc sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố sẽ ảnh hưởng lớn đến tổ chức, hoạt động và tâm lý cán bộ ở cơ sở. Vậy tỉnh có những chỉ đạo gì để triển khai đề án đảm bảo mục tiêu đề ra?

Đồng chí Bùi Văn Cửu: Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở phải có quyết tâm cao, nhất quán trong nhận thức từ cán bộ, đảng viên về mục đích, sự cần thiết, tầm quan trọng của việc sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng tham gia, tạo sự đồng thuận cao để nghiêm túc thực hiện chủ trương, thống nhất phương án sáp nhập xóm, tổ dân phố.

Việc rà soát, xây dựng phương án tổ chức thực hiện, sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố phải đảm bảo theo trình tự, quy định và nội dung chỉ đạo thực hiện của UBND tỉnh. Việc sáp nhập, kiện toàn phải đảm bảo hợp lý khách quan, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, tránh việc áp đặt trái với quy định.

Quá trình triển khai thực hiện phải đảm bảo ổn định an ninh chính trị, TTATXH; không làm gián đoạn và ảnh hưởng nhiệm vụ chính trị, quản lý Nhà nước. Cấp ủy chính quyền, các hội, đoàn thể phải có trách nhiệm tuyên truyền, vận động để hạn chế việc sáp nhập, kiện toàn gây tâm lý hoang mang, làm xáo trộn đời sống sinh hoạt của nhân dân; đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân và cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!


Dương Liễu (thực hiện)

Các tin khác


Nghị trường Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa XVI: Truyền tải tiếng nói, kỳ vọng của nhân dân về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội

(HBĐT) - Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa XVI được tổ chức trong hai ngày (3-4/7), đúng đợt nắng nóng cao điểm. Trong nghị trường, sức nóng cũng không kém khi các đại biểu bước vào phần thảo luận, chất vấn tại kỳ họp. Tiếng nói, sự kỳ vọng của cử tri, nhân dân về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội đã được các đại biểu HĐND truyền tải đầy đủ tới cấp có thẩm quyền.

Đồng hành cùng nông dân xã Ân Nghĩa giảm nghèo bền vững

(HBĐT) - Những năm qua, từ nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ qua kênh NHCSXH đã đồng hành cùng nông dân xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn) trong giảm nghèo bền vững, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng NTM của địa phương.

Bài 2 - Tự tin hoàn thành mục tiêu Chương trình 135

(HBĐT) Đó là những địa phương vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK) cùng với chương trình, chính sách dân tộc, công tác hỗ trợ của các sở, ngành và nỗ lực của xã đã ra khỏi Chương trình 135 bằng những bước tự tin. Hôm nay, người dân các xã này đang tích cực xây đời sống ấm no, đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Bài 1 - Khoảng cách giữa vùng thuận lợi và khó khăn đã được thu hẹp

(HBĐT) - Sản xuất trên đà phát triển, bình quân thu nhập đầu người từ vài triệu đồng /năm tăng lên hàng chục triệu đồng /năm; hạ tầng điện, đường, trường, trạm nhiều thay đổi; người có uy tín, người cao tuổi được quan tâm chăm sóc, trẻ nhỏ vui cắp sách đến trường… Đó là diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trong tỉnh hôm nay, khác xa với những năm 2005, 2006 trở về trước. Khi đó, tỷ lệ hộ nghèo nhiều nơi chiếm tới 50 - 60%, chất lượng cuộc sống của bà con dân tộc chưa đảm bảo.

Mô hình Hội CCB tự quản “Tuyến phố văn minh” và “Khu dân cư không rác” ở phường Tân Hòa

(HBĐT) - Về thăm khu phố Tân Thành - khu vực chợ trung tâm phường Tân Hòa (TP Hòa Bình) vào những ngày hè nóng nực, trước mắt chúng tôi là khu phố khang trang, sạch sẽ rác thải. Không còn hình ảnh tiểu thương ngồi vạ vật tại đầu khu phố để kinh doanh, buôn bán. Đó là kết quả ban đầu khi Hội CCB phường Tân Hòa thực hiện thí điểm mô hình Hội CCB tự quản "Tuyến phố văn minh” và "Khu dân cư không rác” tại khu phố Tân Thành.

Hòa Sơn nhìn lại nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã

(HBĐT) - Đồng chí Bùi Đức Quyên, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Sơn (Lương Sơn) cho biết: Để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đi vào cuộc sống, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch, triển khai các nghị quyết chuyên đề cũng như ban hành chương trình hành động cụ thể ngay từ đầu nhiệm kỳ. Qua đó đã phát huy sức mạnh toàn Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất toàn dân, huy động tối đa mọi nguồn lực thực hiện đảm bảo tiến độ và vượt kế hoạch các chỉ tiêu nhiệm kỳ và hàng năm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra.