(HBĐT) - Nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị (LLCT) cho đội ngũ cán bộ, hàng năm, huyện Kim Bôi xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Từ đó, chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện xây dựng kế hoạch và mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng LLCT. Đăng ký với Tỉnh ủy để cử cán bộ tham gia các lớp do Trường Chính trị tỉnh và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đào tạo.Giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Kim Bôi đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tính tích cực của học viên trong lớp học.

Giai đoạn 2015-2020, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với các ban, ngành, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể CT-XH mở 137 lớp bồi dưỡng chính trị - nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở với 9.053 học viên. Huyện đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở được 2 lớp trung cấp LLCT - hành chính với 139 học viên. Chọn cử các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý, CC,VC đi học cao cấp LLCT theo đúng quy định.

Đồng chí Nguyễn Văn Xiêng, Phó Bí thư TT Huyện ủy đánh giá: Công tác giáo dục LLCT của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV) đạt những kết quả quan trọng. Nhận thức của CB,ĐV về ý nghĩa, vai trò và các giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được nâng lên. Ðội ngũ cán bộ trẻ có bước phát triển về nhận thức, trình độ, bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy. Từ đó, vận dụng vào thực tiễn cuộc sống và công việc để hoàn thành công việc được giao, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Tuy nhiên, huyện đánh giá công tác giáo dục LLCT còn bộc lộ những hạn chế. Đội ngũ giảng viên phần lớn là giảng viên kiêm chức, nên phương pháp giảng dạy của một số đồng chí chưa hoàn toàn đổi mới. Giáo trình của T.Ư điều chỉnh chậm so với chủ trương, đường lối của Đảng. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập thiếu. Chế độ, chính sách cho học viên thấp, khó khăn khi mở lớp và duy trì sĩ số. Mô hình tổ chức của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện chưa ổn định, biên chế thiếu so với yêu cầu thực tế. Một số đồng chí được chọn cử đi học chưa tham gia đầy đủ các buổi học. Công tác giáo dục LLCT cho CB,ĐV ở một số cơ quan, đơn vị chưa được coi trọng. Chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chưa cao. Nhiều cán bộ trẻ nhận thức chưa đúng đắn vị trí, vai trò, tầm quan trọng của học tập LLCT, có những biểu hiện ít quan tâm, xem nhẹ, lười học tập LLCT.

Ngoài ra, theo tìm hiểu của phóng viên, huyện Kim Bôi có nhiều CB,ĐV tự liên hệ đi học trung cấp LLCT ở ngoài tỉnh, nhưng BTV Huyện ủy không nắm được và không quản lý được việc học tập.

Để nâng cao chất lượng dạy, học LLCT trong thời tới, đồng chí Phó Bí thư TT Huyện ủy Nguyễn Văn Xiêng cho biết: Huyện chỉ đạo, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, chi, Đảng bộ trực thuộc thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn của T.Ư, của tỉnh về giáo dục LLCT và quy hoạch, rà soát, chọn cử đi học LLCT đúng đối tượng. Tổ chức tốt hội nghị trực tuyến, trong thành phần dự có các đồng chí báo cáo viên, giảng viên kiêm chức của Đảng bộ huyện. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện cần xây dựng kế hoạch chi tiết trình BTV Huyện ủy phê duyệt, chỉ đạo để làm tốt công tác mở lớp. Tiếp tục kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, giảng viên kiêm chức. Bổ sung kinh phí để mua sắm các thiết bị phục vụ cho dạy học như máy chiếu.

Góp thêm vào giải pháp, theo Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Quách Thị Miến: Cần chuẩn hóa trình độ chuyên môn, trình độ LLCT và thường xuyên bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho báo cáo viên, giảng viên. Quản lý chặt chẽ quy trình giảng dạy như: dự giờ, thao giảng, thẩm định giáo án, cung cấp tài liệu... Để xây dựng được kế hoạch chi tiết, cụ thể, Trung tâm gửi văn bản đến các cơ quan liên quan, chi, Đảng bộ đăng ký thời gian mở lớp, số lượng học viên tham gia. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch tuần, tháng và cả năm. Lập dự toán kinh phí từng lớp học, từ đó, cân đối được ngân sách hoạt động cả năm. Đặc biệt, cán bộ được chọn cử đi học cần xác định đúng động cơ học tập đúng đắn, coi là nhu cầu tự thân, chứ không chỉ để lấy bằng. T.Ư cũng xem xét điều chỉnh, bổ sung nội dung trong tài liệu LLCT đang giảng dạy ở Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp huyện cho phù hợp. Do nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng LLCT lớn nên Tỉnh ủy xem xét, đào tạo LLCT theo cơ chế xã hội hóa. Năm 2019, theo nhu cầu đăng ký đi học trung cấp LLCT trong huyện có 158 đồng chí, nhưng huyện mới mở được 1 lớp cho 80 học viên. Nhiều đồng chí có nhu cầu đi học trung cấp LLCT nhưng còn phải chờ. Bên cạnh đó, đa dạng hóa hình thức mở lớp để phù hợp với từng nhóm đối tượng.


C.L


Các tin khác


Chủ động phương án ổn định dân cư trong khu vực có nguy cơ mất an toàn cao

(HBĐT) - Theo kết quả kiểm tra, rà soát của Sở NN&PTNT về công tác phòng, chống thiên tai (PCTT) trước mùa lũ bão năm 2020, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 234 điểm dân cư có nguy cơ thiên tai cao, với 2.721 hộ dân nằm trong vùng bị ảnh hưởng thiên tai, cần phải có phương án bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg, ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lạc Thủy lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025: Lạc Thủy phấn đấu đạt huyện tốp đầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

(HBĐT) - Ngày 3/6, tại Nhà văn hóa trung tâm huyện Lạc Thủy đã khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lạc Thủy lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Huyện Lạc Thủy là Đảng bộ được Tỉnh ủy chọn là đơn vị làm điểm tổ chức đại hội Đảng bộ cấp cơ sở.

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai kiểm tra tại tỉnh ta

(HBĐT) - Ngày 3/6, đồng chí Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ TN&MT, Ủy viên Ban chỉ đạo T.Ư về phòng, chống thiên tai (PCTT) cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác PCTT tại tỉnh ta. 

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2020

Quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại; Tạo điều kiện thuận lợi cho người chấp hành xong hình phạt tù ổn định cuộc sống; Quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2020.

Thủ tướng: Cố gắng ở mức cao nhất nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 2020

Sáng 2/6, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 5/2020 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để đánh giá về tình hình kinh tế, xã hội tháng 5 - tháng đầu tiên sau giãn cách, nền kinh tế bắt đầu giai đoạn "bình thường mới”.

Rốt ráo triển khai để Dự án nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng khởi công đúng tiến độ

(HBĐT) - Dự án nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng (NMTĐHBMR) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 389/QĐ-TTg, ngày 11/4/2018. Ngày 9/9/2019, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã chấp thuận để Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phê duyệt đầu tư tại Văn bản số 1300/UBQLV-NL. Ngày 27/9/2019, EVN đã quyết định đầu tư tại Quyết định số 383/QĐ-EVN. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục