(HBĐT) - Sáng 8/6, UBND tỉnh tổ chức Gặp mặt nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) và biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến của tỉnh.
Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành, huyện, thành phố, cùng các tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng.Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Trong giai đoạn 2018 - 2022, UBND tỉnh đã tổ chức triển khai các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh phát động, tiêu biểu như: Phong trào thi đua "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; "Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”, "Tỉnh Hòa Bình chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”… Từ các phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) đã hình thành những tư duy mới, năng động, sáng tạo với tầm nhìn dài hơn trên tất cả các lĩnh vực. Tất cả đang đem lại diện mạo đổi thay cho quê hương Hòa Bình. 

Trong 5 năm (2018 - 2022), kinh tế tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức khá, bình quân hàng năm đạt 6,18%. Năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt 32.680,25 tỷ đồng, tăng 1,23 lần so với năm 2017. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Các tiềm năng, lợi thế từng bước được khai thác hiệu quả. GRDP bình quân đầu người đạt 66,7 triệu đồng, tăng 1,65 lần so với năm 2017. Năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 12,99%, giảm 5,01% so với cuối năm 2017. Các lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới; văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, KH-CN, lao động, việc làm được chú trọng; QP-AN được giữ vững. 

Giai đoạn 2023 - 2028, tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về đẩy mạnh phong trào TĐYN. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc triển khai, thực hiện công tác thi đua - khen thưởng và phát động các phong trào TĐYN tới các cấp, ngành trong tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh phát động trong giai đoạn 2021 - 2025. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua - khen thưởng; đẩy mạnh tuyên truyền gương "Người tốt, việc tốt”; Đề án "Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025”; tổ chức thành công Đại hội TĐYN tỉnh lần thứ VI, năm 2025… 

 


Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh đọc diễn văn buổi gặp mặt. 

Trong diễn văn tại buổi gặp mặt do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày khẳng định: Hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hoà Bình đã đoàn kết một lòng, phát huy ý chí, tự lực, tự cường, lòng tự hào dân tộc, phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua rộng khắp, tạo động lực to lớn, cổ vũ, động viên, cùng đồng bào, chiến sĩ cả nước vượt qua mọi khó khăn, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vững bước trên con đường đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

Trong những năm đổi mới, nhất là trong giai đoạn 2018 - 2022, UBND tỉnh đã tổ chức triển khai các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh phát động. Từ các phong trào thi đua yêu nước đã hình thành những tư duy mới, năng động, sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh có 503 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng và 10.010 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng. Đặc biệt, năm 2021, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. 

Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, tự hào ôn lại truyền thống vẻ vang, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình sẽ quyết tâm phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng mạnh về kinh tế, ổn định về chính trị - xã hội, vững về AN-QP...

 


 Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt. 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Công tác thi đua, khen thưởng có vai trò cực kỳ quan trọng trong đời sống xã hội. Trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước mang lại hiệu quả thiết thực. Đối với tỉnh Hoà Bình, trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 4 lần về thăm. Những lần đến thăm tỉnh Hoà Bình, Người đều ân cần căn dặn, động viên cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết yêu thương, giúp đỡ nhau tiến bộ, đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất, góp sức phục vụ kháng chiến, xây dựng quê hương. Những tình cảm trân trọng, yêu thương, những lời dặn dò ân cần của Người là nguồn động viên tinh thần to lớn để cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu xây dựng quê hương Hòa Bình ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng những thành tựu trong phát triển KT-XH và những nét nổi bật về thi đua, khen thưởng của tỉnh trong 5 năm qua. Đặc biệt, chúc mừng các tập thể, cá nhân được đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước; chúc mừng 68 điển hình tiên tiến được UBND tỉnh biểu dương, tôn vinh tại buổi gặp mặt. 

Tiếp tục thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua - khen thưởng; tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tổ chức các phong trào thi đua phải gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phải nâng cao chất lượng công tác khen thưởng theo nguyên tắc "thành tích đến đâu khen đến đó”; chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp; công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý. Với sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, và Nhân dân các dân tộc trong tình, việc tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng của tỉnh trong thời gian tới sẽ có nhiều thành công mới, tạo ra động lực quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra… 

Đại diện Phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh) - điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước chia sẻ tại buổi gặp mặt. 

Tại hội nghị, 3 điển hình tiên tiến tiêu biểu đã chia sẻ kinh nghiệm: Đại diện Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh là điển hình tiên tiến trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng; bà Quách Thị Bích Nụ, Hiệu Trưởng trường Mầm non Yên Hoà, xã Yên Hoà (Đà Bắc) là điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hoá - xã hội; ông Sùng A Chênh, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mai Châu là điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại gặp mặt đã công bố các quyết định khen thưởng cấp Nhà nước gồm: 1 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba; 5 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ; 68 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu được tôn vinh (13 tập thể, 55 cá nhân). Thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Thượng tọa Thích Đức Nguyên, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình.Thừa ủy quyền, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh và vòng nguyệt quế cho các tập thể.Các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh và vòng nguyệt quế cho các hộ gia đình. Các đồng chí: Bùi Tiến Lực,Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh; Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen UBND tỉnh và vòng nguyệt quế cho các hộ gia đình tiêu biểuCác đồng chí: Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh và vòng nguyệt quế cho các cá nhân. Các đồng chí: Bùi Tiến Lực,Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh và vòng nguyệt quế cho các cá nhân. Hương Lan

Các tin khác


Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chung vui Đêm hội Trăng rằm với thiếu nhi

Tối 27/9, tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình Trung thu cho em "Lồng đèn thắp sáng ước mơ” với chủ đề "Làm việc tốt cùng bạn vui Trung thu”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Brazil

Trưa 27/9, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới sân bay Quốc tế Nội Bài, Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm chính thức Brazil.

Chủ tịch nước gặp gỡ đại biểu Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu

Chiều 26/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt Đoàn đại biểu Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu.

Thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2023

Chiều 26/9, nhân dịp Tết Trung thu năm 2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có Thư gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng cả nước. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn Thư của Chủ tịch nước.

Đêm hội Trăng rằm "Trung thu ấm áp - trao gửi yêu thương”

(HBĐT) - Tối 25/9, Tỉnh Đoàn phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND huyện Lương Sơn, Ban Quản lý các khu công nghiệp Lương Sơn tổ chức Chương trình đêm hội Trăng rằm chủ đề "Trung thu ấm áp - trao gửi yêu thương” tại Khu Công nghiệp Lương Sơn. Dự và chung vui với thiếu nhi có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tường Lâm, Bí thư BCH T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, các đơn vị đồng hành, huyện Lương Sơn và đông đảo thiếu nhi trên địa bàn huyện.

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria và một số nước châu Âu

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria, chiều 24/9 (giờ địa phương), tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Sofia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria và 5 nước châu Âu khác gồm Hy Lạp, Romania, Thổ Nhĩ Kỳ, Séc và Slovakia. Cùng tham dự buổi gặp gỡ có Đại sứ Việt Nam tại các nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục