(HBĐT) - Ngày 29/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 13, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023 và thảo luận một số vấn đề quan trọng trong phát triển KT-XH của tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, giải pháp 3 tháng cuối năm 2023.Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp…Đồng chí Trần Văn Thạch, Cục trưởng cục thống kê tỉnh phát biểu về tăng trưởng kinh tế 9 tháng năm 2023.Đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở KĐ&ĐT báo cáo kịch bản tăng trưởng kinh tế, giải pháp thúc đẩy giải ngân.Đồng chí Bùi Văn Thắng, Giám đốc Sở Tài Chính báo cáo những giải pháp quản lý và khai thác nguồn thu ngân sách Nhà nước.
Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Bí thư Huyện ủy Lương Sơn trình bày báo cáo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.Đồng chí Bùi Quang Điệp, Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình báo cáo tình hình phát triển KT-XH của thành phố Hòa Bình.Đồng chí Đinh Thị Thảo, Trưởng Ban Dân tộc báo cáo tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.


9 tháng năm 2023, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, song Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo,với quyết tâm chính trị cao, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Tăng trưởng kinh tế ước tăng 0,15% (số liệu của Tổng cục Thống kê; thu ngân sách Nhà nước ước đạt 2.643 tỷ đồng, đạt 36% so với Nghị quyết, bằng 70% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu ước đạt 1.225 triệu USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ, bằng 72,26% kế hoạch năm. Có 282 doanh nghiệp thành lập mới, vốn đăng ký là 3.724,5 tỷ đồng (tăng 82% doanh nghiệp, 52% vốn đầu tư so với cùng kỳ). Có 32 dự án đầu tư trong nước được chấp thuận chủ trương đầu tư nâng tổng số dự án đầu tư lên 736 dự án. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư được quan tâm. Tháo gỡ khó khăn trong mua sắm thuốc, vật tư y tế phục vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt 99,31%. Giải quyết việc làm cho 13.365 lao động, đạt 83,5% kế hoạch; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,4%. Quan tâm bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, đặc biệt là dân tộc Mường và nền "Văn hóa Hòa Bình”. Chương trình mục tiêu quốc gia được quan tâm thực hiện. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; tổ chức thành công diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó thảm họa thiên tai, động đất và tìm kiếm cứu nạn. Công tác đối ngoại tiếp tục được mở rộng. Hội nghị đã tập trung thảo luận các giải pháp công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; các giải pháp thực hiện quyết liệt, hiệu quả 4 nhiệm vụ đột phá chiến lược; cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công; thu ngân sách Nhà nước...

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng hệ thống chính trị, triển khai Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2024. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, là tiền đề quan trọng để đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”. Tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2023; lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

Về phát triển KT-XH, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp các, ngành, cơ quan, đơn vị siết chặt kỷ luật, kỷ cương cán bộ, công chức, đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, lựa chọn những việc trọng tâm, đột phá, giải quyết các điểm nghẽn về thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân, quyết liệt phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ chính trị năm 2023. Tập phấn đấu hoàn thành các mục tiêu KT-VH- XH. Trong đó, hoàn thiện dự thảo Quy hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong quý IV/2023. Đẩymạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước; phân công từng đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp giải quyết các vướng mắc của các huyện đề xuất. Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, đảm bảo giải ngân hết nguồn kế hoạch vốn được giao; tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, định giá đất; hoàn hiện các thủ tục đầu tư dự án; đẩy mạnh nguồn thu tiền sử dụng đất để đảm bảo bố trí vốn cho các dự án theo kế hoạch; kịp thời điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công giữa các dự án trong từng nguồn vốn nhằm tập trung vốn cho các dự án có khả năng giải ngân, cần đẩy nhanh tiến độ. Đẩy nhanh tiến độ các dự án công trình giao thông trọng điểm. 

Thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách Nhà nước; tăng cường quản lý thu, chống thất thu thuế, tập trung huy động các nguồn thu từ thuế, phí; chú trọng các nguồn thu từ đất, khai thác các nguồn thu từ tài nguyên khoáng sản. Quản lý chặt chẽ các khoản chi, triệt để tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách, kể cả chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển. Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp; hoàn thành việc lập, phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 các Khu công nghiệp Lạc Thịnh, Yên Quang, Bình Phú, Thanh Hà, Nhuận Trạch. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Mo Mường trình UNESCO; ban hành, triển khai thực hiện Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc Mường và nền "Văn hóa Hòa Bình”. Tổ chức phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quan tâm đảm bảo QP-AN. 

Đối với dự thảo kết 5 năm Chương trình hành động số 22-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp: Thống nhất chủ trương ban hành báo cáo, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Giao Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến các đại biểu, hoàn thiện trình Thường trực Tỉnh ủy ban hành.


Lê Chung


 

Các tin khác


Ngày 28/11, Quốc hội biểu quyết thông qua hai luật và một nghị quyết

Theo chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, ngày 28/11, Quốc hội làm việc tại hội trường biểu quyết thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.

Quốc hội thông qua Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Chiều 27/11, với 468 đại biểu tán thành, chiếm 94,74 % tổng số đại biểu, Quốc hội đã thông qua Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

Ngày 27/11, Quốc hội biểu quyết thông qua 3 dự án luật quan trọng

Theo chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, ngày 27/11, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua 3 dự án luật quan trọng.

Triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù, tạo bước chuyển đột phá trong phát triển TP Hồ Chí Minh

Sáng 26/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Chỉ đạo 850) chủ trì Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Ngày 24/11, Quốc hội biểu quyết và thảo luận một số luật quan trọng

Theo chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, ngày 24/11, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường, thảo luận, biểu quyết thông qua một số luật quan trọng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Ngày 23/11, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tháng 11, cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và một số nội dung quan trọng phát triển KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục