(HBĐT) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 17/1/2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh.


Thời gian qua, công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN được quan tâm thực hiện. Ảnh: Cán bộ BHXH tỉnh tuyên truyền tại chợ Tân Thịnh (TP Hòa Bình). 

Trong những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và các cơ quan trong tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHTN đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tỷ lệ tham gia BHXH so với lực lượng lao động trong độ tuổi còn thấp (20,65%); tỷ lệ bao phủ BHYT giảm, không đạt kế hoạch giao; công tác khám, chữa bệnh BHYT được nâng lên song chưa đáp ứng nhu cầu của người tham gia BHYT; tình trạng trốn đóng, chậm đóng, đóng không đủ số lao động, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN còn diễn ra ở một số doanh nghiệp, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động…

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh, BTV Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, các ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục quán triệt, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN. Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo nghiên cứu, rà soát, bổ sung các cơ chế, chính sách liên quan đến BHXH, BHYT phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tại địa phương, đơn vị.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các chính sách BHXH, BHYT, BHTN và trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ thêm kinh phí đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng, người tham gia BHXH tự nguyện phù hợp với điều kiện thực tế từ nguồn ngân sách của tỉnh. Có giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tạo sự hài lòng của người bệnh, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về BHYT và sử dụng quỹ BHYT. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, BHXH, BHYT, BHTN tại doanh nghiệp; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các hành vi trốn, nợ đọng, gian lận, trục lợi quỹ BHXH, BHYT. Chỉ đạo cơ quan BHXH tỉnh và các cơ quan liên quan đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, kết nối thông tin, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, mở rộng mạng lưới tổ chức thu hộ BHXH, BHYT, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

BTV Tỉnh ủy giao nhiệm vụ cụ thể cho MTTQ tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội và các ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung Chỉ thị xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả.


H.L (TH)

Các tin khác


Bảo hiểm xã hội tỉnh đối thoại với đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ

(HBĐT) - Ngày 30/3, UBND huyện Lạc Thuỷ phối hợp Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại chính sách, pháp luật BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) với đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện Lạc Thủy.

Đẩy mạnh triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân, ứng dụng VneID,

(HBĐT) - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 386/UBND-NVK ngày 24/3/2023 về việc đẩy mạnh triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân (CCCD), ứng dụng VneID, phối hợp thực hiện làm sạch thông tin công dân trong việc trong việc triển khai Đề án 06/CP.

Phối hợp triển khai chính sách bảo hiểm giai đoạn 2023 – 2025

(HBĐT) - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh vừa tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT giai đoạn 2023 – 2025.

Nhiều giải pháp mạnh để hoàn thành chỉ tiêu bảo hiểm y tế ở huyện Lạc Sơn

(HBĐT) - Năm 2022, tỷ lệ bao phủ thẻ BHYT của huyện Lạc Sơn là một chỉ tiêu không hoàn thành kế hoạch do UBND tỉnh và HĐND huyện giao. Từ đầu năm 2023, cấp ủy, chính quyền địa phương đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng tỷ lệ bao phủ thẻ BHYT để hoàn thành chỉ tiêu này.

Huyện Lạc Thuỷ triển khai nhiệm vụ, chỉ tiêu về chính sách BHXH, BHYT năm 2023

(HBĐT) - UBND huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ, chỉ tiêu về chính sách BHXH, BHYT năm 2023.

Chính sách BHYT đồng hành chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên

(HBĐT) - Chiếm khoảng 21% dân số, học sinh, sinh viên là một trong những nhóm đối tượng được triển khai thực hiện BHYT từ những ngày đầu. Trong quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật BHYT, học sinh, sinh viên cũng là một trong những nhóm đối tượng đầu tiên được định hướng bao phủ BHYT vì mục tiêu BHYT toàn dân. Thực hiện tốt BHYT học sinh, sinh viên còn góp phần định hình nhân cách sống tốt đẹp cho thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục