(HBĐT) - HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVI, kỳ họp thứ 4 Quyết Nghị:


Điều 1. Thông qua Đề án cứng hóa đường GTNT tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2017 - 2020 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung: Từng bước cứng hóa, hoàn thiện các tuyến đường GTNT bằng bê tông xi măng để phục vụ đi lại của nhân dân, tạo đà cho phát triển KT-XH; tăng cường QP-AN, xây dựng NTM ở các xã trên địa bàn tỉnh theo hình thức: Nhân dân tự làm, nhà nước hỗ trợ; kêu gọi mọi nguồn lực khác trong xã hội như: các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội khác.

b) Mục tiêu cụ thể: Giai đoạn 2017 - 2020, cứng hóa mặt đường bằng bê tông xi măng cho 1.500km đường GTNT. Trong đó:

- Đường xã, đường từ trung tâm xã đến đường huyện: 210km. Nâng tỷ lệ nhựa hóa, bê tông hóa lên 70,7%;

- Đường trục thôn, bản và đường liên thôn, bản: 350km. Nâng tỷ lệ nhựa hóa, bê tông hóa lên 55,8%;

- Đường ngõ, xóm: 580km. Nâng tỷ lệ nhựa hóa, bê tông hóa lên 55,7%;

- Đường trục chính nội đồng: 360km. Nâng tỷ lệ nhựa hóa, bê tông hóa lên 22,5%.

2. Nguyên tắc, thứ tự ưu tiên đầu tư

Trên cơ sở nguồn vốn hỗ trợ đầu tư của tỉnh, UBND các huyện, thành phố lập danh mục các dự án, kế hoạch cần đầu tư theo nguyên tắc sau:

a) Danh mục các công trình đăng ký phải phù hợp với quy hoạch giao thông vận tải, quy hoạch nông thôn mới của địa phương; phù hợp với CTMTQG - XDNTM giai đoạn 2016 - 2020 đối với các xã phấn đấu đạt 19 tiêu chí trong giai đoạn 2016 - 2020.

b) ưu tiên đầu tư đối với các xã trọng điểm phát triển KT-XH, lưu thông hàng hóa cao, địa điểm khu vực trọng yếu về QP-AN.

c) ưu tiên các dự án không vướng mắc về giải phóng mặt bằng, có phương án tổ chức, quản lý thi công tốt.

d) ưu tiên đầu tư gọn cả tuyến đường để nâng cao hiệu quả đầu tư.

3. Kinh phí thực hiện đề án: 1.549.784 triệu đồng. (Một nghìn, năm trăm bốn mươi chín tỷ, bảy trăm tám mươi tư triệu đồng).

4. Nguồn vốn

a) Vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước: 503.894 triệu đồng (Trong đó: Ngân sách tỉnh 302.336 triệu đồng; ngân sách huyện 201.558 triệu đồng).

b) Vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án và huy động trong nhân dân 1.045.890 triệu đồng (Trong đó: CTMTQG - XDNTM 344.277 triệu đồng; Chương trình 135, dự án giảm nghèo, dự án phát triển nông thôn đa mục tiêu huyện Đà Bắc và huy động trong nhân dân 701.613 triệu đồng).

5. Cơ chế tổ chức thực hiện

a) Cơ chế chính sách

- Đề án cứng hóa đường GTNT tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2017-2020 được thực hiện cơ chế đặc thù theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020. Thiết kế điển hình đường giao thông nông thôn theo từng loại đường được lựa chọn thực hiện trong Đề án được quy định tại Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 27 UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Hướng dẫn phân loại đường, lựa chọn quy mô kỹ thuật và kỹ thuật thi công đường GTNT phục vụ CTMTQG - XDNTM trên địa bàn tỉnh;

- Các chương trình, dự án: 135, giảm nghèo, dự án phát triển nông thôn đa mục tiêu huyện Đà Bắc thực hiện theo cơ chế riêng của dự án.

b) Cơ chế hỗ trợ

Đề án thực hiện theo phương châm "Nhà nước hỗ trợ, nhân dân tự làm”. Tập trung hỗ trợ cho các khu vực khó khăn và đặc biệt khó khăn.

c) Cơ chế giám sát: Thực hiện giám sát cộng đồng.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

UBND tỉnh hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định; báo cáo HĐND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13/7/2017 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

Chủ tịch
Trần Đăng Ninh

Các tin khác


Huyện Mai Châu cần tập trung phân tích, đánh giá, đưa ra các giải pháp cụ thể đối với các chỉ tiêu khó đạt

(HBĐT) - Ngày 17/7, Đoàn công tác của BTV Tỉnh uỷ do đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 tại Huyện uỷ Mai Châu. Tham gia đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, sở KH&ĐT, Văn phòng UBND tỉnh.

Kết nạp 4 quần chúng ưu tú là học sinh vào Đảng

(HBĐT) - Ngày 17/7, trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ đã tổ chức Lễ kết nạp cho 4 quần chúng ưu tú là học sinh vào Đảng.

Toàn tỉnh xuất bản 231 ấn phẩm lịch sử các cấp

(HBĐT) - Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, từ năm 1991 đến nay, toàn tỉnh đã xuất bản 321 ấn phẩm lịch sử cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Các ấn phẩm được phát hành gồm các nội dung: Lịch sử Đảng bộ các cấp; Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ Đại hội; Kỷ yếu; Địa chí; Tư liệu ảnh; Hồi ký; Sách giáo khoa và sách hướng dẫn giảng dạy lịch sử tỉnh Hòa Bình; Lịch sử các sở, ngành, đoàn thể; những tập thể, cá nhân Anh hùng của tỉnh Cấp tỉnh có 55 ấn phẩm; cấp huyện 46 ấn phẩm.

Tuổi trẻ xã Hạ Bì xung kích vì cuộc sống cộng đồng

(HBĐT) - Xác định vai trò, trách nhiệm của lực lượng ĐV-TN trong tình hình mới, đặc biệt đối với các hoạt động xã hội, tuổi trẻ xã Hạ Bì (Kim Bôi) luôn tiên phong, xung kích trong các hoạt động tình nguyện, tích cực tham gia các chương trình do tỉnh, huyện phát động.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự hội nghị toàn quốc về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

 Ngày 16-7, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Ban Chỉ đạo T.Ư thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị toàn quốc, đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (Kết luận 120). Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Cơ quan ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện tốt công tác tiếp công dân

(HBĐT) - Tiếp công dân là công tác quan trọng trong các hoạt động của Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở nước ta. Thông qua việc tiếp công dân, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức tiếp nhận được các khiếu nại, tố cáo (KN-TC), kiến nghị, phản ánh của nhân dân liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật để có các biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời. Nhận thức được tầm quan trọng này, những năm qua, ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã duy trì việc tiếp công dân thường xuyên, từng bước nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư KN-TC... của công dân tại cơ quan.