(HBĐT) - HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVI, kỳ họp thứ 4 Quyết Nghị:


Điều 1. Thông qua Đề án cứng hóa đường GTNT tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2017 - 2020 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung: Từng bước cứng hóa, hoàn thiện các tuyến đường GTNT bằng bê tông xi măng để phục vụ đi lại của nhân dân, tạo đà cho phát triển KT-XH; tăng cường QP-AN, xây dựng NTM ở các xã trên địa bàn tỉnh theo hình thức: Nhân dân tự làm, nhà nước hỗ trợ; kêu gọi mọi nguồn lực khác trong xã hội như: các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội khác.

b) Mục tiêu cụ thể: Giai đoạn 2017 - 2020, cứng hóa mặt đường bằng bê tông xi măng cho 1.500km đường GTNT. Trong đó:

- Đường xã, đường từ trung tâm xã đến đường huyện: 210km. Nâng tỷ lệ nhựa hóa, bê tông hóa lên 70,7%;

- Đường trục thôn, bản và đường liên thôn, bản: 350km. Nâng tỷ lệ nhựa hóa, bê tông hóa lên 55,8%;

- Đường ngõ, xóm: 580km. Nâng tỷ lệ nhựa hóa, bê tông hóa lên 55,7%;

- Đường trục chính nội đồng: 360km. Nâng tỷ lệ nhựa hóa, bê tông hóa lên 22,5%.

2. Nguyên tắc, thứ tự ưu tiên đầu tư

Trên cơ sở nguồn vốn hỗ trợ đầu tư của tỉnh, UBND các huyện, thành phố lập danh mục các dự án, kế hoạch cần đầu tư theo nguyên tắc sau:

a) Danh mục các công trình đăng ký phải phù hợp với quy hoạch giao thông vận tải, quy hoạch nông thôn mới của địa phương; phù hợp với CTMTQG - XDNTM giai đoạn 2016 - 2020 đối với các xã phấn đấu đạt 19 tiêu chí trong giai đoạn 2016 - 2020.

b) ưu tiên đầu tư đối với các xã trọng điểm phát triển KT-XH, lưu thông hàng hóa cao, địa điểm khu vực trọng yếu về QP-AN.

c) ưu tiên các dự án không vướng mắc về giải phóng mặt bằng, có phương án tổ chức, quản lý thi công tốt.

d) ưu tiên đầu tư gọn cả tuyến đường để nâng cao hiệu quả đầu tư.

3. Kinh phí thực hiện đề án: 1.549.784 triệu đồng. (Một nghìn, năm trăm bốn mươi chín tỷ, bảy trăm tám mươi tư triệu đồng).

4. Nguồn vốn

a) Vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước: 503.894 triệu đồng (Trong đó: Ngân sách tỉnh 302.336 triệu đồng; ngân sách huyện 201.558 triệu đồng).

b) Vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án và huy động trong nhân dân 1.045.890 triệu đồng (Trong đó: CTMTQG - XDNTM 344.277 triệu đồng; Chương trình 135, dự án giảm nghèo, dự án phát triển nông thôn đa mục tiêu huyện Đà Bắc và huy động trong nhân dân 701.613 triệu đồng).

5. Cơ chế tổ chức thực hiện

a) Cơ chế chính sách

- Đề án cứng hóa đường GTNT tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2017-2020 được thực hiện cơ chế đặc thù theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020. Thiết kế điển hình đường giao thông nông thôn theo từng loại đường được lựa chọn thực hiện trong Đề án được quy định tại Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 27 UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Hướng dẫn phân loại đường, lựa chọn quy mô kỹ thuật và kỹ thuật thi công đường GTNT phục vụ CTMTQG - XDNTM trên địa bàn tỉnh;

- Các chương trình, dự án: 135, giảm nghèo, dự án phát triển nông thôn đa mục tiêu huyện Đà Bắc thực hiện theo cơ chế riêng của dự án.

b) Cơ chế hỗ trợ

Đề án thực hiện theo phương châm "Nhà nước hỗ trợ, nhân dân tự làm”. Tập trung hỗ trợ cho các khu vực khó khăn và đặc biệt khó khăn.

c) Cơ chế giám sát: Thực hiện giám sát cộng đồng.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

UBND tỉnh hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định; báo cáo HĐND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13/7/2017 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

Chủ tịch
Trần Đăng Ninh

Các tin khác


Kỳ họp 20 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong hai ngày 12 và 13-12-2017, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 20. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Ủy ban KTTƯ: Ông Lê Phước Thanh có biểu hiện vun vén cho gia đình trong bổ nhiệm

Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho thấy những vi phạm, khuyết điểm của ông Lê Phước Thanh là rất nghiêm trọng

Vụ bổ nhiệm “thần tốc” bà Quỳnh Anh: Đề nghị kỷ luật Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá

UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Ngô Văn Tuấn, nguyên GĐ Sở Xây dựng Thanh Hóa với mức nghiêm khắc.

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI

Sáng 15-12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2017-2022 chính thức bế mạc.

Hội nghị toàn quốc công tác tài chính Đảng

(HBĐT) - Trong 2 ngày 14-15/12, tại thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc công tác tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của Đảng. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Đại hội đại biểu công đoàn ngành NN và PTNT tỉnh lần thứ V

(HBĐT) - Ngày 15/12, Công đoàn ngành NN và PTNT tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2017- 2022. Dự Đại hội có lãnh đạo Công đoàn Bộ NN&PTNT, LĐLĐ tỉnh, Sở NN&PTNT và 90 đại biểu đại diện cho gần 2.000 CBCCVC – NLĐ ngành NN&PTNT tỉnh.