(HBĐT) -Ban Tuyên giáo Huyện ủy vừa phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tham mưu cho Huyện ủy tổ chức buổi Tọa đàm "Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị và hiệu quả học tập quán triệt, triển khai Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng”.


Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn; đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất nhiều giải pháp, phương hướng khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cũng như hiệu quả học tập, quán triệt triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong giai đoạn hiện nay.


 Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Buổi tọa đàm đã giúp các cấp ủy và lãnh đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục lý luận chính trị và hiệu quả việc học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; đồng thời, đây cũng được xác định là một trong những giải pháp hữu hiệu nhằm đẩy mạnh việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ huyện.

 Lãnh đạo Huyện ủy xác định: Trong thời gian tới, các cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, các phòng, ban, ngành liên quan cần tăng cường công tác phối hợp trong việc tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng các hình thức phù hợp; thực hiện nghiêm túc chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng; chú trọng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên kiêm chức và đội ngũ báo cáo viên các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

                                                                             Lê Hiếu- Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kỳ Sơn


Các tin khác


Cung cấp thông tin và định hướng nội dung tuyên truyền tháng 7/2018

(HBĐT) - Ngày 13/7, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 7/2018 nhằm cung cấp thông tin và định hướng nội dung tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên các tỉnh, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương. Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Đánh giá rút kinh nghiệm công tác phối hợp chuẩn bị nội dung, tổ chức kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVI

(HBĐT)-Sáng 13/7, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức họp đánh giá rút kinh nghiệm công tác phối hợp chuẩn bị nội dung, tổ chức kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVI. Dự hội nghị có Thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND, MTTQ tỉnh, Sở Tư pháp; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh và các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng HĐND tỉnh. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

(HBĐT) -Đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS) kỷ luật Đảng của cấp ủy và UBKT Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2018, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hoàng Văn Đức cho biết: UBKT Tỉnh ủy đã tích cực tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành các văn bản về công tác KT, GS. Bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ để tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ KT, GS theo quy định của Điều 30, Điều lệ Đảng và thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp ủy giao.

Đảng ủy quân sự tỉnh: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng - nhìn lại nửa nhiệm kỳ

(HBĐT) - Đánh giá kết quả công tác KT, GS và kỷ luật Đảng sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Mạnh Tường cho biết:

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ 14 khóa XVI (mở rộng)

(HBĐT) - Ngày 12/7, Ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 14 khóa XVI (mở rộng). Nội dung hội nghị, kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tổng kết thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương khóa X về "Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”.