(HBĐT) - Toàn tỉnh Hòa Bình có 2.065 chi hội, 296 cơ sở hội, 12 tổ chức hội CCB cấp huyện. Ngoài ra toàn tỉnh có trên 15.000 cựu quân nhân (CQN) sinh hoạt tại 157 ban liên lạc, CLB CQN được Hội CCB các cơ sở giúp đỡ hoạt động.


Cán bộ, hội viên CCB tỉnh, huyện Cao Phong tham gia trồng cây xanh tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ huyện Cao Phong nhân dịp phát động Tết trồng cây năm 2015. ảnh: P.V

 Nhiệm kỳ qua, các cấp hội tổ chức các hội nghị chuyên đề về Hội CCB phối hợp tham gia công tác AN-QP, thi đua, khen thưởng, xóa nghèo bền vững, làm kinh tế giỏi, tham gia thực hiện Luật An toàn giao thông; xây dựng NTM, đô thị văn minh, VH-VN, TD-TT....

Hội CCB các cấp trong tỉnh tiếp tục vận động các thế hệ CCB phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ XHCN và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hội chăm lo giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên, quán triệt, thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh chống các âm mưu, hành động phá hoại và những quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch; tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Hội đã phối hợp với chính quyền và các đoàn thể thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Toàn Hội có 15.633 hội viên là đảng viên (31%), 1.830 hội viên là cấp ủy viên các cấp, 1446 hội viên là đại biểu HĐND các cấp (cấp xã 1.368, cấp huyện 358, cấp tỉnh 14).

Hội CCB các cấp động viên cán bộ, hội viên nêu cao ý chí, tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp. Đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa; giúp nhau nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Tham gia tích cực, có hiệu quả vào các chương trình phát triển KT-XH; làm kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với bảo vệ môi trường. Hội phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức 35 lớp tập huấn công tác giảm nghèo, khuyến nông, bồi dưỡng kiến thức làm kinh tế... Các cấp Hội đã tập trung chỉ đạo quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn vay từ Ngân hàng CSXH, dư nợ đạt 645 tỷ đồng. Ngoài ra, vay vốn các tổ chức tín dụng khác của hội viên được gần 7 tỷ đồng. Các hộ nghèo vay vốn đã sử dụng vốn vay cho đầu tư SX-KD đúng mục đích, có hiệu quả; giúp nhau giảm nghèo với nhiều cách làm hay và hiệu quả như: thành lập các tổ hợp tác, tổ đổi công, xây dựng quỹ "nghĩa tình đồng đội” xóa được 106 nhà tạm cho hội viên…Nhiệm kỳ V, toàn Hội giảm được 2.586 hộ hội viên nghèo (từ 18,33% xuống còn 10,23%) góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển KT-XH...

Hội các cấp động viên hội viên thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW và triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào, chương trình phát triển kinh tế, VH-XH, QP-AN ở địa phương. Cuộc vận động "CCB tham gia giữ gìn ANTT xã hội và xây dựng văn hóa giao thông” được triển khai với nội dung và hình thức phong phú, sáng tạo. Các cấp Hội đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các cấp Hội triển khai phong trào bảo vệ ANTQ, phong trào phòng - chống tội phạm, phòng - chống ma túy và TNXH, hội viên nói không với các chất ma túy. Hội phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các đoàn thể tích cực tham gia giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; phối hợp với Đoàn giáo dục thế hệ trẻ theo Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCHT.ư Đảng khóa X về: "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH”, phối hợp phát hiện, theo dõi, bồi dưỡng 675 đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Hội đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức tốt 20 lớp bồi dưỡng về lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội cho 1.348 lượt cán bộ Hội từ cơ sở đến cấp tỉnh. Hàng năm, hội cấp huyện phối hợp chặt chẽ với Trung tâm bồi dưỡng chính trị cùng cấp mở 66 lớp với 4.280 lượt cán bộ các chi hội và ủy viên BCH Hội cấp cơ sở.

Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Hội CCB với UBND tỉnh, UB MTTQ tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Tỉnh Đoàn… đã tổng kết Nghị quyết liên tịch số 01, tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền về bảo vệ môi trường; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTQ, bảo vệ ANTT trong tình hình hiện nay, tham gia chương trình "Xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước”, "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”, "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”…

Năm 2015, Hội CCB tỉnh Hòa Bình được xếp đứng đầu khối thi đua MTTQ và các đoàn thể CT-XH, được UBND tỉnh và Chính phủ tặng cờ; năm 2016, Hội đăng cái tổ chức hội nghị giao ban lần thứ 9 của cụm thi đua - khen thưởng số 4 T.ư Hội. Tổng kết hàng năm đều có 90 - 95% tập thể đạt trong sạch - vững mạnh, 92 - 97% CCB gương mẫu; 90 - 94% hộ gia đình CCB văn hóa. Hội CCB tỉnh đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội V, nhiệm kỳ 2012 - 2017, nhiều chỉ tiêu vượt so với Nghị quyết đề ra; tiếp tục khẳng định là tổ chức CT-XH uy tín, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng.

 


Thực hiện các chính sách chăm sóc hội viên CCB là thương, bệnh binh, hàng năm, Hội CCB tỉnh phối hợp với Làng Hữu Nghị (Hà Nội) tổ chức cho hội viên đi nghỉ dưỡng phục hồi chức năng. ảnh: Hội viên được khám bệnh kiểm tra sức khỏe trước khi đi điều dưỡng. ảnh: P.V

Nhiệm kỳ V, Hội CCB tỉnh được Chính phủ, UBND tỉnh và T.ư Hội CCB Việt Nam tặng 5 cờ; các cơ quan, đoàn thể cấp T.ư và UBND tỉnh tặng 10 bằng khen cho các chuyên đề công tác Hội. Nhiều tập thể hội cấp huyện và cấp cơ sở,cơ quan cùng cán bộ, hội viên có thành tích xuất sắc được khen thưởng .

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cấp Hội CCB tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, các cấp Hội CCB tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục vận động CCB đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Hội.

Hai là, động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống; phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp. Tham gia tích cực và có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế của tỉnh, đất nước. Tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào, các chương trình phát triển VH-XH, QP-AN trong tỉnh, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Ba là, phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tham gia công tác giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lý tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực.

Bốn là, chủ động rà soát các văn bản liên quan đến chế độ, chính sách đối với CCB, CQN; trên cơ sở đó đề xuất những vấn đề liên quan đến quyền lợi của CCB, CQN. Phối hợp với các cơ quan chức năng các cấp tập hợp, động viên CQN tham gia các câu lạc bộ, ban liên lạc CQN, tích cực tham gia các phong trào ở cơ sở.

 

                                                                  Bùi Hữu Ngạn

                                               (Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hòa Bình)


* Hội viên CCB đóng vai trò quan trọng góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ


          Bùi Viết Dũng

Chủ tịch Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh

Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh hiện có 386 hội viên, sinh hoạt tại 38 cơ sở hội. Với đặc thù 100% hội viên đều công tác tại các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh nên Hội xác định nhiệm vụ trọng tâm là tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền.

Để phát huy vai trò của hội viên CCB tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Hội CCB Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đặt ra yêu cầu 100% hội viên CCB tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các hội viên phải là những người gương mẫu học tập nghị quyết. Thường xuyên có các văn bản chỉ đạo các cấp hội cơ sở để tăng cường phối hợp giữa Hội CCB với các hội chính trị - xã hội trong các cơ quan, đơn vị để nghiên cứu, triển khai các đề xuất, giải pháp, biện pháp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Hội cũng tăng cường phối hợp với tổ chức Đoàn giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Đây được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hội.

Đặc biệt, Hội CCB Đảng ủy Khối xác định đảng viên là hội viên có trách nhiệm rất quan trọng trong đóng góp ý kiến, tham gia xây dựng chi bộ và thực sự là hạt nhân của chi bộ cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

* Cần có sự liên kết để tạo ra chuỗi giá trị

     

             Nguyễn Thành Biên

Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hòa Bình

            

Đối với những hội viên CCB tỉnh Hòa Bình đều là những người đã hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc về với cuộc sống đời thường, tham gia sản xuất, kinh doanh. Họ đã trải qua chiến đấu, được quân đội đào tạo, mang trong mình bản lĩnh, ý chí phẩm chất bộ đội Cụ Hồ nên những hội viên CCB luôn cố gắng trên mọi lĩnh vực, gương mẫu đi đầu, trong đó, có phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Đối với những hội viên CCB tham gia phát triển kinh tế thì tính đồng đội phải đặt lên hàng đầu, sự chia sẻ trong cuộc sống cũng như trong kinh doanh là mục tiêu cơ bản.

Thực tế mô hình kinh tế của hội viên CCB vẫn chỉ là kinh tế gia đình, đó là gia trại, trang trại, HTX và doanh nghiệp nhỏ. Mặt khác, CCB làm kinh tế bằng sự đam mê, tự mày mò học hỏi chứ chưa biết tính toán chiến lược kinh doanh tầm vĩ mô. Vì vậy, cái mà hội viên cần chính là làm sao tập hợp lại với nhau và có sự định hướng sản xuất, tạo sự liên kết để có thể tạo ra chuỗi giá trị và giúp nhau tìm ra thị trường tiêu thụ.

* Có chính sách hỗ trợ hội viên CCB hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

    

        Nguyễn Xuân Hải

Chủ tịch Hội CCB huyện Kỳ Sơn        

Đại hội Hội CCB tỉnh Hòa Bình lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với các cấp Hội CCB trong tỉnh. Hướng tới Đại hội, các cấp Hội CCB huyện Kỳ Sơn đã chủ động tuyên truyền, thông tin về Đại hội đến toàn thể hội viên CCB tại 15 cơ sở Hội trên địa bàn huyện, đồng thời phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội.

Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội CCB các cấp, Hội CCB huyện Kỳ Sơn đã nêu cao tinh thần đoàn kết trong các cấp Hội, đồng thời phát huy truyền thống, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ luôn đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống, xóa đói, giảm nghèo bền vững. Bằng các hình thức gây quỹ, các cấp Hội đã tạo được nguồn quỹ lớn nhằm giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình.

Tuy nhiên, trên thực tế, cuộc sống nhiều hội viên CCB trên địa bàn huyện còn nhiều khó khăn. Đặc biệt là đối với những hội viên cũng là nạn nhân chất độc da cam hoặc các thương, bệnh binh. Vì vậy, tại diễn đàn Đại hội, tôi mong Đại hội bàn thảo và có nhiều kiến nghị, đề xuất với Đảng, chính quyền có những chính sách cụ thể hỗ trợ đảm bảo quyền lợi cho hội viên CCB nói chung và hội viên CCB là các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 

 


 

Các tin khác


Tập trung thông tin về tình hình mưa lũ, thiệt hại và các biện pháp khắc phục

(HBĐT) - Ngày 19/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 10 năm 2017. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và trưởng, phó các phòng chuyên môn, các báo cáo viên cấp tỉnh.

Đi về đâu cán bộ Đoàn tuổi 35?!

(HBĐT)- Quyết định số 289 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về "quy chế cán bộ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” đã quy định tiêu chuẩn cán bộ Đoàn cấp cơ sở giữ chức vụ phải không quá 35 tuổi. Đối với các vùng ĐBKK, biên giới, hải đảo, đối tượng chính sách, trình độ văn hóa nói chung từ tốt nghiệp THPT trở lên, đã được bồi dưỡng chương trình lý luận chính trị sơ cấp, giữ chức vụ không quá 37 tuổi. Trong khi đó, theo thống kê của Tỉnh Đoàn tại thời điểm tháng 2/2017, toàn tỉnh hiện có tới 38 Bí thư Đoàn xã, thị trấn có tuổi đời từ 35 trở lên (chiếm hơn 18% tổng số Bí thư đoàn xã, thị trấn của toàn tỉnh). Cụ thể, có 9 đồng chí 35 tuổi, 27 đồng chí từ 36 - 39 tuổi, 2 đồng chí đã 40 tuổi. Không có sự chủ động trong việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch từ trước nên hiện nay các địa phương đang rất loay hoay với việc sắp xếp công việc cho số lượng Bí thư đoàn "quá tuổi” này.

Đoàn kết, phát triển- Hiệu quả từ phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bài 1: Đồng lòng học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ
 (HBĐT) - Triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm xảy ra trên địa bàn.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động ủng hộ đồng bào vùng mưa lũ

(HBĐT) - Chiều 18/10/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức phát động ủng hộ đồng bào trong tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước

Bài 1: Quan tâm phát triển Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

(HBĐT)- Kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế. Việc tăng cường gắn kết tổ chức Đảng, đoàn thể và đảng viên với doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp đối với khu vực kinh tế quan trọng này sẽ góp phần bảo đảm cho các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục phát triển lành mạnh, đúng hướng, đóng góp tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, hiện nay tỉ lệ doanh nghiệp có tổ chức Đảng chỉ chiếm vẻn vẹn có 2,05%, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn chiếm 7,44%, doanh nghiệp có tổ chức Đoàn thanh niên chỉ chiếm 0,68%. Thực tế này đang đặt ra sự đòi hỏi cấp thiết đối với việc tăng cường gắn kết tổ chức đảng, đoàn thể và đảng viên với doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Huyện Kim Bôi tạo mọi điều kiện để ổn định cuộc sống người bị ảnh hưởng thiên tai

(HBĐT) - Ngày 16/10/2017, tại huyện Kim Bôi, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Kim Bôi về khắc phục tình hình sạt lở do mưa lũ kéo dài trên địa bàn huyện. Cùng tham dự có đại diện các sở, ngành: NN&PTNT, KH&CN, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh.