(HBĐT) - Đánh giá về kết quả công tác luân chuyển cán bộ của Đảng bộ huyện, Bí thư Huyện ủy Yên Thủy Bùi Trung Kiên cho biết: "Những năm qua, các cấp ủy Đảng trong huyện đã thực hiện tốt nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ. Thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ từ huyện đến cơ sở đảm bảo đáp ứng về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực thực tiễn, trình độ và trách nhiệm trong thực thi công vụ. Trên cơ sở kết quả quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, BTV Huyện uỷ đã phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án luân chuyển cán bộ. Theo đó đã lựa chọn một số cán bộ trong diện quy hoạch, có trình độ, năng lực lãnh đạo và triển vọng phát triển để điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của một số cơ quan, đơn vị và cấp xã. Trong đó, việc luân chuyển cán bộ đã thực sự phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài”.


Để Đề án luân chuyển cán bộ đạt hiệu quả cao, cùng với việc rà soát đội ngũ cán bộ, BTV Huyện uỷ đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị theo đúng chức năng, thẩm quyền.

Trưởng BTC Huyện ủy Yên Thuỷ Bùi Văn Khâm chia sẻ: Trên cơ sở phương án luân chuyển, BTC Huyện ủy đã tham mưu và trình BTV Huyện ủy về nhân sự đủ các điều kiện, tiêu chuẩn để ban hành quyết định. Đồng thời gặp mặt CB,CC cấp phòng, ban, ngành dự kiến luân chuyển để trao đổi, giao nhiệm vụ và lắng nghe CB,CC trong diện luân chuyển đề xuất tâm tư, nguyện vọng và báo cáo BTV Huyện ủy. Trao đổi với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nơi CB,CC luân chuyển đi và đến, cung cấp thông tin về CB,CC luân chuyển. Qua đó tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo việc điều động, tiếp nhận cán bộ luân chuyển.

Trưởng phòng Nội vụ Bùi Liên Huy cho biết: Trong công tác luân chuyển cán bộ, Phòng Nội vụ được giao nhiệm vụ phối hợp nghiên cứu đề xuất chính sách, chế độ tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ luân chuyển trong phạm vi quy định của Nhà nước cùng điều kiện và khả năng kinh phí của huyện. Bố trí, sắp xếp kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm phân bổ cho các cơ quan, đơn vị trình BTV Huyện uỷ phê duyệt để đảm bảo thực hiện hiệu quả Đề án luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Bên cạnh đó, quá trình tổ chức thực hiện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo các xã, thị trấn trong huyện đã quán triệt đầy đủ, nghiêm túc mục đích, yêu cầu của công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý. Qua đó tạo sự thống nhất, nâng cao nhận thức trong toàn huyện đối với chính sách luân chuyển cán bộ. Đồng thời, có sự phối hợp chặt chẽ với BTC Huyện ủy thực hiện đề án, kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý của BTV Huyện ủy. Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ luân chuyển sắp xếp công việc và bố trí cơ sở vật chất phục vụ công tác theo quy định. Hàng năm thực hiện nghiêm túc trách nhiệm nhận xét, đánh giá cán bộ luân chuyển, báo cáo BTV Huyện ủy.

Từ năm 2002 đến nay, BTV Huyện ủy Yên Thuỷ đã luân chuyển 9 cán bộ huyện về giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt các xã, thị trấn; điều động, luân chuyển 7 cán bộ xã, thị trấn về công tác tại các cơ quan huyện. Bí thư Huyện uỷ Yên Thuỷ Bùi Trung Kiên đánh giá: Hầu hết cán bộ được luân chuyển đều phấn khởi, an tâm công tác, cố gắng vượt qua khó khăn, tiếp cận nhanh với điều kiện, môi trường công tác, tạo được phong trào và cách làm mới, bước đầu phát huy tác dụng, được cấp uỷ và nhân dân tín nhiệm. Một số nơi, điều động, luân chuyển cán bộ tạo được sự chuyển biến tích cực trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận, tạo được nguồn cán bộ khá phong phú, khắc phục dần tình trạng hẫng hụt, bị động, chắp vá trong công tác cán bộ. Cán bộ sau luân chuyển được bố trí ở những vị trí cao hơn và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao.

Trong thực tế, công tác luân chuyển đã giúp đội ngũ cán bộ huyện Yên Thuỷ trưởng thành nhanh hơn, đáp ứng yêu cầu về cán bộ của huyện và các xã, thị trấn. Chủ động tạo nguồn cán bộ và thực hiện chuẩn hoá cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ, Trưởng BTC Huyện uỷ Yên Thuỷ Bùi Văn Khâm cho rằng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục, đó là: Công tác luân chuyển cán bộ chủ yếu thực hiện từ huyện về xã; chưa thực hiện luân chuyển giữa các cơ quan, đơn vị. Mục đích chính vẫn là tăng cường cán bộ cho những nơi thiếu và giải quyết tình trạng ở những địa phương do cán bộ quản lý vi phạm khuyết điểm hoặc không được tín nhiệm ở những kỳ Đại hội hoặc bầu cử HĐND cấp xã, chưa chú trọng đến việc đào tạo cán bộ trong luân chuyển. Trong quá trình thực hiện công tác luân chuyển, một số nơi còn nhầm lẫn giữa luân chuyển cán bộ theo quy hoạch với điều động cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ. Chưa có kế hoạch, lộ trình và hướng dẫn cụ thể nên công tác luân chuyển cán bộ mới thực hiện ở một số vị trí, chưa trở thành nền nếp thường xuyên hằng năm. Một bộ phận CB,ĐV chưa có nhận thức đúng về công tác luân chuyển cán bộ. Chính sách đối với cán bộ luân chuyển chưa được thực hiện đồng bộ.

Đức Phượng


Các tin khác


Kỳ họp 20 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong hai ngày 12 và 13-12-2017, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 20. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Ủy ban KTTƯ: Ông Lê Phước Thanh có biểu hiện vun vén cho gia đình trong bổ nhiệm

Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho thấy những vi phạm, khuyết điểm của ông Lê Phước Thanh là rất nghiêm trọng

Vụ bổ nhiệm “thần tốc” bà Quỳnh Anh: Đề nghị kỷ luật Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá

UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Ngô Văn Tuấn, nguyên GĐ Sở Xây dựng Thanh Hóa với mức nghiêm khắc.

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI

Sáng 15-12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2017-2022 chính thức bế mạc.

Hội nghị toàn quốc công tác tài chính Đảng

(HBĐT) - Trong 2 ngày 14-15/12, tại thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc công tác tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của Đảng. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Đại hội đại biểu công đoàn ngành NN và PTNT tỉnh lần thứ V

(HBĐT) - Ngày 15/12, Công đoàn ngành NN và PTNT tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2017- 2022. Dự Đại hội có lãnh đạo Công đoàn Bộ NN&PTNT, LĐLĐ tỉnh, Sở NN&PTNT và 90 đại biểu đại diện cho gần 2.000 CBCCVC – NLĐ ngành NN&PTNT tỉnh.