(HBĐT) - Đánh giá về kết quả công tác luân chuyển cán bộ của Đảng bộ huyện, Bí thư Huyện ủy Yên Thủy Bùi Trung Kiên cho biết: "Những năm qua, các cấp ủy Đảng trong huyện đã thực hiện tốt nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ. Thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ từ huyện đến cơ sở đảm bảo đáp ứng về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực thực tiễn, trình độ và trách nhiệm trong thực thi công vụ. Trên cơ sở kết quả quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, BTV Huyện uỷ đã phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án luân chuyển cán bộ. Theo đó đã lựa chọn một số cán bộ trong diện quy hoạch, có trình độ, năng lực lãnh đạo và triển vọng phát triển để điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của một số cơ quan, đơn vị và cấp xã. Trong đó, việc luân chuyển cán bộ đã thực sự phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài”.


Để Đề án luân chuyển cán bộ đạt hiệu quả cao, cùng với việc rà soát đội ngũ cán bộ, BTV Huyện uỷ đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị theo đúng chức năng, thẩm quyền.

Trưởng BTC Huyện ủy Yên Thuỷ Bùi Văn Khâm chia sẻ: Trên cơ sở phương án luân chuyển, BTC Huyện ủy đã tham mưu và trình BTV Huyện ủy về nhân sự đủ các điều kiện, tiêu chuẩn để ban hành quyết định. Đồng thời gặp mặt CB,CC cấp phòng, ban, ngành dự kiến luân chuyển để trao đổi, giao nhiệm vụ và lắng nghe CB,CC trong diện luân chuyển đề xuất tâm tư, nguyện vọng và báo cáo BTV Huyện ủy. Trao đổi với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nơi CB,CC luân chuyển đi và đến, cung cấp thông tin về CB,CC luân chuyển. Qua đó tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo việc điều động, tiếp nhận cán bộ luân chuyển.

Trưởng phòng Nội vụ Bùi Liên Huy cho biết: Trong công tác luân chuyển cán bộ, Phòng Nội vụ được giao nhiệm vụ phối hợp nghiên cứu đề xuất chính sách, chế độ tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ luân chuyển trong phạm vi quy định của Nhà nước cùng điều kiện và khả năng kinh phí của huyện. Bố trí, sắp xếp kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm phân bổ cho các cơ quan, đơn vị trình BTV Huyện uỷ phê duyệt để đảm bảo thực hiện hiệu quả Đề án luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Bên cạnh đó, quá trình tổ chức thực hiện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo các xã, thị trấn trong huyện đã quán triệt đầy đủ, nghiêm túc mục đích, yêu cầu của công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý. Qua đó tạo sự thống nhất, nâng cao nhận thức trong toàn huyện đối với chính sách luân chuyển cán bộ. Đồng thời, có sự phối hợp chặt chẽ với BTC Huyện ủy thực hiện đề án, kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý của BTV Huyện ủy. Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ luân chuyển sắp xếp công việc và bố trí cơ sở vật chất phục vụ công tác theo quy định. Hàng năm thực hiện nghiêm túc trách nhiệm nhận xét, đánh giá cán bộ luân chuyển, báo cáo BTV Huyện ủy.

Từ năm 2002 đến nay, BTV Huyện ủy Yên Thuỷ đã luân chuyển 9 cán bộ huyện về giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt các xã, thị trấn; điều động, luân chuyển 7 cán bộ xã, thị trấn về công tác tại các cơ quan huyện. Bí thư Huyện uỷ Yên Thuỷ Bùi Trung Kiên đánh giá: Hầu hết cán bộ được luân chuyển đều phấn khởi, an tâm công tác, cố gắng vượt qua khó khăn, tiếp cận nhanh với điều kiện, môi trường công tác, tạo được phong trào và cách làm mới, bước đầu phát huy tác dụng, được cấp uỷ và nhân dân tín nhiệm. Một số nơi, điều động, luân chuyển cán bộ tạo được sự chuyển biến tích cực trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận, tạo được nguồn cán bộ khá phong phú, khắc phục dần tình trạng hẫng hụt, bị động, chắp vá trong công tác cán bộ. Cán bộ sau luân chuyển được bố trí ở những vị trí cao hơn và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao.

Trong thực tế, công tác luân chuyển đã giúp đội ngũ cán bộ huyện Yên Thuỷ trưởng thành nhanh hơn, đáp ứng yêu cầu về cán bộ của huyện và các xã, thị trấn. Chủ động tạo nguồn cán bộ và thực hiện chuẩn hoá cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ, Trưởng BTC Huyện uỷ Yên Thuỷ Bùi Văn Khâm cho rằng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục, đó là: Công tác luân chuyển cán bộ chủ yếu thực hiện từ huyện về xã; chưa thực hiện luân chuyển giữa các cơ quan, đơn vị. Mục đích chính vẫn là tăng cường cán bộ cho những nơi thiếu và giải quyết tình trạng ở những địa phương do cán bộ quản lý vi phạm khuyết điểm hoặc không được tín nhiệm ở những kỳ Đại hội hoặc bầu cử HĐND cấp xã, chưa chú trọng đến việc đào tạo cán bộ trong luân chuyển. Trong quá trình thực hiện công tác luân chuyển, một số nơi còn nhầm lẫn giữa luân chuyển cán bộ theo quy hoạch với điều động cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ. Chưa có kế hoạch, lộ trình và hướng dẫn cụ thể nên công tác luân chuyển cán bộ mới thực hiện ở một số vị trí, chưa trở thành nền nếp thường xuyên hằng năm. Một bộ phận CB,ĐV chưa có nhận thức đúng về công tác luân chuyển cán bộ. Chính sách đối với cán bộ luân chuyển chưa được thực hiện đồng bộ.

Đức Phượng


Các tin khác


Tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

(HBĐT) - Nhằm đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, những năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành Thanh tra tăng cường công tác tham mưu trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại - tố cáo (KN-TC) với mục tiêu bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân và giảm thiểu các vụ việc KN-TC, nhất là các vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Luật Phòng, chống tham nhũng

(HBĐT) - Hỏi: Theo Luật phòng, chống tham nhũng, việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân để đầu tư xây dựng công trình, lập quỹ trong phạm vi địa phương phải được thực hiện như thế nào?

Saudi Arabia sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế và khu vực

Chiều 22/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp Đại sứ Vương quốc Saudi Arabia (Ả-rập Xê-út) tại Việt Nam Dakhil Allah Raja Al Johani (Đa-khin A-la Ra-gia An Giô-ha-ni) tới chào nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Cục trưởng Phát triển Thương mại và Kinh tế Hồng Công (Trung Quốc)

Chiều 22-3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Khâu Đằng Hoa, Cục trưởng Phát triển Thương mại và Kinh tế Hồng Công (Trung Quốc).

Xử lý kịp thời, nghiêm túc tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Năm 2017, cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ huyện Kim Bôi đã kiểm tra chuyên đề đối với 89 tổ chức Đảng và 81 đảng viên. Trong đó, BTV Huyện ủy kiểm tra 11 tổ chức Đảng, 7 đảng viên; Đảng ủy cơ sở kiểm tra 78 tổ chức Đảng, 74 đảng viên.

Đảng bộ huyện Cao phong bám sát phương châm “chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”

(HBĐT) - Năm 2017, cấp ủy và UBKT các cấp thuộc Huyện ủy Cao Phong đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, quy định của T.ư và của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), kỷ luật Đảng. Đặc biệt, bám sát phương châm "chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”, cấp ủy và UBKT các cấp trong huyện đã hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch đã đề ra. Qua đó kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những vi phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.