(HBĐT) - "Xác định rõ việc "Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” theo tinh thần Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 Hội nghị T.ư 6 (khóa XII) có ý nghĩa quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Cuối năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, Huyện ủy Yên Thủy đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp để các Nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống”. Đó là đánh giá của Bí thư Huyện ủy Yên Thủy Bùi Trung Kiên về kết quả bước đầu của Đảng bộ huyện trong triển khai thực hiện NQ T.ư 6 (khóa XII).


Thực hiện Kế hoạch của T.ư và Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh, ngày 4/12/2017, BTV Huyện ủy Yên Thủy đã ban hành Kế hoạch quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện NQT.ư 6 (khóa XII) trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt đến các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc và đội ngũ báo cáo viên của huyện. BTV Huyện ủy ban hành Quyết định thành lập BCĐ thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 của BCH T.ư (khóa XII) do đồng chí Bí thư Huyện ủy làm Trưởng ban và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Đến cuối tháng 1/2018, 100% chi, đảng bộ cơ sở trong huyện đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết theo kế hoạch của BTV Huyện ủy đề ra. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được đẩy mạnh giúp đội ngũ CB,ĐV và quần chúng hiểu rõ, nắm vững những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí, hành động trong Đảng bộ và toàn hệ thống chính trị cùng đồng thuận trong nhân dân.

Đi đôi với tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong huyện đã tập trung nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị trên địa bàn phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của huyện trong giai đoạn mới. Trên cơ sở đó xác định những công việc cần thiết và có thể triển khai thực hiện ngay, nhất là rà soát, quy định chặt chẽ hơn về biên chế, số lượng CB,CC,VC. Rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong của các tổ chức thuộc hệ thống chính trị theo nguyên tắc một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc, gắn với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ CB,CC,VC, giảm tỷ lệ người phục vụ, nhất là khối văn phòng.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Yên Thuỷ Bùi Văn Khâm, cụ thể hoá việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19, trong tháng 2 vừa qua, BTV Huyện uỷ đã thực hiện mô hình Bí thư Đảng uỷ đồng thời là Chủ tịch UBND tại xã Lạc Sỹ. Tham mưu BTV Huyện ủy thực hiện mô hình Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; kế toán Huyện uỷ kiêm kế toán khối đoàn thể và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện theo lộ trình trong quý II/2018. Tiến hành sắp xếp lại chi bộ cơ quan xã, thị trấn; giải quyết tình trạng xóm chưa có chi bộ và đánh giá vai trò của trưởng xóm, khu phố không phải là đảng viên. Xây dựng phương án bố trí nhân sự, giải quyết số CB,CC,VC do sắp xếp lại tổ chức bộ máy, gắn với cơ cấu lại đội ngũ và thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

Cùng với hệ thống tổ chức Đảng, đoàn thể, UBND huyện đã tham mưu BTV Huyện ủy tiếp tục rà soát thực hiện việc sáp nhập các trường học theo mô hình mỗi xã, thị trấn có 1 trường tiểu học và THCS; rà soát, sáp nhập các xóm, khu phố chưa đủ tiêu chuẩn, tiêu chí theo quy định và hướng đến việc nghiên cứu sáp nhập các xã. Thực hiện sáp nhập một số đơn vị sự nghiệp công lập, như: sáp nhập Đài TT-TH với Trung tâm VH-TT huyện. Phối hợp với các sở, ngành của tỉnh thực hiện việc sáp nhập một số trạm, Trung tâm có chức năng tương đồng như Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, Trạm chăn nuôi và thú y, Trạm KN-KL thành Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện. Đánh giá hiệu quả hoạt động Trung tâm Hành chính công để thực hiên mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công huyện. Đánh giá thực trạng đội ngũ CB,CC cấp xã để bố trí theo vị trí việc làm và đảm bảo theo tiêu chuẩn chức danh.

Việc triển khai Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19, Hội nghị T.ư 6 (khóa XII) của Huyện Yên Thủy mới triển khai hơn 3 tháng, nhưng kết quả ban đầu đạt được cho thấy, BTV Huyện ủy Yên Thủy đã thực hiện các nội dung đảm bảo thận trọng, theo lộ trình cụ thể, có giải pháp rõ ràng, phù hợp với từng ngành, lĩnh vực, địa phương. Đồng thời chú trọng nắm bắt tư tưởng CB,ĐV,CC,VC, gắn trách nhiệm của người đứng đầu mỗi cấp ủy, các cơ quan, đơn vị và từng thành viên BCĐ trong quá trình thực hiện.


Đức Phượng

Các tin khác


Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề

(HBĐT) - Thời gian qua, thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Luật MTTQ Việt Nam năm 2015, Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội (CT-XH); hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND, ủy ban MTTQ và tổ chức CT-XH các cấp đã được triển khai đồng bộ, không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức, bước đầu đem lại hiệu quả tích cực.

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc đề nghị hợp tác trên biển

Chủ trương nhất quán của Việt Nam là ủng hộ hợp tác trên biển theo đúng luật pháp quốc tế, phù hợp với quyền và lợi ích của Việt Nam, người phát ngôn nêu rõ.

Thủ tướng chủ trì Phiên họp của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Sáng 20-9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Uỷ ban quốc gia về Chính phủ điện tử chủ trì phiên họp thứ nhất của Uỷ ban. Cùng dự có các đồng chí: Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; Vũ Đức Đam, Uỷ viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Uỷ ban.

Hội thi Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã giỏi tỉnh lần thứ nhất năm 2018

(HBĐT) - Ngày 20/9, tại huyện Tân Lạc, UBMTTQ tỉnh đã tổ chức hội thi Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc cấp xã giỏi tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất, năm 2018. 

Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí nhà nước về tôn giáo cho 90 cán bộ cơ sở

(HBĐT) - Ngày 20/9, Tại xã Thanh Lương, Sở nội vụ phối hợp với UBND huyện Lương Sơn tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ quản lí nhà nước về công tác tôn giáo cho 90 đại biểu là lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ và các ngành đoàn thể chính trị, cán bộ công chức và trưởng xóm của 5 xã: Thanh Lương, Hợp Thanh, Cao Dương, Long Sơn và Hợp Châu. Đây là các địa phương có nhiều đồng bào công giáo ở huyện Lương Sơn.

HĐND tỉnh khảo sát tình tình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại huyện Mai Châu

(HBĐT) - Ngày 20/9, Đoàn khảo sát của HĐND tỉnh do đồng chí Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát về việc thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 tại huyện vùng cao Mai Châu. Cùng tham gia đoàn khảo sát có đại diện Ban Dân tộc tỉnh, các sở: Nông nghiệp& PTNT; Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh.