(HBĐT) - Sáng ngày 6/7, Đoàn kiểm tra của BTV Tỉnh uỷ do đồng chí Nguyễn Thị Oanh, UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của BCH T.Ư khoá XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chương trình hành động số 20-CTr/TU, ngày 8/11/2013 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 25 tại Huyện ủy Tân Lạc. Tham gia đoàn có đại diện một số ban, ngành của tỉnh.


Đoàn kiểm tra nghe báo cáo thực hiện Nghị quyết số 25 tại Huyện ủy Tân Lạc. 

5 năm qua, thực hiện Nghị quyết số 25 – NQ/TW về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện về công tác dân vận được nâng lên. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ đã coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, huy động sức mạnh của các tầng lớp nhân dân vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương. Thực hiện công khai, minh bạch theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Cán bộ, công chức hướng mạnh về cơ sở, bám sát thực tiễn. Cá nhân người đứng đầu đề cao trách nhiệm. Các vấn đề an sinh xã hội được giải quyết hiệu quả. Chất lượng MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tập hợp đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia. Cuộc vận động thực hiện các phong trào thi đua yêu nước được phát triển cả bề rộng và bề sâu. Qua đó, tình hình KT-XH, QP-AN, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của huyện có chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn huyện được nâng cao.

Một số hạn chế còn tồn tại như việc triển khai thực hiện Nghị quyết có nơi chưa thường xuyên, hiệu quả hoạt động một số tổ dân vận chưa cao; công tác kiểm tra, đôn đốc chưa liên tục; năng lực của một bộ phận CB, CCVC ở một số địa phương còn hạn chế…

Quá trình kiểm tra, đoàn đi sâu vào các vấn đề như việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; trách nhiệm người đứng đầu; việc thực hiện công tác dân vận, nhất là trong tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. 

                                                                              Thanh Sơn


Các tin khác


Kiểm tra, giám sát góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của

(HBĐT) -Đánh giá về kết quả công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) và thi hành kỷ luật Đảng năm 2018 của cấp ủy và UBKT các cấp trong tỉnh, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Đạt cho biết: Năm 2018, UBKT Tỉnh ủy đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ KT, GS theo Điều 32, Điều lệ Đảng. Nội dung kiểm tra từng bước đi vào trọng tâm, trọng điểm, các cuộc giám sát được mở rộng, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, địa phương, đơn vị.

Thi hành kỷ luật 3 tổ chức Đảng và 42 đảng viên

(HBĐT) - Năm 2018, cấp ủy và UBKT các cấp thuộc Đảng bộ huyện Lạc Sơn đã xây dựng, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ chương trình kiểm tra, giám sát đã đề ra.

Kiểm tra 9 tổ chức Đảng, 15 đảng viên

(HBĐT) -Năm 2018, BCH Đảng bộ huyện Lương Sơn, các cấp ủy Đảng cơ sở và UBKT các cấp trong huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường các giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng.

Nhìn lại cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc cách đây 40 năm

Cách đây 40 năm, vào rạng sáng 17/2/1979, Việt Nam bất ngờ phải đương đầu với một cuộc chiến trên toàn tuyến biên giới phía Bắc. Trước tình cảnh Tổ quốc lâm nguy, thêm một lần nữa, quân và dân Việt Nam đã buộc phải cầm súng chiến đấu khi mà không còn sự lựa chọn nào khác để bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mình.