(HBĐT) - "Nhận thức rõ các nghị quyết được Hội nghị T.ư 6 (khóa XII) ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.


Thời gian qua, các cấp ủy Đảng huyện Kim Bôi đã tổ chức quán triệt sâu rộng đến toàn thể CB,ĐV, CC,VC. Công tác tuyên truyền được triển khai bằng hình thức đa dạng, phong phú. Các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị đã xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kế hoạch hành động phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị với giải pháp và lộ trình cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng với quyết tâm cao nhất để đưa Nghị quyết vào cuộc sống” - Đó là đánh giá của Bí thư Huyện ủy Kim Bôi Nguyễn Mạnh Cương về kết quả sau hơn 8 tháng Đảng bộ huyện triển khai thực hiện NQ T.ư 6 (khoá XII).

Đi đôi với tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết, ngay trong quý I/2018, BCH Đảng bộ huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, có lộ trình theo từng giai đoạn, từng năm để triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW "một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”. Đồng thời xây dựng kế hoạch, đề án thực hiện Chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết số 19 - NQ/TW "tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Theo đó, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong huyện đã tập trung nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị trên địa bàn phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của huyện trong giai đoạn mới. Trên cơ sở đó xác định những công việc cần thiết và có thể triển khai thực hiện ngay, nhất là rà soát, quy định chặt chẽ hơn về biên chế, số lượng CB,CC,VC. Rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong của các tổ chức thuộc hệ thống chính trị theo nguyên tắc một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc, gắn với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ CB,CC,VC trên địa bàn.

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Kim Bôi Nguyễn Văn Hiên cho biết: Cụ thể hóa việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19, UBND huyện đã xây dựng đề án sáp nhập Trung tâm văn hóa - Thể thao với Đài TT-TH huyện. Quyết định sáp nhập 8 trường tiểu học, trung học cơ sở của các xã: Đông Bắc, Bình Sơn, Trung Bì, Kim Sơn thành 4 trường TH&THSC. Theo lộ trình, trong năm 2018 thực hiện tinh giản biên chế đối với 42 CB,CC,VC. Đồng thời phối hợp với Sở NN&PTNT chuẩn bị mọi điều kiện để sáp nhập các Trạm KN-KL, Chăn nuôi - Thú y, Bảo vệ thực vật thành Trung tâm dịch vụ nông nghiệp. Trước đó, thực hiện Đề án thí điểm sáp nhập, kiện toàn thôn, xóm, tổ dân phố, tại xã Vĩnh Đồng, từ 13 xóm giảm còn 8 xóm và tại thị trấn Bo từ 8 khu giảm còn 6 khu. Đó là cơ sở quan trọng để huyện tiếp tục thực hiện sáp nhập, kiện toàn các thôn, xóm không đủ tiêu chí về diện tích tự nhiên, quy mô dân số trên địa bàn. Đặc biệt, để đẩy mạnh tiến độ đô thị hóa, trong 2 năm (2018 - 2019), huyện Kim Bôi sẽ sáp nhập các xã Kim Bình, Hạ Bì với thị trấn Bo. Ngoài ra, UBND huyện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, dân chủ, minh bạch, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công của huyện. Bên cạnh đó, ngay sau khi có kết quả rà soát của các cơ quan chuyên môn đối với bộ máy của các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện uỷ, Trung tâm bồi dưỡng chính trị, MTTQ và các đoàn thể CT-XH của huyện, BTV Huyện ủy đã thống nhất thực hiện chủ trương nhất thể hoá chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ đồng thời là Chủ tịch ủy ban MTTQ huyện. Đầu năm 2019 sẽ bố trí kế toán Huyện ủy đồng thời là kế toán Trung tâm bồi dưỡng chính trị và khối MTTQ, các tổ chức CT-XH huyện. Đặc biệt, trong quý III/2018, Đảng bộ huyện sẽ hoàn thành việc giải thể chi bộ cơ quan xã, thị trấn để chuyển đảng viên về sinh hoạt tại cơ sở.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19, Hội nghị T.ư 6 (khóa XII) ở huyện Kim Bôi mới trong giai đoạn bước đầu nhưng đã cho thấy việc thực hiện các nội dung được huyện triển khai một cách chủ động, theo lộ trình cụ thể, có giải pháp rõ ràng, phù hợp với từng ngành, lĩnh vực, địa phương. Qua đó tạo được sự đồng bộ, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận và được CB,ĐV cùng các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ.


Đức Phượng


Các tin khác


BCH Đảng bộ huyện Lương Sơn đáng giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019

(HBĐT) - Ngày 11/12/2018, Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Lương Sơn tổ chức Hội nghị lần thứ 15 đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018, triển khai mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh ta

(HBĐT) - Sáng 11/12, tại văn phòng UBND tỉnh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình về tình hình phát triển KT-XH năm 2018. Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UB MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành chức năng của tỉnh.

Đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy Đảng, chính quyền

(HBĐT) - Đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28/5/ 2013 Hội nghị lần thứ 7, BCH T.Ư Đảng khóa XI "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ T.Ư đến cơ sở” của Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đăng Ninh cho biết: "Qua 5 năm thực hiện, nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, CB,ĐV và nhân dân về đổi mới, hoàn thiện, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên rõ rệt. Nội dung, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục được đổi mới, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả hơn. Tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn

Thành phố Hòa Bình đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền

(HBĐT)- Thực hiện "Năm dân vận chính quyền 2018”, cấp ủy, chính quyền TP Hòa Bình và các xã, phường đã quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác dân vận của cơ quan Nhà nước. Trong đó, tích cực đổi mới về nhận thức của cán bộ, đảng viên gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời đổi mới phương thức hoạt động theo hướng vì dân, phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân.

Phấn đấu đến năm 2025 cơ bản không còn tình trạng dân di cư tự do

Sáng 9-12, tại TP Buôn Ma Thuột (Ðác Lắc), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị giải pháp ổn định dân di cư tự do (DCTD) trên địa bàn cả nước và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường tại Tây Nguyên. Cùng dự, có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Trương Hòa Bình, Trịnh Ðình Dũng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; các tập đoàn, tổng công ty nông, lâm nghiệp; lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành của 20 tỉnh, thành phố liên quan.

Thủ tướng Campuchia kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam

Ngày 8/12, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6-8/12/2018 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.