Ngày 8-11, kỳ họp thứ sáu, Quốc hội (QH) khóa XIV sang ngày làm việc thứ 15. Buổi sáng, các đại biểu QH làm việc tại hội trường biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2019; nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi); thảo luận về dự án Luật Kiến trúc. Buổi chiều, QH làm việc tại hội trường nghe: Báo cáo về việc sửa đổi toàn diện Luật Giáo dục (sửa đổi), giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu QH tại kỳ họp thứ năm và báo cáo thẩm tra dự án luật.


Tiếp đó các đại biểu QH làm việc tại tổ, thảo luận về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi). 

Nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế

Mở đầu phiên họp buổi sáng, QH nghe đại diện Ủy ban Thường vụ QH Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu QH dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019. QH đã tiến hành biểu quyết với 92,16% tổng số đại biểu tán thành thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019. 

Theo đó, mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu cụ thể năm 2019 là: Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tạo chuyển biến thực chất hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến và tận dụng có hiệu quả cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư... Nghị quyết nêu các chỉ tiêu chủ yếu: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,6 đến 6,8%; tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7 đến 8%; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33 đến 34% GDP; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm 1 đến 1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60 đến 62%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 24 đến 24,5%; số giường bệnh/một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 27 giường; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 88,1%; tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 89%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,85%...

Tiếp đó, các đại biểu QH nghe: đại diện Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Quản lý thuế (QLT) (sửa đổi); đại diện Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH báo cáo thẩm tra dự án luật. Theo Tờ trình của Chính phủ, xây dựng Luật Quản lý thuế (sửa đổi) hoàn chỉnh, toàn diện nhằm tạo cơ sở cho QLT hiện đại, tiếp cận những chuẩn mực, thông lệ quốc tế tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, cho cơ quan QLT thực hiện nghiêm quyền, nghĩa vụ của người nộp thuế; quyền và trách nhiệm của cơ quan QLT theo quy định pháp luật, tích cực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thảo luận tại tổ về Luật Kiến trúc, nhiều đại biểu cho rằng, việc QH ban hành luật về lĩnh vực này là cần thiết, bởi việc xây dựng luật đã được cơ quan quản lý nhà nước và giới kiến trúc sư đề xuất từ hơn 20 năm trước nhằm khắc phục các hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đáp ứng yêu cầu quản lý, phát triển kiến trúc; góp phần hình thành đội ngũ kiến trúc sư có đức, có tài, xây dựng nền kiến trúc Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc dân tộc. Theo đại biểu Phan Viết Lượng (Bình Phước), dự thảo luật xác định quy chế quản lý kiến trúc còn chồng chéo về thẩm quyền giữa các cấp; quy chế quản lý kiến trúc chung và riêng chưa rõ, nặng về kiến trúc xây dựng, trong khi đó yêu cầu cảnh quan, môi trường chưa được đề cập. Đề nghị Ban soạn thảo cần bổ sung cụ thể chi tiết hơn trong quản lý nhà nước về lĩnh vực này; phân cấp, phân quyền và thẩm quyền quản lý của Chính phủ, của các bộ, ngành và UBND các cấp.

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Buổi chiều, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành phiên họp, QH nghe Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trình bày Báo cáo về việc sửa đổi toàn diện Luật Giáo dục. Dự án luật được xây dựng nhằm thể chế hóa các quan điểm và định hướng của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế, đã được nêu trong các nghị quyết của Đảng; cụ thể hóa các quy định mới của Hiến pháp năm 2013; bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ của Luật Giáo dục với các văn bản pháp luật khác... Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Giáo dục (sửa đổi).

Một trong những điểm mới, dự thảo luật sửa đổi quy định không thu học phí đối với trẻ em mầm non 5 tuổi, học sinh THCS trường công lập và hỗ trợ đóng học phí cơ sở ngoài công lập đối với trẻ em, học sinh diện phổ cập. Bên cạnh đó, quy định trước mắt ưu tiên thực hiện chính sách này đối với người học ở vùng miền núi, vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn và giao Chính phủ quy định lộ trình thực hiện trên cơ sở cân đối ngân sách nhà nước. Chính sách không thu học phí đối với trẻ em mầm non 5 tuổi trường công lập và hỗ trợ đóng học phí đối với trẻ em mầm non 5 tuổi trường dân lập, tư thục; học sinh tiểu học trường tư thục sẽ thực hiện ngay sau khi Luật Giáo dục có hiệu lực và miễn học phí trước năm 2020. Ngoài ra, dự thảo luật quy định chính sách bồi dưỡng nhân tài, tín dụng với sinh viên sư phạm, cán bộ quản lý...

Thảo luận ở tổ về dự án luật, một số đại biểu cho ý kiến về nội dung sách giáo khoa. Nhấn mạnh luật cần quy định thống nhất, đại biểu Nguyễn Văn Được (Hà Nội) và nhiều đại biểu nêu rõ, xây dựng trường, lớp, bàn ghế, dụng cụ học tập… có thể xã hội hóa, nhưng không thể xã hội hóa sách giáo khoa (SGK). Theo quy định việc biên soạn SGK có thể phát huy nguồn lực của các giáo sư, tiến sĩ, giáo viên về hưu đủ điều kiện, trình độ biên soạn. Tuy nhiên, phải được quản lý bởi những cơ quan chuyên môn nhất định. Đề cập các nội dung tại Điều 9 nêu ngôn ngữ dùng trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác; dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số, dạy ngoại ngữ... đại biểu Hồ Thị Minh (Quảng Trị) cho rằng: Để thực hiện được những quy định này, đề nghị có quy định cụ thể về đào tạo giáo viên cho việc dạy tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số và phải có chế độ, chính sách thỏa đáng cho đội ngũ này. Đại biểu Dương Đình Thông (Bắc Giang) và một số đại biểu quan tâm cho ý kiến về khoản 3, Điều 83 về chính sách tín dụng sư phạm, cho rằng cần quy định mang tính khả thi về trách nhiệm hoàn trả. Cần có chính sách cụ thể quy định trong luật này hoặc luật có liên quan nhằm thu hút sinh viên giỏi vào ngành sư phạm, bảo đảm đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới...

Cần có chính sách bồi hoàn kinh phí có tính lãi suất đối với đối tượng đi du học bằng nguồn ngân sách nhà nước mà ra ngoài làm việc sau khi hoàn thành chương trình học tập, giúp tránh tình trạng "chảy máu chất xám” và gây lãng phí nguồn lực ngân sách nhà nước... 

Đại biểu Bùi Thị Huỳnh Thơ (Hà Tĩnh)

Trong dự thảo Luật Kiến trúc xác định quyền của Hội đồng kiến trúc quốc gia nhiều, nhưng lại không xác định trách nhiệm của hội đồng này, cho nên sẽ gặp khó khăn trong tổ chức hoạt động. Do vậy, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, bổ sung xác định quyền phải đi đôi với xác định trách nhiệm của hội đồng...

Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội)

Về nguyên tắc chung, SGK nên là một bộ chuẩn dùng cho cả nước, do Hội đồng thẩm định SGK đề xuất, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định dùng được cho nhiều năm và hằng năm có bổ sung nhưng không quá 10%. Xã hội hóa in ấn thì đúng, chứ không xã hội hóa biên soạn SGK... 

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội)

 

 

                         TheoNhandan

Các tin khác


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp; Thủ tướng Chính phủ đón, hội đàm; Chủ tịch Quốc hội hội kiến Thủ tướng Liên bang Nga

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Liên bang (LB) Nga Ð.Mét-vê-đép thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18 đến 19-11.

Nhiều luật quan trọng được Quốc hội biểu quyết thông qua

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, ngày 19/11, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi).

Thẩm tra báo cáo dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 7- HĐND tỉnh lĩnh vực Văn hoá- Xã hội

(HBĐT) - Ngày 19/11, Ban Văn hoá- Xã hội (HĐND tỉnh) đã tổ chức hội nghị thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 7- HĐND tỉnh.

Bảo đảm tính khả thi đối với dự án Luật Thi hành án hình sự sửa đổi

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, sáng 19/11, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 26

Sáng 18-11, tại Tòa nhà APEC, thủ đô Pót Mo-xbai, Pa-pua Niu Ghi-nê, Hội nghị cấp cao lần thứ 26 của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) đã chính thức khai mạc.

ĐBQH tỉnh Bùi Thu Hằng phát biểu về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công

(HBĐT) - Góp ý vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công tại hội trường vào ngày 16/11/2018, Đại biểu Bùi Thu Hằng, đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đề nghị bổ sung thêm hành vi bị cấm trong đầu tư công. Sau đây là toàn văn bài phát biểu của đại biểu Bùi Thu Hằng.