Chiều 5-12, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng họp cuộc đầu tiên, nghe báo cáo các công việc đã triển khai của Tổ biên tập; dự kiến kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Văn kiện và Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện chủ trì cuộc họp.Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện phát biểu tại cuộc họp.

Các thành viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung công việc, chương trình kế hoạch công tác; phân công trách nhiệm; tổ chức bộ máy; quy chế, cách thức làm việc…; định hướng tư tưởng chỉ đạo trong quá trình xây dựng các văn kiện, gồm Báo cáo mười năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII; phương pháp, cách thức làm việc để đạt yêu cầu đề ra; kế hoạch trong thời gian tới,...

Phát biểu ý kiến kết luận cuộc làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Thường trực Tổ biên tập và Tổ biên tập đã tích cực khẩn trương triển khai những công việc cần thiết. Trong quá trình thực hiện, Thường trực Tổ biên tập và Tổ biên tập, các nhóm có vai trò cực kỳ quan trọng, phải toàn tâm, toàn ý cho công việc, tổng hợp, chắt lọc các nguồn thông tin để có sản phẩm chất lượng tốt nhất.

Về tư tưởng chỉ đạo chuẩn bị các văn kiện Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, đối với chuẩn bị Báo cáo mười năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) phải trên cơ sở và có cả việc nhìn lại 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh năm 1991). Từ thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử và thực tiễn phát triển của đất nước 30 năm qua, khẳng định tính đúng đắn của đường lối đổi mới, phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, lệch lạc, để tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng. Đối với Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là báo cáo trung tâm của Đại hội, tổng hợp các quan điểm, đường lối, định hướng phát triển đất nước trong năm năm tới và những năm tiếp theo, có ý nghĩa hết sức quan trọng, bảo đảm sự thành công của Đại hội.

Để bảo đảm chất lượng cao nhất các văn kiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong quá trình chuẩn bị văn kiện cần nắm vững và xử lý tốt các mối quan hệ giữa kiên định và đổi mới, sáng tạo. Kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới; kiên định sự lãnh đạo của Đảng. Kiên định nhưng không phải là bảo thủ, giáo điều mà đi liền với đổi mới và sáng tạo. Sáng tạo nhưng trên cơ sở kiên định, nếu không sẽ rơi vào chủ nghĩa xét lại, vô nguyên tắc và chệch hướng. Đây là bài học lớn, là nguồn gốc thắng lợi của cách mạng nước ta. Đồng thời phải nắm vững, giải quyết tốt các mối quan hệ giữa kế thừa và phát triển; giữa lý luận và thực tiễn. Các văn kiện Đại hội phải là sản phẩm mang tính lý luận và thực tiễn sâu sắc; làm rõ những kết quả mới, vấn đề mới, những nền tảng đã tạo dựng được, những yêu cầu đặt ra, để nhận diện rõ khát vọng, tầm nhìn, định hướng và các giải pháp lớn cho giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng đó là những công việc lớn, khó, phức tạp, hệ trọng, cho nên phải có cách làm khoa học, phù hợp và hiệu quả. Phát huy tối đa dân chủ, thu hút, kết tinh trí tuệ tập thể, nhưng phải thống nhất cao. Thường trực Tiểu ban và Tiểu ban Văn kiện cần phát huy cao nhất khả năng làm việc. Trong quá trình thảo luận, bàn bạc, cần hết sức cầu thị, lắng nghe, tôn trọng ý kiến lẫn nhau, cùng tìm ra chân lý, tạo sự thống nhất cao, nhất là những vấn đề mới, vấn đề khó. Có gì vướng mắc, khó khăn thì kiến nghị tìm cách giải quyết. Thời gian tới, công việc của Tiểu ban, Thường tực Tiểu ban rất nhiều, rất lớn, rất khó. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị từng thành viên tập trung, nỗ lực cao, dành thời gian, tâm sức và có phương pháp làm việc khoa học, chặt chẽ, bảo đảm hoàn thành công việc đúng tiến độ với chất lượng cao nhất.

Để chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng, Hội nghị T.Ư 8, khóa XII đã quyết định thành lập năm Tiểu ban, trong đó có Tiểu ban Văn kiện do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban Văn kiện gồm 56 đồng chí (Thường trực Tiểu ban 10 đồng chí), có nhiệm vụ chuẩn bị Báo cáo mười năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII. Để giúp việc cho Tiểu ban Văn kiện, Ban Bí thư đã quyết định thành lập Tổ biên tập Văn kiện gồm 30 đồng chí, bộ phận thường trực 16 đồng chí.

 

                      TheoNhandan

Các tin khác


Tập trung triển khai kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Ngày 21/5, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai các chủ trương các quy định của Đảng và Nhà nước, kế hoạch của tỉnh về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh.

Tập trung điều tra, truy tố, đưa ra xét xử 8 vụ án nghiêm trọng trong năm 2019

Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; phấn đấu từ nay đến hết năm 2019, kết thúc điều tra 28 vụ án, ban hành cáo trạng truy tố 24 vụ án, xét xử sơ thẩm 29 vụ án, xét xử phúc thẩm 7 vụ án, kết thúc xác minh 36 vụ việc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu thăm chính thức Liên bang Nga

Tối 20-5 (giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân, cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Pun-cô-vô 1, thành phố Xanh Pê-téc-bua, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, theo lời mời của Thủ tướng Liên bang Nga Ðmi-tơ-ri Mét-vê-đép.

Cần nỗ lực để đạt các mục tiêu năm 2019

Sáng 20-5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình báo cáo trước Quốc hội Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hòa Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019 - 2024

(HBĐT) - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hòa Bình vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự đại hội có 191 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân TP Hòa Bình.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát động Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, thi đua thực hiện văn hóa công sở”

"Cần xóa bỏ văn hóa sáng sắp ô đi, chiều cắp ô về, phải đặt giá trị tập thể lên trên lợi ích cá nhân...". Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương tại Lễ phát động phong trào thi đua "cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương tổ chức sáng 19-5, tại Hà Nội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục