(HBĐT) - Sáng ngày 4/12, Kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa XVI chính thức khai mạc. Phiên khai mạc, các đại biểu nghe các báo cáo, tờ trình, lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu. Báo Hòa Bình đăng tải toàn bộ nội dung bài phát biểu khai mạc của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh. Kính thưa đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Kính thưa đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên UBTV Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội.

Kính thưa các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy,

Thưa các vị khách quý,

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

Thưa đồng bào, nhân dân, cử tri các dân tộc trong tỉnh,

Hôm nay, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 long trọng khai mạc Kỳ họp thứ 7. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu Trung ương, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội khóa XIV, các vị đại biểu khách quý và các vị đại biểu HĐND tỉnh đã về dự phiên khai mạc kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI. Xin gửi đến các quý vị, cùng toàn thể đồng bào, nhân dân, cử tri các dân tộc trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Kính thưa các vị đại biểu,

Năm 2018 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020;Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay đã đi qua nửa chặng đường. Trong điều kiện tình hình thế giới và đất nước có nhiều chuyển biến tích cực về phát triển kinh tế,nhưng cũng đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị. Toàn đảng, toàn quân, toàn dân, các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp đã nỗ lực, quyết liệt trong triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, kế hoạch 5 năm 2015-2020 và đạt nhiều kết quả quan trọng: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2018 ước đạt 8,36%. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 3.400 tỷ đồng; thu ngân sách địa phương ước đạt 12.255 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 48 triệu đồng/năm; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, giáo dục - đào tạo và y tế có nhiều chuyển biến tích cực; lao động, việc làm và thực hiện chính sách an sinh xã hội được quan tâm; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; quốc phòng quân sự địa phương được bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 của tỉnh vẫn còn những khó khăn, hạn chế cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để khắc phục, tháo gỡ đó là:Tăng trưởng kinh tế chưa thực sự bền vững; cơ cấu lại nền kinh tế ở một số ngành và phát triển sản phẩm lợi thế của một số địa phương còn chậm; kết quả cải cách hành chính ở một số cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu; hoạt động khám, chữa bệnh; thi tốt nghiệp PTTH còn để xảy ra sai phạm, gian lận; tình hình vi phạm pháp luật hình sự còn nhiều diễn biến phức tạp.

Trước tình hình đó, nhiệm vụ đặt ra cho thời gian tới là rất nặng nề, đòi hỏi chúng ta phải đoàn kết, có quyết tâm cao, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém, có những giải pháp quyết liệt, đột phá thúc đẩy thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, tổ chức bộ máy, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, duy trì tăng trưởng bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, tạo đà hoàn hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa Hội đồng nhân dân,

Kỳ họp thứ 7 là kỳ họp cuối năm 2018 và giữa nhiệm kỳ nên Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng:

- Xem xét báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2018 và nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2019; Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2017; Nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6 và trước kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI; các báo cáo chuyên đề của Ủy ban nhân dân tỉnh đã gửi đến các vị đại biểu HĐND tỉnh để thảo luận.

- Xem xét, thảo luận và thông qua 27 dự thảo nghị quyết, trong đó: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trình kỳ họp 04 dự thảo Nghị quyết; Ủy ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp 22 dự thảo Nghị quyết về công tác nhân sự và cụ thể hóa các chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh. Đây là những nghị quyết rất quan trọng, được cử tri và Nhân dân trong tỉnh rất mong đợi. Ngoài các nghị quyết thường xuyên HĐND tỉnh ra một số nghị quyết chuyên đề như:Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2019; Nghị quyết về quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019; Nghị quyết về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu nhiệm kỳ 2016-2021;

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu; đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Trên cơ sở lắng nghe ý kiến của cử tri, từ thực tiễn theo dõi, giám sát của mình, đề nghị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thực hiện việc đánh giá với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, chính xác.

- Hội đồng sẽ nghe các báo cáo năm 2017 của Thường trực HĐND tỉnh; các báo cáo của UBND tỉnh; Thông báo về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri qua tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVI.

- Trên cơ sở Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét các báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết giám sát chuyên đề, chất vấn và trả lời chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành chất vấn và chất vấn lại những vấn đề liên quan đến việc thực hiện lời hứa của Lãnh đạo và các thành viên UBND, của Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân trong việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

Kính thưa các vị đại biểu,

Thưa toàn thể cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh,

Những vấn đề được xem xét, thảo luận và quyết định tại Kỳ họp lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, tôi đề nghị các đại biểu cần đánh giá, phân tích, làm rõ những hạn chế, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018; đề ra giải pháp hiệu quả để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của tỉnh.

Thời gian của kỳ họp diễn ra trong 03 ngày, với khối lượng công việcrất lớn và nhiều nội dung quan trọng. Vì vậy, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, dành nhiều thời gian nghiên cứu các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, tích cực tham gia thảo luận, có nhiều ý kiến chất lượng, góp phần cho kỳ họp thành công tốt đẹp, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI.

Xin trân trọng cảm ơn các vị Đại biểu khách, các vị Đại biểu HĐND tỉnh, cùng toàn thể các vị.

Xin trân trọng cảm ơn!Các tin khác


UBND tỉnh công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Công thương, Phó giám đốc Sở Tài chính

(HBĐT) - Sáng 7/12, UBND tỉnh tổ chức công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Giám đốc, Phó giám đốc Sở Công Thương và Phó Giám đốc Sở Tài Chính. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan. Đồng chí Bùi Văn Khánh, UVTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Giới thiệu nhân sự cán bộ quân đội quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 6-12, tại Hà Nội, Quân ủy T.Ư tổ chức hội nghị giới thiệu nhân sự cán bộ quân đội quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương (BCHT.Ư) nhiệm kỳ 2021-2026. Ðồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy T.Ư chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư; Ðại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng; Phạm Minh Chính, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, đại diện các ban Ðảng T.Ư.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt nghị quyết công đoàn Việt nam khóa XII

(HBĐT) - Ngày 6.12.2018, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐ Việt nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết công đoàn Việt nam khóa XII. Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng – Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì hội nghị

Lãnh đạo các sở, ngành trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVI

(HBĐT) - Ngày làm việc thứ ba, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVI đã tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Nội dung chất vấn xoay quanh các vấn đề cử tri quan tâm. Đại diện các sở, ngành đã trả lời đầy đủ, đúng trọng tâm các câu hỏi đại biểu nêu. Dưới đây Báo Hòa Bình điện tử trích đăng một số ý kiến trả lời chất vấn của thủ trưởng các sở, ngành.

Hội nghị trực tuyến đến xã - ghi nhận từ huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Đà Bắc là huyện vùng hồ Hòa Bình, địa hình phức tạp, bị chia cắt nhiều bởi đồi núi, sông, suối, đường giao thông khó khăn, khoảng cách từ huyện đến nhiều xã rất xa, như Đồng Nghê, Suối Nánh cách trung tâm huyện gần 90 km. Trước đây, để tham dự họp ở huyện, lãnh đạo một số xã phải đi lại từ 2 - 3 ngày, chi phí đi lại, ăn, nghỉ vì thế cũng tăng theo. Bên cạnh đó, số lượng đại biểu được tham dự hội nghị cũng hạn chế, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước chậm đến với người dân hơn. Từ thực tế đó, cấp ủy, chính quyền huyện Đà Bắc đã quyết định đầu tư, lắp đặt hệ thống giao ban trực tuyến và tổ chức tập huấn cho cán bộ cấp xã phụ trách công nghệ thông tin tại tất cả các xã, thị trấn để tiết kiệm cả chi phí đi lại lẫn thời gian triển khai thực hiện.