(HBĐT) - Sáng ngày 4/12, Kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa XVI chính thức khai mạc. Phiên khai mạc, các đại biểu nghe các báo cáo, tờ trình, lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu. Báo Hòa Bình đăng tải toàn bộ nội dung bài phát biểu khai mạc của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh. Kính thưa đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Kính thưa đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên UBTV Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội.

Kính thưa các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy,

Thưa các vị khách quý,

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

Thưa đồng bào, nhân dân, cử tri các dân tộc trong tỉnh,

Hôm nay, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 long trọng khai mạc Kỳ họp thứ 7. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu Trung ương, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội khóa XIV, các vị đại biểu khách quý và các vị đại biểu HĐND tỉnh đã về dự phiên khai mạc kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI. Xin gửi đến các quý vị, cùng toàn thể đồng bào, nhân dân, cử tri các dân tộc trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Kính thưa các vị đại biểu,

Năm 2018 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020;Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay đã đi qua nửa chặng đường. Trong điều kiện tình hình thế giới và đất nước có nhiều chuyển biến tích cực về phát triển kinh tế,nhưng cũng đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị. Toàn đảng, toàn quân, toàn dân, các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp đã nỗ lực, quyết liệt trong triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, kế hoạch 5 năm 2015-2020 và đạt nhiều kết quả quan trọng: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2018 ước đạt 8,36%. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 3.400 tỷ đồng; thu ngân sách địa phương ước đạt 12.255 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 48 triệu đồng/năm; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, giáo dục - đào tạo và y tế có nhiều chuyển biến tích cực; lao động, việc làm và thực hiện chính sách an sinh xã hội được quan tâm; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; quốc phòng quân sự địa phương được bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 của tỉnh vẫn còn những khó khăn, hạn chế cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để khắc phục, tháo gỡ đó là:Tăng trưởng kinh tế chưa thực sự bền vững; cơ cấu lại nền kinh tế ở một số ngành và phát triển sản phẩm lợi thế của một số địa phương còn chậm; kết quả cải cách hành chính ở một số cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu; hoạt động khám, chữa bệnh; thi tốt nghiệp PTTH còn để xảy ra sai phạm, gian lận; tình hình vi phạm pháp luật hình sự còn nhiều diễn biến phức tạp.

Trước tình hình đó, nhiệm vụ đặt ra cho thời gian tới là rất nặng nề, đòi hỏi chúng ta phải đoàn kết, có quyết tâm cao, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém, có những giải pháp quyết liệt, đột phá thúc đẩy thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, tổ chức bộ máy, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, duy trì tăng trưởng bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, tạo đà hoàn hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa Hội đồng nhân dân,

Kỳ họp thứ 7 là kỳ họp cuối năm 2018 và giữa nhiệm kỳ nên Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng:

- Xem xét báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2018 và nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2019; Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2017; Nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6 và trước kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI; các báo cáo chuyên đề của Ủy ban nhân dân tỉnh đã gửi đến các vị đại biểu HĐND tỉnh để thảo luận.

- Xem xét, thảo luận và thông qua 27 dự thảo nghị quyết, trong đó: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trình kỳ họp 04 dự thảo Nghị quyết; Ủy ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp 22 dự thảo Nghị quyết về công tác nhân sự và cụ thể hóa các chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh. Đây là những nghị quyết rất quan trọng, được cử tri và Nhân dân trong tỉnh rất mong đợi. Ngoài các nghị quyết thường xuyên HĐND tỉnh ra một số nghị quyết chuyên đề như:Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2019; Nghị quyết về quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019; Nghị quyết về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu nhiệm kỳ 2016-2021;

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu; đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Trên cơ sở lắng nghe ý kiến của cử tri, từ thực tiễn theo dõi, giám sát của mình, đề nghị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thực hiện việc đánh giá với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, chính xác.

- Hội đồng sẽ nghe các báo cáo năm 2017 của Thường trực HĐND tỉnh; các báo cáo của UBND tỉnh; Thông báo về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri qua tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVI.

- Trên cơ sở Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét các báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết giám sát chuyên đề, chất vấn và trả lời chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành chất vấn và chất vấn lại những vấn đề liên quan đến việc thực hiện lời hứa của Lãnh đạo và các thành viên UBND, của Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân trong việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

Kính thưa các vị đại biểu,

Thưa toàn thể cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh,

Những vấn đề được xem xét, thảo luận và quyết định tại Kỳ họp lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, tôi đề nghị các đại biểu cần đánh giá, phân tích, làm rõ những hạn chế, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018; đề ra giải pháp hiệu quả để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của tỉnh.

Thời gian của kỳ họp diễn ra trong 03 ngày, với khối lượng công việcrất lớn và nhiều nội dung quan trọng. Vì vậy, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, dành nhiều thời gian nghiên cứu các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, tích cực tham gia thảo luận, có nhiều ý kiến chất lượng, góp phần cho kỳ họp thành công tốt đẹp, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI.

Xin trân trọng cảm ơn các vị Đại biểu khách, các vị Đại biểu HĐND tỉnh, cùng toàn thể các vị.

Xin trân trọng cảm ơn!Các tin khác


Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp ngài Công sứ Okabe Daisuke của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam

(HBĐT) -Chiều 20/2, đồng chí Nguyễn Văn Chương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với đoàn công tác của ngài Okabe Daisuke – Công sứ của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. Cùng dự có lãnh đạo Sở Ngoại vụ và Văn phòng UBND tỉnh.

Đảng bộ huyện Tân Lạc: Khắc phục tình trạng trưởng xóm, khu dân cư chưa phải là đảng viên

(HBĐT) -Nhận thức rõ trưởng xóm, khu dân cư (KDC) có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh phát triển KT-XH ở cơ sở, cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ huyện Tân Lạc luôn quan tâm phát triển đảng viên để tạo nguồn, giới thiệu đảng viên ứng cử chức vụ trưởng xóm, KDC trên địa bàn.

Báo chí, văn học, nghệ thuật tiếp tục đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước *

(HBĐT) - Ngày 19/2, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, đại biểu văn nghệ sĩ, nhà báo tỉnh Hòa Bình Xuân Kỷ Hợi 2019 và trao giải "Búa liềm vàng” lần thứ III năm 2018. Tới dự có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành của tỉnh và đông đảo các nhà báo, văn nghệ sĩ tỉnh nhà. Tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh đã có những chia sẻ tâm huyết với đội ngũ nhà báo, văn nghệ sỹ tỉnh nhà. Sau đây là bài phát biểu toàn văn của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở xã Lâm Sơn

(HBĐT) - Năm 2018, công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân đã được Đảng bộ, chính quyền xã Lâm Sơn (Lương Sơn) thực hiện hiệu quả và trở thành giải pháp đột phá trong giải quyết các vấn đề nổi cộm, tồn tại nhiều năm ở địa bàn.

Đảng bộ huyện Kim Bôi thi hành kỷ luật 17 đảng viên

(HBĐT) -Thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, trong năm 2018, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp huyện Kim Bôi đã kiểm tra 64 đảng viên và 18 tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 86 tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 40 tổ chức Đảng về việc thi hành kỷ luật trong Đảng; 80 tổ chức Đảng về quản lý thu, chi tài chính Đảng và sử dụng đảng phí. Tổ chức giám sát chuyên đề 72 tổ chức Đảng và 87 đảng viên.

Năm 2019, phấn đấu có trên 9.300 lượt cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng

(HBDDT) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) năm 2019.