Đồng chí Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Kỳ họp.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh Hòa Bình;

Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVI;

Kính thưa toàn thể các đồng chí, đồng bào và cử tri;

Hôm nay, tôi rất vui mừng được dự Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Hòa Bình, khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh; các đồng chí đại biểu HĐND, cử tri và nhân dân các dân tộc trong Tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Kỳ họp thành công tốt đẹp.

Kính thưa các vị đại biểu,

Thưa toàn thể các đồng chí,

Kỳ họp thứ 12 HĐNDtỉnh Hòa Bình diễn ra ngay sau khi kết thúc tốt đẹp Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Tại Kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 11 Luật, Bộ luật, 17 Nghị quyết với sự đồng thuận cao và cho ý kiến 10 dự án luật khác. Đây là một trong những Kỳ họp có số lượng nội dung nhiều nhất từ trước đến nay. Đóng góp vào thành công chung của Kỳ họp Quốc hội, có sự tham gia của Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình. Các Đại biểu của tỉnh đã tích cực phát biểu, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân tỉnh Hòa Bình đến với Quốc hội.

Tại Kỳ họp, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, sửa đổi, bổ sung 38 Điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định về việc tổ chức chính quyền địa phương tại các đơn vị hành chính theo hướng linh hoạt hơn đối với việc xác định mô hình chính quyền đô thị, chính quyền tại hải đảo và đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt; sửa đổi quy định về số lượng Phó Chủ tịch HĐNDcấp tỉnh, cấp huyện, số lượng Phó Trưởng Ban chuyên trách của HĐND cấp tỉnh và tăng số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã loại II; sửa đổi một số quy định về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, Thường trực HĐND, UBND; quy định về nguyên tắc phân quyền, phân cấp và ủy quyền giữa Trung ương với địa phương và giữa các cấp chính quyền địa phương với nhau; bộ máy giúp việc của chính quyền địa phương; việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính không đủ tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số.

Một nội dung nữa rất quan trọng đó là Quốc hội đã ban hành Nghị quyết phê duyệt Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đề án bao gồm hệ thống các giải pháp toàn diện nhằm khắc phục tình trạng phân tán, dàn trải về chính sách, nguồn lực đầu tư và là căn cứ để xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; tạo đột phá cho chính sách dân tộc nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của các vùng, miền và địa phương; phát huy tinh thần tự lực vươn lên của đồng bào,từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển KT-XHcủa các vùng này so với cả nước. Nội dung của Đề án tập trung ưu tiên đầu tư cho địa bàn đặc biệt khó khăn với mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng trên 2 lần so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm trên 3%; phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số bằng một phần hai bình quân chung của cả nước; giảm hộ nghèo xuống dưới 10%;... qua đó góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc.

Đây là hai nội dung quan trọng liên quan trực tiếp đến các địa phương, trong đó có Hòa Bình, đề nghị các đồng chí nhanh chóng nghiên cứu, triển khai thống nhất, bảo đảm đảm đồng bộ, hiệu quả.

Kính thưa các vị đại biểu,

Thưa toàn thể các Đồng chí,

Qua theo dõi và nghiên cứu các Báo cáo, tôi rất phấn khởi trước những thành tích, kết quả tỉnh Hòa Bình đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là năm 2019. Tuy còn phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo, điều hành, giám sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh cùng với sự cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Hòa Bình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 9,05%; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 59 triệu đồng (đứng đầu các tỉnh vùng Tây Bắc); tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 4.000 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước; xây dựng nông thôn mới đạt kết quả quan trọng, đã có 82 xã về đích nông thôn mới (bằng 43% tổng số xã), dự kiến hết năm 2019 có 02 đơn vị cấp huyện về đích nông thôn mới; hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền được nâng cao, các lĩnh vực văn hóa- xã hội, giáo dục, khoa học - công nghệ và y tế tiếp tục phát triển, đạt nhiều kết quả quan trọng; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được chăm lo, cải thiện; An ninh, chính trị, trật tự - an toàn xã hội được giữ vững; nhiệm vụ quốc phòng được tăng cường,…tạo ra cơ sở nền tảng vững chắc cho tỉnh Hòa Bình sẽ tiến nhanh, tiến mạnh và vững chắc trong thời gian tới để hoàn thành sớm các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển KT-XH5 năm giai đoạn 2016-2020 đã đặt ra từ đầu nhiệm kỳ.

Trong những thành tích chung của tỉnh, có sự đóng góp quan trọng của HĐN nói chung và của từng đại biểu HĐND nói riêng. Hoạt động của HĐND tỉnh Hòa Bình thời gian qua tiếp tục được đổi mới về phương thức hoạt động, tăng cường dân chủ, bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của cấp ủy để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định. HĐND tỉnh đã lựa chọn, xem xét đúng và trúng nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách, để quyết định, ban hành cơ chế, chính sách, biện pháp thiết thực, khả thi. Hoạt động giám sát được chú trọng; chất lượng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo được nâng cao. Công tác phối hợp hoạt động giữa HĐND với UBND, MTTQ Việt Nam, các cấp, các ngành thường xuyên và chặt chẽ hơn. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh đã khẳng định vị thế, vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương ngày càng sát với thực tiễn, sát dân, sát cơ sở, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi xin ghi nhận, biểu dương, chia vui và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, HĐND, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang tỉnh Hòa Bình đã đạt được trong thời gian qua.

Kính thưa các vị đại biểu,

Thưa toàn thể các đồng chí,

Đất nước ta đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đan xen, tình hình thế giới, khu vực sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ nhằm chống phá cách mạng nước ta. Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Chiến lược phát triển KT-XH 2011 - 2020 và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020; đồng thời, sẽ xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm tiếp theo. Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, cũng là năm cuối để các địa phương phấn hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội của tỉnh đã đề ra. Trước những vấn đề trên, đòi hỏi cấp ủy Đảng, Chính quyền các địa phương trong đó có Hòa Bình phải quyết tâm cao, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, có các giải pháp sát thực để hoàn thành các nhiệm vụ KT-XH, quốc phòng an ninh đã đề ra.

Hòa Bình là tỉnh có thế mạnh về nông nghiệp, du lịch, là địa phương giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, có tiềm năng lớn về tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn.Trong những năm qua, tỉnh đã có những bước tiến đáng ghi nhận trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho đồng bào. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, tỉnh cũng còn nhiều khó khăn, thách thức, tốc độ phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh sẵn có, chất lượng nguồn nhân lực vẫn còn chưa cao, hiệu quả thu hút đầu tư, cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh còn có mặt hạn chế (trong báo cáo về KT-XH đã nêu rất cụ thể 16 nhóm vấn đề còn tồn tại, hạn chế). Những vấn đề này đặt ra cho Đảng bộ, chỉnh quyền trong đó có HĐND tỉnh phải tiếp tục rút kinh nghiệm, đổi mới, nỗ lực sáng tạo trong tổ chức và hoạt động để tạo bước đột phá trong phát triển KT-XH, hoàn thành nhiệm vụ mà nhân dân giao phó, làm tốt chức năng của cơ quan dân cử, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Chương trình kỳ họp thứ 12 HĐND Tỉnh có nhiều nội dung quan trọng đòi hỏi các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận dân chủ và quyết định nhằm đưa ra các quyết định quan trọng đáp ứng sự mong đợi của nhân dân, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Tôi đồng tình với nhiều chủ trương, giải pháp đã đề ra trong các báo cáo. Trong phạm vi Hội nghị hôm nay, tôi xin trao đổi, đề nghị thêm một số điểm như sau:

- Một là, Hội đồng nhân dân tỉnh cần bám sát Nghị quyết của đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết số 85/2019/QH14 của Quốc hội khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh, cụ thể hoá các chỉ tiêu vào nghị quyết của HĐNDtỉnh nhằm mục đích hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về KT-XH nhiệm kỳ 2015-2020. Việc quyết định các chủ trương lớn về phát triển KT-XH, quốc phòng an ninh cần bám sát đặc điểm, điều kiện đặc thù, trên cơ sở xác định đúng lợi thế so sánh, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với địa phương, bảo đảm tính khả thi. Tỉnh cần phát huy lợi thế của tỉnh về địa chiến lược của Vùng Thủ đô; tạo động lực phát triển kinh tế với bốn mũi nhọn theo hướng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển nông nghiệp sạch, theo hướng sản xuất hàng hoá, nâng cao giá trị gia tăng gắn với đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển nông nghiệp; thu hút nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông kết nối thuận lợi giữa các địa bàn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình giao thông quan trọng, cấp bách, có tính kết nối và lan tỏa vùng, miền; tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới, sáng tạo và phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại; Chú trọng bảo tồn, phát triển văn hóa và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân nhất là đồng bào các dân tộc ở vùng khó khăn; phát triển du lịch gắn với tiềm năng, lợi thế về thiên nhiên, con người, bản sắc văn hóa các dân tộc trong tỉnh.

- Hai là, các cấp, các ngành cần chủ động, sáng tạo và quyết liệt hơn nữa, tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành công việc theo tinh thần sâu sát, hiệu quả, thiết thực; đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính, trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, lấy chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đẩy mạnh việc triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Việc kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị phải bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH bảo đảm đồng bộ, thống nhất, sát hợp với thực tế ở địa phương, tránh việc làm cơ học, hình thức; khẩn trương hoàn thiện để trình UBTVQH thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xãcủa tỉnh (Đề án của tỉnh Hòa Bình đã được Ủy ban Pháp luật thẩm tra nhưng còn có nội dung cần bổ sung nên chưa được trình ra UBTVQH).

Nêu cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Chủ động ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”; làm tốt công tác quy hoạch cán bộ; xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp về công tác nhân sự để tổ chức thành công đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, trong đó công tác nhân sự cho HĐNDcác cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cần được chuẩn bị thật tốt.

- Ba là, tập trung giữ vững quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế. Chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh văn hoá tư tưởng, tình hình tôn giáo, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường hoạt động trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống tội phạm, bảo đảm an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ. Sẵn sàng ứng phó kịp thời, xử lý hiệu quả các sự cố, thiên tai và cứu nạn, cứu hộ.

- Bốn là, thực hiện tốt Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của HĐND, nhất là sau khi các quy định sửa đổi, bổ sung có hiệu lực. Cùng với đó, HĐND tỉnh cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, nhất là các kỳ họp HĐND và hoạt động giám sát; đổi mới nội dung, phương thức giám sát và tiếp xúc cử tri; cần sát dân hơn, tiếp tục gặp gỡ, lắng nghe ý kiến cử tri để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; thực hiện các biện pháp đồng bộ, chủ động phối hợp với MTTQ, các đoàn thể, cơ quan báo chí, cùng nhân dân trong việc xem xét, giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri và các kết luận sau giám sát; cần quan tâm đến việc đôn đốc xem xét, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo để giảm thiểu tình trạng người dân bức xúc dẫn đến khiếu kiện đông người, kéo dài, vượt cấp. Tiếp tục đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, đưa hoạt động chất vấn thành một trong những hoạt động thường xuyên, một hình thức giám sát trực tiếp và hiệu quả đối với bộ máy chính quyền các cấp.

Cùng với việc giám sát việc thực hiện các nghị quyết về phát triển KT-XH của địa phương, HĐNDtỉnh cần chủ động phối hợp với Đoàn ĐBQH trong giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội tại địa phương đảm bảo nghiêm túc, theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội trong trường hợp việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội tại địa phương, cơ sở chưa phù hợp, thống nhất.

- Năm là, tiếp tục nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động của người đại biểu HĐND; tạo không khí dân chủ trong các hoạt động của HĐNDđể đại biểu HĐNDphát huy khả năng, trí tuệ, tâm huyết với hoạt động của cơ quan dân cử; quan tâm đổi mới và tăng cường công tác thông tin phục vụ hoạt động của đại biểu. Bên cạnh đó, mỗi vị đại biểu HĐNDcũng phải thường xuyên tự nghiên cứu, nâng cao trình độ, rèn luyện kỹ năng và hiểu biết đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, năng động, sáng tạo trong hoạt động thực tiễn.

Kính thưa các quý vị đại biểu,

Kính thưa cử tri và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình,

Với tinh thần trên, tôi tin tưởng Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Hòa Bình sẽ thành công tốt đẹp. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xin chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, cách mạng, đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI; xây dựng tỉnh Hòa Bình phát triển nhanh ngày giàu đẹp, văn minh.

Xin trân trọng cảm ơn.

 


Các tin khác


Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XIII

(HBĐT) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XIII được tiến hành từ ngày 1 - 4/1/2001 tại Cung văn hóa tỉnh. Dự đại hội có 295 đại biểu thay mặt 32.375 đảng viên của 14 Đảng bộ trực thuộc.

Tỉnh Hoà Bình cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo bước đột phá về tốc độ phát triển kinh tế - xã hội.

(HBĐT) - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025 họp phiên trù bị

(HBĐT) - Chiều 21/9, tại Cung văn hóa tỉnh diễn ra phiên họp trù bị Đại hội Thi đua yêu nước (TĐYN) tỉnh lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025. Dự phiên trù bị có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, huyện, thành phố và 396 đại biểu là những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu.

Khối thi đua số 3, Công đoàn Viên chức tỉnh: Giới thiệu chuyên đề Chỉ thị số 05 năm 2020

(HBĐT) - Ngày 21/9, Khối thi đua số 3 thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức hội nghị giới thiệu chuyên đề "Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Sức bật từ các phong trào thi đua xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

(HBĐT) - So với 5 năm trước (năm 2015), Hòa Bình đã khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, QP-AN đảm bảo, quan hệ hợp tác quốc tế mở rộng... Kết quả đó được tạo dựng bởi việc triển khai, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước (TĐYN), trong đó có những phong trào thi đua (PTTĐ) mang tính chuyên đề để góp sức xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước

(HBĐT) - Ngày 18/9, UB T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước (TĐYN) giai đoạn 2020 - 2025 theo hình thức trực tuyến đến 63 điểm cầu trong cả nước với hơn 1.500 đại biểu tham gia. Dự đại hội tại Hà Nội có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) T.Ư; Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam. Tại điểm cầu Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh; lãnh đạo, cán bộ UB MTTQ tỉnh và đại biểu tiêu biểu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục