(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 883/UBND-TCTM ngày 22/5/2020 về việc tăng cường công tác quản lý trong thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 42/2020/NQ, ngày 9/4/2020 của Chính phủ.


Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát lại các đối tượng người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội trong diện được hỗ trợ; Kịp thời phát hiện các đối tượng trùng lắp, không thuộc diện được hưởng chính sách, các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ còn sót, chưa có trong danh sách hưởng kinh phí hỗ trợ và tổng hợp, đề xuất gửi Sở LĐ-TB&XH trước ngày 25/5 để thẩm định, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh; Kịp thời chấn chỉnh, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân còn để sai sót trong quá trình thực hiện, đồng thời xem xét, xử lý, kỷ luật... theo thẩm quyền. Trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân nào có hành vi trục lợi chính sách, vi phạm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện chính sách, chuyển cơ quan cảnh sát điều tra xử lý theo quy định của pháp luật; Tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp giữa các đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện chi trả, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng trục lợi chính sách. Phối hợp với Ủy ban MTTQ cùng cấp đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát trong thực hiện chính sách hỗ trợ, nhất là những nơi có kiến nghị, phản ánh của người dân.

Sở LĐ-TB&XH khẩn trương rà soát, thẩm định lại các đối tượng người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được hỗ trợ theo Nghị quyết 24/2020/NQ, đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 28/5. Tiếp tục rà soát, tổ chức thẩm định danh sách và hồ sơ đề nghị hỗ trợ của UBND cấp huyện trình bổ sung những đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách nhưng bị sót, thiếu trong danh sách đã phê duyệt, đề xuất, trình Chủ tịch UBND tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện tại các huyện, thành phố, kịp thời xử lý những vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền.

* Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19: Trước đó, Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 3051/VPUBND-TCTM, ngày 13/5/2020 về việc tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 29/4/2020.

Văn bản chỉ rõ: Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn các huyện, thành phố theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ, Sở LĐ-TB&XH, UBND các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện rà soát, thống kê, phân loại, tổng hợp các đối tượng được hỗ trợ, gửi Sở LĐ-TB&XH thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách làm cơ sở tổ chức thực hiện chi trả theo đúng quy định; Kịp thời phát hiện các đối tượng trùng lắp trong quá trình thực hiện. Phối hợp tổ chức thực hiện chi trả đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, đảm bảo thời gian nhanh nhất; Không để lợi dụng trục lợi chính sách; Chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ.


B.M (TH)

Các tin khác


Sức bật từ các phong trào thi đua xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

(HBĐT) - So với 5 năm trước (năm 2015), Hòa Bình đã khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, QP-AN đảm bảo, quan hệ hợp tác quốc tế mở rộng... Kết quả đó được tạo dựng bởi việc triển khai, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước (TĐYN), trong đó có những phong trào thi đua (PTTĐ) mang tính chuyên đề để góp sức xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước

(HBĐT) - Ngày 18/9, UB T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước (TĐYN) giai đoạn 2020 - 2025 theo hình thức trực tuyến đến 63 điểm cầu trong cả nước với hơn 1.500 đại biểu tham gia. Dự đại hội tại Hà Nội có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) T.Ư; Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam. Tại điểm cầu Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh; lãnh đạo, cán bộ UB MTTQ tỉnh và đại biểu tiêu biểu.

Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong hội viên, phụ nữ huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Những năm qua, Hội LHPN huyện Kim Bôi đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động xây dựng, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với nội dung phong phú, phù hợp. Qua đó, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, hội viên, phụ nữ, khẳng định vai trò, vị trí của phụ nữ trong thời đại mới.

ĐOÀN KẾT, NHẤT TRÍ, TẠO XUNG LỰC MỚI TIẾP TỤC THÚC ĐẨY CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC

Bùi Văn Tỉnh
Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy


(HBĐT) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đặc biệt rất quan tâm tới phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) và luôn nhắc nhở các cấp, các ngành phải coi trọng công tác thi đua. Thực hiện lời dạy của Người, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhiều phong trào TĐYN đã được phát động và trở thành cao trào cách mạng của quần chúng Nhân dân. Các phong trào như "Bình dân học vụ", "Hũ gạo kháng chiến, "Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt", "Thanh niên ba sẵn sàng", "Phụ nữ ba đảm đang", "Đền ơn - đáp nghĩa”, "Tuổi trẻ giữ nước", "Ngày vì người nghèo"... đã mang lại những hiệu quả to lớn, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để lại những dấu ấn sâu đậm làm rạng rỡ thêm truyền thống yêu nước, tô sáng thêm trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam ta.

Hệ thống chính trị huyện Lạc Thủy: Thực hiện hiệu quả công tác dân vận

(HBĐT) - Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, là trách nhiệm của tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang. Xác định rõ điều đó, hệ thống chính trị huyện Lạc Thủy đã có nhiều cách làm hay, xây dựng nhiều mô hình mới với quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác dân vận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục